pregateste pagina pentru tiparire

 
 LITURGIE 

Despre Anul liturgic catolic si ortodox, dupa ritul apusean si rasaritean

capitolul urmatorCuprinscapitolul anterior ANUL LITURGIC
curs din 1984

Cap. VII: TIMPUL "PER ANNUM"

Pe lângă ciclurile liturgice dedicate celebrării misterului pascal și venirii lui Cristos în mijlocul oamenilor, mai rămân pe parcursul anului, 33 sau 34 de săptămâni care formează ciclul numit "per annum" (de peste an).

Până la ultima reformă liturgică acest timp era împărțit la rândul său în două perioade diferite, în funcție de ziua în care cădea Paștele: era timpul după Epifanie și timpul după Rusalii.

Duminicile care rămâneau necelebrate după Epifanie, deoarece erau împiedicate de quadragesimă, se reluau înainte de ultima duminică de după Rusalii.

Conform ultimei reforme liturgice cele 34 de săptămâni "per annum" formează un tot unic, prima săptămână începe după sărbătoarea Botezului Domnului, adică luni de după duminica ce urmează după 6 ianuarie. Săptămânile continuă până la Miercurea Cenușii. In lunea de după Rusalii se reiau acele săptămâni care au rămas după ultima, care s-a celebrat înainte de quadragesimă și merg în continuare până la duminica I a Adventului.

Fiecare duminică are rugăciuni, lecturi și cântări proprii. In zilele din cursul săptămânii rugăciunile și lucrările se pot lua la alegere din oricare din formulele liturghiilor celor 34 de duminici.

Solemnitățile mobile ale Domnului pe care le întâlnim în timpul "per annum" nu au suferit la ultima reformă nici o modificare. E vorba de solemnitatea Sfintei Treimi în prima duminică după Rusalii; solemnitatea Prea Sfântului Trup al lui Cristos, în joia de după solemnitatea Sfintei Treimi; solemnitatea Prea Sfintei Inimi a lui Isus, în vinerea din săptămâna următoare; solemnitatea lui Cristos Rege în ultima duminică "per annum". Astfel se scoate mai bine în evidență valoarea escatologică a acestei duminici.

 

1. Solemnitatea Sfintei Treimi

Din primele timpuri ale Bisericii întreaga liturgie creștină, a fost o invitație la adorarea și cinstirea celor trei Persoane divine. Formulele liturgice cele mai vechi le evoca, de obicei, în mod spontan, cum e cazul, de pildă, în imnurile Gloria in excelsis", "Te Deum" etc. Formulele care se adresează în colectiv celor trei Persoane divine sunt de dată mai recentă.

Primele indicii ale unei devoțiuni speciale față de Sfânta Treime le găsim la sfârșitul secolului VIII în Galia de sus. Sfântul Benedict (+821), renumitul abate din Anian, imitând un exemplu destul de vechi, a dedicat Sfintei Treimi, biserica mănăstirii sale împreună cu altarul mare, iar alături de acesta a ridicat "tres aras... ut in tribus aris individua Trinitas et in uno altari essentialiter firma demonstretur Deitas". O atare dedicare a fost inițiată de către multe alte mănăstiri benedictine din Franța, Germania și Italia. Dar cu aceasta nu e încă vorba de o sărbătoare dedicată Sfintei Treimi.

Sărbătoarea a apărut pe la începutul secolului al XI-lea, la vreo mănăstire franceză, poate la Cluny, căci aici o găsim celebrându-se în jurul anului 1030 în prima dumunică după Rusalii. De la Cluny, datorită influenței foarte mari a acestei mănăstiri, sărbătoarea s-a răspândit cu ușurință pretutindeni.

Opozițiile față de noua sărbătoare nu au lipsit. In Italia, papa Alexandru III (+1181) într-o scrisoare trimisă unui episcop nota: "Unii au luat obiceiul de a celebra sărbătoarea Prea Sfintei Treimi în ziua octavei Rusaliilor, alții în ultima duminică a anului bisericesc. Biserica romană nu acceptă o atare practică". Si explică motivul: " ... in omni dominica, imo quotidie, (sc. Unitatis et Trinitatis) memoria celebretur". Inaintea papei, mulți alți episcopi au făcut opoziție petru același motiv. Insă mișcarea populară în favoarea noii sărbători a fost mai puternică, în special în Franța și Germania; drept care papa Ioan XXII în anul 1334 o aprobă și o extinde la Biserica universală, menținând-o în prima duminică de după Rusalii.
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire