pregateste pagina pentru tiparire

 
 FAMILIA 

Pregătire la Sacramentul Căsătoriei
achizitionare: 16.05.2004; sursa: Misionarii Verbiți

capitolul urmatorCuprinscapitolul anterior

BISERICA

Schemă:

Ca urmare mi se propun diferite semnificații și idei asupra Bisericii. Evidențiez frazele care corespund mai bine gândirii mele și încerc să explic prin cuvintele mele.

- Biserica este o structură birocratică organizată.
- Biserica este o comunitate care mă ajută să respect și să ajut fiecare persoană, în special pe cei săraci, bolnavi, marginalizați... și mă împinge să apăr drepturile.
- Biserica este totalitatea acelora care cred în Dumnezeu și care recunosc că Isus Cristos dă semnificație vieții lor.
- Biserica este o instituție deja depășită: dacă s-ar întoarce Cristos, ar inventa ceva diferit.
- Biserica este sacramentul iubirii lui Dumnezeu pentru om: și în ea se anunță Cuvântul său și se realizează iubirea pentru toți oamenii, în special pentru cei mai săraci, supuși, nevoiași. În ea omul este eliberat de idolatrie-sclavia societății cu hedonismul, egoismul, violența, consumismul, profitul, etc.
- Biserica este un dar al lui Dumnezeu pentru noi, pentru a ne garanta și în mod vizibil, sub formă de semne și persoane, prezența Sa, pentru a ne da mereu Cuvântul său, Harul său prin Sacramente, apropierea de persoane care ne ajută să-l înțelegem și să-l urmăm pe Cristos.
- Cristos și Evanghelia sunt o realitate: Biserica este cu totul altceva.
- Biserica trebuie numai să administreze Sacramentele: de problema divorțului, a avortului, a sexului, a politicii, etc., nu trebuie absolut să se intereseze.
- În Biserică există o mentalitate prea închisă: încă se merge înainte cu interziceri.
- Biserica trebuie s-o ducă mai departe preoții, episcopii, Papa: noi suntem prea ocupați cu problemele noastre de fiecare zi.
- Educația oferită de Biserică contribuie la a dezvolta în om sensul onestității, a responsabilității și a angajării sociale.
- Biserica trăiește în familiile noastre, în prieteniile noastre, în școală, în ambientul nostru de muncă... Toți trebuie să colaborăm la a construi Comunitatea eclezială.

BISERICA
POPORUL
LUI
DUMNEZEU

    

Biserica este poporul lui Dumnezeu. Este un vis antic al lui Dumnezeu acela de a face din toți oamenii un popor care să recunoască paternitatea sa și să-l glorifice pentru minunile create, trăind în comuniune. Acest vis al lui Isus, a devenit o realitate cu Isus. Începând opera sa de vestire a mântuirii, Isus nu s-a prezentat ca un filosof preocupat de a transmite o doctrină abstractă, dar a apărut încă de la început ca Învățător al vieții și i-a invitat pe cei care îl ascultau să trăiască cu el, să împărtășească experiența sa, să facă prietenie profundă, să se simtă un singur lucru cu el și cu ceilalți.

Din Israel, turmă fără păstor, în mod politic separat și sclav, Isus face să se nască un popor: noul popor al lui Dumnezeu, Biserica.

Acestui nou popor, Cristos a dat o nouă lege: Iubiți-vă unii pe alții așa cum eu v-am iubit pe voi.

PRIMA
COMUNITATE
CREȘTINĂ

    

Faptele Apostolilor atestă că în prima comunitate creștină, creștinii trăiau în mod unanim și în înțelegere, arătau în mod reciproc iubire și solidaritate fără rezerve. Cine poseda ceva nu-l considera propriu, dar punea în comun. Nimeni nu era lipsit de necesarul pentru că aceia care posedau ogoare sau case le vindeau și banii câștigați îi puneau la dispoziția tuturor.

BISERICA
COMUNTATE
DE FRAȚI
ÎN DRUM

    

Biserica este o comunitate de frați pe drum cu și pentru omul tuturor timpurilor, rechemându-l la credință, mărturisind caritatea față de toți, dar cu particulară atenție la situațiile de marginalizare.

În mod juridic se intră în Biserică prin Botez, dar adevărații creștini sunt aceia care, răspunzând la darul baptismal, se străduiesc să trăiască o adevărată experiență a Bisericii ca primii creștini.

BISERICA
COMUNITATE
VIE

    

Biserica este așadar o comunitate vie care merge prin lume spre Tatăl și spre Împărăția cerurilor, așa cum vechiul Popor al lui Dumnezeu mergea prin deșert spre pământul promis.

În antichitate Dumnezeu era prezent între poporul său și îl însoțea de-a lungul drumului în deșert printr-un nor și un foc (Ex 13,20-22).

CRISTOS
PREZENT
PRIN
SACRAMENTE

    

Astăzi Cristos se face prezent și ne dăruiește mântuirea sa, ajutorul său prin Sacramente. Ele marchează drumul nostru de credință.

Pentru a fi creștini buni nu este suficient a primi câteva Sacramente, ca Botezul, Prima Împărtășanie, Mirul, Căsătoria, dar este necesar a-i primi și a ne încrede și în ceilalți, mai ales în Sacramentul Reconcilierii, unde Domnul ne iartă și ne restituie reînnoiți Bisericii sale, și în Euharistie, unde creștinii, în ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu și în participarea la Masa sa, găsesc ajutorul pentru a depăși propriul egoism și astfel îndeplinesc misiunea lor.

Comunitatea creștină s-a născut prin Învierea lui Cristos. Dacă Cristos nu ar fi înviat, Biserica nu ar mai exista.

În momentul în care Cristos murea pe cruce, din comunitatea pe care el o construise cu greutate nu mai rămânea nimic: apostolii și discipolii se împrăștiaseră, dezorientați și dezamăgiți în fața sfârșitului Învățătorului lor.

Însă prin Învierea lui Cristos se reconstituie grupul apostolilor și al discipolilor.

Pentru aceasta în fiecare duminică, Biserica este în sărbătoare și toate comunitățile se reunesc în adunare pentru a celebra amintirea Învierii lui Cristos.

Cristos înviat le-a dat apostolilor o poruncă precisă: "Mi-a fost dată orice putere în cer și pe pământ. Mergeți așadar și învățați toate națiunile

botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt, învățându-le să respecte tot ceea ce v-am poruncit. Iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul lumii". Cuvintele lui Isus sunt clare: discipolii săi primind cu credință Evanghelia sa și exprimând această credință în semnul sacramental al Botezului. Cu aceasta are loc începutul noii vieți.

Botezul este așadar actul oficial care exprimă împreună voința de a deveni noi, adică de a ne converti, și actul includerii în Biserică.

A fi botezați înseamnă așadar a adera cu credință la Cristos, a intra în mod oficial în Biserica sa și a ne angaja pentru a schimba viața.

BISERICA
ÎNCEPE
MISIUNEA SA
LA RUSALII

    

Biserica a început misiunea sa în ziua Rusaliilor. Sub acțiunea Duhului Sfânt, apostolii sunt transformați și conștientizează misiunea lor. Ei menționează că este Isus Cristos care îi unește cu Comunitatea care ia naștere, pe cei botezați și că Duhul Sfânt îl face pe Isus prezent în mod mai incisiv și pătrunzător de cum era în mod fizic între ei.

Biserica face parte din drumul omului și îl invită să se includă într-o comunitate în care Cristos comunică viața sa.

BISERICA
DARUL LUI
DUMNEZEU

    

Biserica este darul lui Dumnezeu pentru noi, pentru a garanta și în mod vizibil, sub formă de semne și persoane prezența sa, pentru a ne da mereu cuvântul său, harul său prin Sacramente, apropierea persoanelor care ne ajută să înțelegem și să-l urmăm pe Domnul.

BISERICA
LOCUL DE
ÎNTÂLNIRE
CU FRAȚII
ȘI CU LUMEA

    

Comunitatea eclezială este un loc în care persoanele se întâlnesc, se roagă, activează, pentru a face vizibilă experiența creștină.

Se iubesc și trăiesc toate exigențele vieții comunitare. Dar se trăiește și în deplină comuniune cu lumea, văzută ca un loc unde Dumnezeu își construiește casa sa.

BISERICA
ESTE FĂCUTĂ
DIN PERSOANE

    

Biserica, iubită de Cristos până la dăruirea vieții sale pe cruce, este în lume, cu toate imperfecțiunile și contradicțiile istoriei sale, mireasa pe care Cristos o va uni cu sine în mod definitiv la sfârșitul timpurilor.

ESTE
MIREASA
LUI CRISTOS

    

Nu se poate spune: cred în Dumnezeu și nu în Biserică, pentru că fără Biserică nu se poate crede în Isus Cristos, care este legată de el ca mireasa de mire, și fără Cristos nu se poate crede în Dumnezeu, care s-a revelat în El.

BISERICA
REALITATE ÎN
CONSTRUCȚIE

    

Să ținem cont de faptul că Biserica este o realitate divină și umană pentru că așa a vrut-o Cristos, o realitate în construcție și care ia cu ușurință o imagine pe care i-o dăm.

O realitate în același timp sfântă și păcătoasă, care ascunde misterul măreției sale într-o existență umană limitată.

Isus, alegându-i pe cei Doisprezece și încredințând răspândirea Evangheliei sale oamenilor, s-a legat de noi în lucrul care îi este mai aproape de inimă: realizarea Împărăției sale: răspândirea darului noii vieți.

Isus riscă nu numai de a fi judecat pentru ceea ce a spus și a făcut, dar de a fi judecat sau refuzat și pe baza alegerilor și cuvintelor discipolilor săi.

Ca și creștini, suntem chemați să iubim Biserica ca pe noi înșine pentru că noi suntem cei care formăm această Biserică.

A PUNE
SĂ RODEASCĂ
PROPRIILE
DARURI

    

Dumnezeu, a oferit fiecăruia calități, carisme, daruri și vrea ca în Biserică toate acestea să fie folosite pentru binele tuturor. Nu se poate trăi în Biserică în mod pasiv. Suntem membre vii și ca atare avem obligația de a acționa.

BISERICA
DOMESTICĂ

    

Prin căsătoria creștină familia devine Biserica domestică, pentru că și-a găsit locuință în Dumnezeu. Dincolo de toate, mirii creștini sunt chemați să trăiască vocația lor.

BISERICA
TRUPUL LUI
CRISTOS

    

Pentru a ajunge la oameni, Isus s-a Întrupat, s-a făcut om, dar pentru a continua de a rămâne în lume în mod vizibil până la sfârșitul timpurilor a fondat comunitatea umană, Biserica, care este trupul însuși al lui Cristos existent ca și comunitate.

NOI FORMĂM
ACEST TRUP

    

Fiecare dintre noi este membru al acestui trup. Cristos trăiește astăzi între oameni prin noi: el continuă să vorbească, să binecuvânteze și să indice drumul de eliberare al oamenilor prin credincioși.

În Biserică, Isus însuși repetă gesturile sale de milostivire și de iubire și intră în comuniune cu fiecare om.


 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire