pregateste pagina pentru tiparire

 
 FAMILIA 

Pregătire la Sacramentul Căsătoriei
achizitionare: 16.05.2004; sursa: Misionarii Verbiți

Cuprinscapitolul anterior

SEXUALITATE ȘI ARMONIA SEXUALĂ

Schemă:

Exprim ideile mele cu privire la acest argument alegând și motivând ideile care îmi sunt propuse.

- Viața sexuală a perechii nu se reduce la actul conjugal. Iubirea are nevoie în fiecare zi de manifestări de afecțiune pentru a se dezvolta, a crește și a se realiza.
- A-l cunoaște bine pe celălalt, înseamnă a favoriza armonia. Bărbatul și femeia sunt două ființe complementare. Armonia lor este rodul unei progresive cuceriri.
- Gestul sexual este un gest de iubire, de deschidere față de celălalt, de disponibilitate care depășește propria persoană și conduce la dăruirea totală de sine.
- Sexul indică alegerea unui trup, în timp ce iubirea indică alegerea unei persoane.
- Armonia sexuală nu se reduce la buna reușită a actului conjugal.
- Sexualitatea este numai un joc erotic unde persoana nu contează și nu există nici responsabilități, nici dăruire de sine.
- Sexualitatea este un plan și un dar pe care Dumnezeu l-a făcut omului, o realitate bună pentru că este voită de Dumnezeu. Este capacitatea de comuniune interpersonală, un limbaj care ajunge și se exprimă în profundul personalității și care, exlude o folosire a sa cu scopuri unic dominative, episodice, ludice...
- Gestul sexual are în sine decizia întregii persoane, vrea deci ca persoana să fie profund prezentă și să participe cu toată ființa sa.
- Iubirea umană nu se reduce la instinct și reușita vieții sexuale a perechii nu este încredințată numai instinctului.
- Dacă două persoane își vor binele, chiar dacă nu sunt căsătorite, pot avea raporturi sexuale complete: Religia nu este inclusă.
- Dacă pentru pereche iubirea este un dar, fiecare va fi atent să facă astfel încât bucuria și plăcerea întâlnirii să fie reciproce.
- Actul sexual influențează viața zilnică a perechii.
- Este esențial pentru a dobândi armonia sexuală un dialog deschis și sincer asupra propriei vieți afective.
- Actul sexual este concluzia unei profunde uniuni psihologice și afective a perechii. A fi uniți cu mintea și cu trupul, înseamnă a se fi ales definitiv, a fi pereche, trebuie să preceadă uniunea trupurilor.
- Sexualitatea are în sine trei aspecte fundamentale:
UNITIV: creșterea și realizarea persoanei și a perechii.
PROCREATIV: iubirea autentică este izvor de viață și este deschisă la transmiterea vieții.
- Numai căsătoria face definitivă și ireversibilă decizia de a-și aparține unul altuia.
- Atenția față de celălalt nu se epuizează, dar durează toată viața: întâlnirea sexuală este mereu nouă.
- Credința religioasă oferă iubirii fizice o nouă dimensiune: ajută la a descoperi profunditatea uniunii între două persoane. În această uniune este prezentă iubirea însăși a lui Dumnezeu.
- Păcatul nu este legat de sex: sexualitatea umană este o realitate minunată și bună pentru că este voită de Dumnezeu. Păcatul însă este legat de egoism.

LIMBAJUL
TRUPULUI

    

Prin trupul nostru, cu priviri, gesturi, cuvinte, exprimăm sentimentele noastre. Aceia care ne sunt alături știu dacă suntem triști sau fericiți, nemulțumiți sau satisfăcuți, agitați sau liniștiți, indiferenți sau îndrăgostiți.

Trupul nostru știe să exprime toate manifestările iubirii conjugale: afecțiune, dorință, intimitate, dar, primire, neliniște, opunere... Dar bărbatul și femeia nu vorbesc cu trupul același limbaj: există diferențe în condițiile fiziologice și psihologice.

Pentru a-l înțelege bine pe celălalt, ceea ce exprimă prin cu persoana sa, nu este suficient a ști dacă este bărbat sau femeie: este necesar a cunoaște și temperamentul său, educația sa, tradițiile sale familiale, ambientul în care trăiește, istoria sa... Toate acestea de fapt, influențează comportamentul său, și pe plan fizic.

A-l cunoaște bine pe celălalt și mai ales persoana proprie înseamnă a favoriza armonia. Bărbatul și femeia sunt două ființe complementare. Armonia lor însă fie pe plan fizic ca și psihologic, este rodul unei progresive dobândiri.

Toate acestea fac parte din planul lui Dumnezeu. El ne-a vrut diferiți, este El care ne-a dăruit un trup capabil de a exprima sentimentele noastre, este El care ne cheamă la iubire: ne revine nouă să descoperim și să învățăm limbajul trupului.

GESTURILE
DE
AFECȚIUNE

    

De când v-ați logodit, gesturile de afecțiune au devenit spontane. Ele exprimă, încă înainte de cuvinte, iubirea voastră: bucuria de a sta împreună, fericirea de a face planuri împreună, acordul vostru... De când vă cunoașteți, aceste gesturi de afecțiune au imediat o evoluție: au devenit mai intime, mai bogate în semnificație cu cât vă cunoașteți mai bine. Vă pregătesc la dăruirea totală, ca soți.

Aceasta vă ajută să ieșiți din locul comun care reduce sexul doar la organele genitale: sexul egal genitalitate.

Bărbatul și femeia sunt profund marcați de sex în tot trupul, și în mentalitatea lor, în modul lor de a gândi și de a reacționa, în instinctul lor.

Sexul atunci este ceva al întregii persoane.

Viața sexuală a perechii nu se reduce la actul conjugal. Iubirea, de fapt, vă ajută în fiecare zi să manifestați afecțiune pentru a se dezvolta, a crește, a se realiza. Gesturile de afecțiune făcute de cei logodiți mențin toată valoarea lor și în viața conjugală. Ei pregătesc, însoțesc, urmăresc dăruirea completă. Odată căsătoriți, gesturile voastre de afecțiune nu ar trebui să dispară sau să devină rare. Iubirea voastră ar risca să slăbească, de a deveni fără semnificație.

Sexul, în această viziune globală a întregii persoane, nu se reduce la satisfacerea unui instinct: devine gest de iubire, de deschidere față de celălalt, de disponibilitate care depășește propria persoană și conduce la dăruirea totală de sine.

Sexul, în planul lui Dumnezeu, este calea spre iubire.

Biblia se exprimă: Așadar omul va lăsa pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi un singur trup (Gen 2,24).

Timpul nostru a redescoperit valoarea persoanei umane referitor la sex. Astăzi știm că sexualitatea este fundamentală pentru creșterea personalității umane și pentru o deplină capacitate de iubire.

Asistăm însă și la o exagerare a libertății individuale și a egoismului în domeniul sexual: "...eu vreau plăcerea mea...".

Pentru mulți, sexualitatea este numai un joc erotic, unde persoana nu contează și nu există nici responsabilități, nici dăruire de sine. Se ajunge a considera sexul inuman.

MESAJUL
CREȘTIN

    

Ajungem astfel să recunoaștem validitatea Mesajului Creștin:

Gestul sexual este un gest serios, mai mult decât alte gesturi umane. Gestul sexual are în sine decizia întregii persoane, vrea deci ca persoana să fie pe deplin prezentă și să participe în totalitate.

ARMONIA
SEXUALĂ

    

Iubirea umană nu se reduce la instinct.

Toți recunoaștem că este adevărată iubire numai atunci când toată persoana este implicată. Iubirea este condusă și ajutată de instinct, de inteligență și de voință. Iubirea pune în mișcare toată persoana, cu capacitățile sale de a iubi: fizice, afective, spirituale, adică ale corpului, ale inimii și ale spiritului.

Iată de ce reușita vieții sexuale a perechii nu este încredințată numai instinctului.

Armonia sexuală nu se reduce la buna reușită a actului conjugal. A găsi armonie înseamnă a trăi împreună în același ritm. Aceasta nu este ușor, nu înseamnă a fi citit cărți, sau a fi învățat "cum se face". Este necesar ca fiecare să facă eforturi de a fi atent la celălalt, de a preveni dorințele sale, de a respecta inițiativa sa.

Toate acestea cer timp și răbdare.

În mod fiziologic, bărbatul este mai grăbit. Bărbatul de obicei este mai excitabil, mai agresiv. Dar el se poate domina, poate adopta un ritm mai lent, în acord cu soția sa.

În femeie, apariția plăcerii fizice este mai progresivă. Orgasmul diferă de la un raport la altul. Pentru a ajunge, femeia are nevoie de afecțiune din partea soțului. Și ea trebuie să caute un ritm cu soțul, luând parte activă la uniune.

Ambii, dacă pentru ei iubirea este un dar, vor fi atenți să facă astfel încât bucuria și plăcerea întâlnirii să fie reciprocă și nu al unuia singur. Este necesar însă a fi atenți la diferențele individuale: fiecare are caracteristicile sale, pe care celălalt trebuie să le cunoască.

Actul sexual influențează viața zilnică a perechii: de aici reiese importanța armoniei sale. Dacă perechea dorește această armonie sexuală, darul devine pentru soți un izvor de bucurie.

Această uniune a inimilor și a trupurilor într-un singur elan este unul dintre momentele privilegiate ale vieții conjugale și una dintre expresiile sale mai profunde.

UNIUNEA
INIMILOR

    

Cei logodiți pun totul în comun: speranțe și preocupări, planuri și bani, idei și sentimente... Astfel este normal ca să se vorbească împreună de viața afectivă a perechii. Mulți băieți găsesc dificultăți în a vorbi de propria sexualitate. Fetele, deseori, se pot simți blocate, nu reușesc să se exprime. Sunt în joc aici tabuurile educative, care din păcate s-au primit de mici, și nu au fost capabili de a le depăși crescând.

Totuși este necesar a le depăși.

Cum vă puteți cunoaște și să vă înțelegeți în mod real, dacă fiecare nu spune niciodată celuilalt ceea ce simte în interiorul său când este îmbrățișat, sărutat, mângâiat? Dacă această parte a iubirii voastre rămâne un argument interzis?

Cum veți putea găsi cândva un ritm comun, dacă nici unul nu dezvăluie reacțiile sale față de celălalt, nevoile sale, dificultățile sale?

Fiecare dificultate de exemplu se poate depăși cu ajutorul celuilalt. Cine are o mare încredere în celălalt, va ști încet, încet să-i spună totul. Și cine are mai puține dificultăți, va ști să-l ajute pe celălalt cu total respect.

Dialogul despre viața afectivă a perechii este mereu clarificator și îmbogățitor, dacă este condus cu multă iubire. Acest schimb despre propria realitate sexuală este indispensabilă pentru înțelegerea perechii: el permite de a începe, încă de la logodnă, drumul necesar pentru a atinge armonia. Dacă nu v-ați încrezut niciodată, va fi dificil, ca și căsătoriți, să începeți totul de la zero.

DIALOGUL
PENTRU
REALIZAREA
COMUNIUNII

    

Multe perechi trăiesc cu iluzia că uniunea lor se poate reduce la actul sexual, este întâlnire zadarnică și mari deziluzii și insatisfacții.

Actul sexual este concluzia unei profunde uniuni psihologice și afective a perechii. A fi uniți în minte și în inimă, și deci a se fi aleși în mod definitiv, a fi pereche, trebuie să preceadă uniunea trupurilor.

Cine ajunge prea repede la uniunea fizică, împins doar de instinct sau de dorință, riscă să compromită armonia.

Uniunea sexuală anticipată, poate bloca drumul iubirii: se poate da iluzia unei uniuni atinse, în timp ce este încă totul de construit. Există riscul de a trăi cu iluzia că astfel se rezolvă problemele.

Uniunea fizică este valabilă dacă este confirmarea unei uniuni de viață.

Calitatea uniunii sexuale influențează toată viața perechii. Micile atenții de fiecare zi, în viața zilnică, sunt cea mai bună însoțire a actului conjugal.

Iubirea fizică este izvor de realizare a întregii persoane. Bucuria unei uniuni complete oferă întregii vieți o savoare nouă: dispune la deschiderea față de ceilalți, a trăi în armonie cu ei. Vă ajută să depășiți inevitabilele dificultăți ale vieții zilnice.

TOATĂ
VIAȚA
ESTE
TRANSFORMATĂ

    

Orice uniune fizică este precedată de un "preludiu", o pregătire care ajută și pregătește uniunea așteptată.

Este un joc de iubire care nu numai că se învață, dar se inventează, un joc în care fiecare exprimă afecțiunea sa, disponibilitatea sa față de celălalt, care ușurează o uniune mai completă. Este o căutare de a-l ajuta pe celălalt să atingă plăcerea deplină. Este esențială atenția față de celălalt, la ceea ce simte, la pasul pe care-l are. Transformă mecanismul instinctului într-un dar de iubire, care este depășirea de sine.

Toate aceste circumstanțe favorabile sunt foarte rar prezente în primele uniuni. Despre "prima noapte" se fac multe glume: uneori emoție, oboseală, sau alți factori fac să naufragieze reușita uniunii trupurilor. Mai este mult de descoperit. Nu trebuie să se dramatizeze: în acest domeniu totul se construiește puțin câte puțin, oferind încredere celuilalt, cu bunăvoință și iubire.

Atenția față de celălalt nu dispare imediat, dar durează toată viața: întâlnirea sexuală este mereu nouă. În drumul căsătoriei vor fi perioade de dificultate, și altele în care va părea că trebuie să luați totul de la capăt.

Armonia este mereu de creat.

SEXUALITATEA
ESTE O
REALITATE
BUNĂ

    

Credința oferă iubirii fizice o nouă dimensiune. Vă ajută să descoperiți toată profunditatea uniunii între două persoane. În această uniune este prezentă iubirea însăși a lui Dumnezeu.

Păcatul nu este legat de sex: sexualitatea umană este o realitate minunată și bună, care face parte din planul lui Dumnezeu.

Păcatul însă este legat de egoism, care se poate instala în raportul sexual, ca pe de altă parte, în toate gesturile omului.


 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire