pregateste pagina pentru tiparire

 
 Tu întrebi 


 

Andrei din Blaj întreabă:

După înviere Lazăr a murit din nou. Ce s-a întâmplat a doua oara?

Răspunde pr. Ioan Farcaș:

Minunea învierii lui Lazăr, fratele Martei și Mariei, din Betania, este celebrată de Biserică în preajma sărbătorii Intrării Domnului Isus în Ierusalim (Floriile). Liturgia Bisericii dezvăluie acest mister, atât cât putem noi cuprinde. Încerc să dau răspuns întrebării cu ajutorul textelor liturgice (acestea pot fi găsite în Triod sau Strajnic, la Sâmbăta lui Lazăr, în Săptămâna a 6-a a Postului Mare):

1. "Mai înainte de Paști cu șase zile a venit Isus către Betania să cheme la viață pe Lazăr, cel mort de patru zile, și să prevestească Învierea..." (Stihira cu Mărire... Și acum... de la Litia Sâmbetei lui Lazăr).

Așadar, minunea învierii lui Lazăr stă legată de minunea intrării lui Isus în Ierusalim. Cei ce au venit în număr mare ca să-L aclame (Osana!!!), au fost îndemnați (au fost entuziasmați!) și de vestea învierii lui Lazăr! Dar Isus a venit în Betania "și să prevestească Învierea"! Învierea lui Lazăr anunță Învierea cea de obște. Lazăr este unul dintre noi; este unul ca noi. Învierea lui din morți anunță învierea noastră, "învierea cea de obște", care are ca garant Învierea lui Isus din mormânt: Daca Isus a înviat și noi vom învia!

2. Lazăr a fost înviat de atotputernicia dumnezeiască a lui Isus; a trăit cu rosturile sale încă ani și ani, apoi "a murit" precum oricare muritor. Este cinstit de Biserică ca și sfânt! "Învierea cea de obște mai înainte de patima Ta încredințându-o, pe Lazăr din morți l-ai sculat, Cristoase Dumnezeule..." (Troparul Utreniei sâmbetei lui Lazăr).

Deci, învierea lui Lazăr devine semn pentru Învierea cea de obște, pentru învierea tuturor, la sfârșitul timpului, la chemarea Dreptului Judecător. Datorită acestui fapt, "moartea" creștinilor devine "somn", "adormire", iar locul unde cei ce "mor" în Cristos sunt depuși, poartă un nume adecvat, semnificativ: Cimitir. Kimitirion, în greacă, înseamnă dormitor. Adică, cei ce se odihnesc acolo se vor trezi pentru viață. La această Viață se va trezi și Lazăr, după ce și-a încheiat existența pământeană, prin "adormire", pentru Învierea cea de obște!

La prima serie de Sedelne, de la aceeași Utrenie, se cântă: "Făcându-ți-se milă de lacrimile Martei și ale Mariei, ai poruncit, Cristoase Dumnezeule, să se răstoarne piatra de pe mormânt, și strigând pe cel mort, l-ai înviat, sfărâmând încuietorile morții, încredințând prin el învierea lumii, Dătătorule de viață...". Se anunță "sfărâmarea încuietorilor morții!" De Înviere cântăm: "Prăznuim omorârea morții, sfărâmarea iadului și începutul altei vieți, veșnice". Totodată prin el se anunță "învierea lumii". La Paști cântăm: "Acum toate s-au umplut de lumina...". Episodul "Lazăr" devine anunț și semn al Învierii, al restaurării întregii zidiri, prin Cel ce este Dătătorul de viață, Unicul Domn și Mântuitor!!!
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire