pregateste pagina pentru tiparire

 
 Tu întrebi 


 

Silvia întreabă:

Buna ziua. Suntem un cuplu care și-a oficiat căsătoria civilă recent. Dorim să ne căsătorim la biserică și am dori să știm ce trebuie să facem și de ce acte avem nevoie? Menționez că avem confesiuni diferite, soțul fiind romano-catolic iar eu ortodoxă. Va mulțumesc anticipat.

Răspunde pr. prof. William Bleiziffer:

În cazul căsătoriilor mixte, fie că vorbim de CCEO (Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium), fie că vorbim de CIC (Codex Iuris Canonici), vorbim de o căsătorie ce se realizează între un catolic (latin sau oriental, cărora li se vor aplica respectivele legi, CIC sau CCEO) și un botezat acatolic (căruia i se va aplica dreptul matrimonial propriu). În cazul unei căsătorii dintre un catolic și o ortodoxă se vor aplica așadar dreptul fiecăruia dintre cei doi: în același timp va rămâne stabil dreptul divin și dreptul civil în ceea ce privește efectele pur civile ale căsătoriei (can. 780 CCEO; can. 1059 CIC). Aplicarea dreptului canonic al celor două părți, nu este numai un semn vizibil de recunoaștere reciprocă a celor două corpuri de legi, dar oferă și posibilitatea ca această căsătorie să fie recunoscută ca fiind validă în sfera ambelor comunități din care viitorii miri provin. Aplicarea acestor două corpuri de norme este necesară deoarece impedimentul, chiar dacă îl are numai una dintre cele două părți, face totuși invalidă căsătoria (can. 790 § 2 CCEO).

Partea catolică, pentru a putea celebra o căsătorie mixtă va trebui să beneficieze de acordarea unei licențe (permisiuni) din partea Ierarhului Locului. Această licență va fi acordată numai în următoarele condiții:

  • partea catolică va declara că este pregătită să îndepărteze pericolele abandonării credinței și va asigura cu o promisiune sinceră că va face tot ceea ce este posibil pentru ca toți fii să fie botezați în Biserica Catolică;

  • despre aceste promisiuni partea acatolică va trebui să fie informată din timp, astfel încât să rezulte sigur că ea este cu adevărat conștientă de promisiunea și obligația părții catolice;

  • ambele părți vor fi instruite asupra scopurilor și proprietăților esențiale ale căsătoriei (unitate, indisolubilitate, binele soților, generarea și educarea fiilor, etc.), proprietăți care nu trebuie să fie excluse de nici unul dintre cei doi logodnici. (can. 814 CCEO; can.1124 CIC).

Din formularea acestui canon rezultă clar prerogativele pe care le are partea catolică, aceasta nefiind obligată stricto sensu să boteze viitori copii în Biserica Catolică, așa cum nici părții ortodoxe nu i se poate impune ca pe o obligație botezarea copiilor în Biserica Ortodoxă: este vorba așadar de o promisiune și de o angajare de a face tot ceea ce este posibil pentru ca fii generați să fie botezați în Biserica Catolică. Iar a face tot ceea ce este posibil pentru a îndeplini acest lucru nu cred că înseamnă disensiuni, sau crearea unui climat antagonic în familie, care să culmineze mai apoi cu neînțelegeri, sau chiar cu destrămarea familie. Fiind vorba de o căsătorie creștină care se bazează în primul rând pe iubire reciprocă, respect și libertate personală, rezultă clar că familia va fi tot creștină. Botezarea viitorilor copii depinde de deciziile pe care le vor lua cei doi, cu maturitate și înțelegere, în deplin acord reciproc. Oricum, trebuie subliniat faptul că apartenența unui membru la o determinată Biserica, nu este dat de ritul în care respectiva persoană a primit botezul. (can. 29 CCEO; can 111 CIC).

În ceea ce privește actele pe care trebuie să le aveți la dvs în momentul celebrării căsătoriei, eu vă sfătuiesc să luați cât mai repede legătura cu preotul care va oficia căsătoria. Acesta vă va spune în concret despre ce este vorba, și vă va da lămuriri suplimentare. În esența este vorba de certificatul de căsătorie civilă, și de certificatele de botez eliberate de proprii parohi ai celor două părți, din care să rezulte starea liberă și absența vre-unui impediment.

Atenție însă la pregătirea prematrimonială de care trebuie să beneficiați: nici o căsătorie nu este celebrată în Biseirca catolică fără ca cei doi viitori soți să nu fie în prealabil instruiți asupra scopurilor și calitățiilor esențiale ale căsătoriei, dar și asupra drepturilor și obligațiilor reciproce care nasc dintr-o căsătorie creștină. De aceea, vă sfătuiesc ca în cel mai scurt timp să luați legătura cu preotul care va celebra căsătoria. Dumnezeu să vă binecuvânteze noua familie, să vă dea har, pace, copii sănătoși și multe bucurii.

Pentru ulterioare clarificări vă stau în continuare la dispoziție.
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire