pregateste pagina pentru tiparire

 
 Tu întrebi 


 

Anonim întreabă:

Aș dori să îmi dați mai multe informații despre masturbație. Este păcat grav sau nu?

Răspunde pr. Cristian Langa:

Problema ridicată de Dvs. este explicată în Catehismul Bisericii Catolice, în cadrul părții a treia (Viața în Cristos), secțiunea a doua (cele zece porunci), articolul 6 (a șasea porunca), subtitlul "Ofensele aduse castității". Printre acestea sunt menționate (și explicitate) luxuria, masturbarea, curvia (împreunarea trupească între un bărbat și o femeie liberi, în afara căsătoriei) pornografia, prostituția, violența. Referitor la masturbare (sau autoerotism), CBC menționează la nr. 2352:

"Prin masturbație se înțelege excitarea voită a organelor genitale pentru a dobândi o plăcere venerică. În linia unei tradiții constante, atât Magisteriul Bisericii cât și simțul moral al credincioșilor au afirmat fără ezitare că masturbația este un act în mod intrinsec și grav dezordonat. Oricare ar fi motivul, folosirea deliberată a facultății sexuale în afara raporturilor conjugale normale îi contrazice finalitatea. Plăcerea sexuală este căutată în afara relației sexuale cerute de ordinea morală, aceea care realizează, în contextul unei iubiri adevarate, sensul integral al dăruirii reciproce și al procreării uman.

Pentru formularea unei judecăți echitabile asupra responsabilității morale a subiecților și pentru orientarea acțiunii pastorale, se va ține seama de imaturitatea afectivă, de forța obiceiurilor dobândite, de starea de angoasă sau de alți factori psihici sau sociali care micșorează sau chiar nimicesc culpabilitatea morală."

Se poate înțelege așadar că, în sine, autoerotismul (masturbarea) este o dezordine gravă, mai ales la adult, întrucât Dumnezeu l-a creat pe om (și din punct de vedere al sexualității) nu orientat spre sine însuși, ci spre celalalt, spre dorința reciprocă a soților și în vederea nașterii copiilor.

Ca orice păcat, însă, gravitatea depinde de mulți factori, în primul rând de participarea deplină a voinței și de deplina cunoaștere, apoi de multe împrejurări care pot - unele - să o atenueze, iar altele să o agraveze. Starea emotivă, nervoasă, stresul, tensiunea constantă, obișnuința, neștiința, pot diminua gravitatea vinovăției și rămâne ca duhovnicul să aprecieze, să cântărească ponderea fiecăruia pentru a găsi calea cea mai potrivită, de la caz la caz, pentru a aborda, a lămuri și a trata natura acestei dezordini interioare.

Dar cel care a comis păcatul este dator să-l spovedească, fiind - cum s-a văzut deja - o gravă abatere de la ordinea morală, și o va face fără preocuparea de a se dezvinovăți, lăsând preotului această sarcină. Așa după cum un păcat extrem de grav cum este acela al omuciderii, poate avea o gamă foarte variată de gravitate și responsabilitate - de la vinovăția gravă (premeditarea, deplina voință de a comite actul), la complicitate explicită sau tacită, la reducere drastică a acestei culpe în cazul legitimei apărări, a unei parțiale vinovății în funcție de dinamica unui accident, de exemplu, a unei neglijențe, a unei abateri, a unei imprudențe sau a unui efect secundar al unui alt scop principal, neurmărit anume dar produs, etc., tot așa și-n cazul altor păcate, este de ținut cont de contextul specific (condiție socială, afectivă, psihologică, fiziologică), de pregătirea (informarea) individului, de mediul în care trăiește, de intenție, de vechimea deprinderilor dobândite. Toate acestea pot concura la atenuarea ori la întărirea responsabilității unui act, în cazul nostru acela al masturbării. În concluzie, fără a dramatiza această "gravă dezordine", nici nu i se va minimaliza însă gravitatea.

În toate contează, în ultimă instanță, dispoziția inimii, mai cu seamă în momentul în care, cel care știe că a greșit, se căiește și dorește în mod sincer să-și îndrepte atitudinea și se hotărăște să-și schimbe calea, să se întoarcă acasă pe un alt drum decât cel pe care a venit. Căci nu se poate pleca de la spovadă "doar" cu o "eliberare" de păcate, ci și cu convingerea că Dumnezeu mi-a dat deja și harul și lumina și tăria și curajul de a-mi putea schimba viața, dacă vreau aceasta cu adevărat. Nu se poate "lua" harul doar "pe moment" pentru ca, abia ieșit din biserică, să nu mai știu ce să fac cu el, să uit de el copleșit de gândurile, de experiențele, de neputințele din trecut, de slăbiciunea care mă robește, de obsesia recăderii, acordând astfel mai multă putere deprinderilor rele și trecutului decât harului lui Dumnezeu. Ar fi efectiv o lipsă la capitolul credință, o "declasare" a puterii lui Dumnezeu, căci - practic - cu raționamentul și alegerile mele, ajung să pun semnul egalității între neputința mea și eficacitatea harului lui Dumnezeu. Fraza rostită în tăinița inimii "știu eu bine că nu pot, am experiență, mă cunosc, voi cădea iar..." echivalează implicit cu a spune: "dacă eu - care mă cunosc - nu pot, nimeni nu poate (și deci nici harul)", cu alte cuvinte, dau mai multă crezare slăbiciunii mele decât puterii vindecătoare a harului, irosindu-l înainte de a-l folosi.

De aceea, și în această problemă generică a convertirii, aflându-ne în timpul de așteptare, de căutare a Mântuitorului, ne poate fi de ajutor imaginea magilor porniți de departe în căutarea locului unde va fi născut Mesia. La dus au urmat o cale, dar, după ce l-au găsit pe Prunc, după ce l-au cunoscut pe Cel promis, după ce s-au întâlnit cu Domnul, nu s-au mai întors pe aceeași cale, ci și-au schimbat ruta. La fel și noi, după întâlnirea cu Iubirea și cu Iertarea Dumnezeiască, nu putem face calea întoarsă la fel ca la venire, ca și când nimic nu s-ar fi petrecut și pe nimeni n-am fi întâlnit. Harul este o "nerăbdare a lui Dumnezeu" zicea Mons. Ghika. Această nerăbdare ne vrea colaboratori ai Săi și ne dă puterea de a face lucrurile pe care înainte le înfruntam singuri, acum împreună cu El, dacă vrem aceasta. Nu harul e prea slab, ci de multe ori noi ne punem pieziș lucrării lui Dumnezeu.
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire