pregateste pagina pentru tiparire

 
 Tu întrebi 


 

Simona Matei din București întreabă:

Am auzit că în cartea Facerii - dar recunosc că nu am căutat, nu știu exact unde - s-ar vorbi despre niște uriași veniți din afara pământului care s-au "împreunat" cu femeile pământenilor. Ce spune sau cum explică Biserica aceste pasaje?

Răspunde fr. Cornel Gabor sdb:

Draga Simona,

Este bine că te interesează pasajele biblice sau mai bine zis aceste amănunte. Sper să nu-ți încurc mai mult ideile pe care le ai. Poate că acesta este textul la care te referi tu din cartea Facerii:

"Iar după ce au început a se înmulți oamenii pe pământ și li s-au născut fiice, Fiii lui Dumnezeu, văzând că fiicele oamenilor sunt frumoase, și-au ales dintre ele soții, care pe cine a voit. Dar Domnul Dumnezeu a zis: 'Nu va rămâne Duhul Meu pururea în oamenii aceștia, pentru că sunt numai trup. Deci zilele lor să mai fie o sută douăzeci de ani!' În vremea aceea s-au ivit pe pământ uriași, mai cu seamă de când fiii lui Dumnezeu începuseră a intra la fiicele oamenilor și acestea începuseră a le naște fii: aceștia sunt vestiții viteji din vechime". (Gn. 6,1-4)

Păcatul "fiilor lui Dumnezeu" este poligamia nediscriminată, care s-a suprapus casătoriei monogame a paradisului terestru. Se pare că giganții sunt amintiți pentru a sublinia că, deși înzestrați cu o mare forță, curaj și faimă, ei nu au putut să fugă de pedeapsa lui Dumnezeu. Stă scris în cartea lui Baruh: "Acolo au fost uriașii cei vestiți, înalți la statură și iscusiți în război. Nu pe aceștia i-a ales Dumnezeu, nici calea științei nu le-a dat; pierit-au pentru că n-au avut înțelepciune; pierit-au prin nebunia lor".

Gibbor, "om puternic" , tradus astfel în unele traduceri în texte cum sunt Gen. 6:4; Ios. 1:14; 1Sam. 9:1, etc., este tradus "războinic" în Iov 16:14. Cuvântul corespunde în mare măsură termenului modern "erou". LXX folosește gigas pentru acest termen în Gen. 6:4; 10:8-9; 1Cron. 1:10;Ps. 19:5; 33:16; Is. 3:2; 13:3; 49:24-25; Ezec. 32:12,21,27; 39:18,20. Nu au fost descoperite urme arheologice care să clarifice această problemă, în afară de cazul în care scheletele de Neanderthal din Paleolitic din peșterile de pe Mt. Carmel ar fi considerate asemenea dovezi .

Totuși, cine sunt "Fiii lui Dumnezeu"?

Cuvântul "fiu" (ebr., ben, iar în aramaică, bar) este folosit în mod obișnuit în limbile semitice pentru a indica apartenența la o anumită clasă, cum este "fiul lui Israel", care înseamnă israelit. Fiul tăriei înseamnă valoros. În ebraică "fiul lui Dumnezeu" înseamnă "dumnezeu" sau "asemănător cu Dumnezeu", și nu "fiul Dumnezeului (Iahve)". În Iov 1,6; 2,1; 38,7 și Ps. 29,1; 89,6 "fii lui Dumnezeu" constituie supușii cerești ai lui Iahveh, deși în LXX ei sunt numiți angeloi ai lui Dumnezeu (cf. Deut. 32,8). În mod asemănător "fiul dumnezeilor" în Dan. 3,25 este numit "îngerul Dumnezeului evreilor" în 3,28.

Aici, în cazul nostru, "fii lui Dumnezeu" sunt prezentați în contrast cu femeile din rasa umană și acest fapt pare să contrazică identificarea lor cu urmașii lui Cain. Mulți comentatori tratează aceste versete ca un mit păgân, prea puțin alterat față de fondul politeist original. Alții argumentează că expresia indică oameni stăpâniți de demoni sau îngeri căzuți (cf. I Pet. 3,19-20 și Iuda 6).

După acest pasaj biblic urmează imediat pedeapsa lui Dumnezeu și scoaterea la iveală a adevăraților eroi = cei care se încred în Dumnezeu și nu în forțele proprii; este vorba de potop și de Noe (împreună cu familia sa), om al credinței, a statorniciei, a fidelității.

În speranța că ți-am satisfăcut oarecum această curiozitate biblică îți doresc mult succes în viață, iar cuvintele biblice, faptele experimentate de predecesorii noștri să ne fie drept călăuze.

Cu drag, cornel sdb
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire