pregateste pagina pentru tiparire

 
 LITURGIE 

Despre Anul liturgic catolic si ortodox, dupa ritul apusean si rasaritean

capitolul urmatorCuprins ANUL BISERICESC (LITURGIC) ȘI SUBDIVIZIUNILE LUI

1. Comemorarea iconomiei mântuirii în cursul timpului și al diferitelor lui subdiviziuni

Înainte de Înălțarea Sa la cer, Mântuitorul a făgăduit Sfinților Săi Apostoli: «Iată, Eu (voi fi) cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului...» (Matei XXVIII, 20). Potrivit acestei făgăduințe, Biserica a fost preocupată încă de la început să asigure și să facă simțită prezența spirituală, nevăzută, dar reală și perpetuă, a Mântuitorului, în mijlocul credincioșilor ei, în tot timpul vieții lor. Cum? Căutând să întrețină mereu vie amintirea vieții, a învățăturii și a faptelor Domnului, precum și a Sfinților, în mintea și viața de toate zilele a credincioșilor, prin comemorarea periodică a acelor fapte. Scopul acesta l-a atins Biserica prin diferitele ei orânduieli și așezăminte de cult, dar mai ales prin întocmirea minunată a anului bisericesc (liturgic), cu sărbătorile, posturile, pomenirile morților și diferitele momente din cursul anului, importante din punct de vedere religios.

Ideea și intențiunea aceasta străbate toate subdiviziunile naturale și artificiale ale timpului, în cadrul cărora se scurge viața oamenilor: ziua, săptămâna, luna și anul. Prin sărbătorile, posturile, diferitele pomeniri și slujbele bisericești, care se succed și revin într-o anumită ordine în fiecare zi și în fiecare an, noi nu numai că reîmprospătăm în minte sau comemorăm, ci și retrăim, oarecum, periodic, momentele importante din viața și activitatea Mântuitorului, precum și din întreaga istorie sfântă a mântuirii, cu persoanele și evenimentele ei mai de seamă, dinainte de venirea Domnului și de după înălțarea Lui la cer.

Totodată, prin întocmirea calendarului ei în cursul fiecărui an liturgic, Biserica țintește să înconjoare timpul vieții noastre pământești în patru cercuri concentrice. Ea caută adică să încadreze în curentul inepuizabil al harului divin și să sfințească, prin rugăciune continuă, toate subdiviziunile calendaristice ale timpului: ziua, cu diferitele ei împărțiri (seara, dimineața, ceasurile etc.), săptămâna, luna și anul, iar prin acestea viața noastră întreagă, în împrejurările și momentele ei cele mai importante.
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire