pregateste pagina pentru tiparire

 
 FAMILIA 

Pregătire la Sacramentul Căsătoriei
achizitionare: 16.05.2004; sursa: Misionarii Verbiți

capitolul urmatorCuprinscapitolul anterior

DUMNEZEU

Schemă:

Cine este acest Dumnezeu care ni se prezintă și ne dăruiește un plan de viață și ne asigură prezența sa?

Măreția și importanța lui Dumnezeu nu se epuizează în câteva fraze simple. Pentru a încerca să mă apropii de această realitate fundamentală pentru viața mea, încerc să exprim ideile mele și să le confrunt cu ceea ce mi se spune.

- Dumnezeu este un judecător care privește la toate acțiunile mele pentru a mă pedepsi.
- Dumnezeu este un Tată bun care veghează asupra mea zi și noapte.
- El este acela care a dat naștere oricărui lucru.
- Dumnezeu este o persoană foarte bună: ar trebui să facă să dispară toți păcătoșii, asasinii, cei care fac război, hoții, sechestratorii de persoane.
- Dumnezeu este un Tată milostiv care îi iubește pe toți, buni și răi și așteaptă convertirea aceluia care a greșit drumul.
- Dumnezeu este o persoană care nu-l consideră pe om un robot constrâns să facă binele, dar care așteaptă de la om un răspuns de iubire la propunerea sa de iubire.
- Dumnezeu este Iubire și deci comunicare, dar continu bucuria de a sta împreună, a împărtăși.
- Dumnezeu este Iubire infinită care nu poate face mai puțin decât a se dărui, de a se transmite. Pentru aceasta a creat universul și omul.
- Dumnezeu este o invenție a omului, pentru a descărca propriile responsabilități.
- Dumnezeu este iubire care trece dincolo de răspunsul celui iubit: este iubire fidelă cu orice preț, în ciuda a toate.
- El este Dumnezeul poporului său, acela care este fidel, care se ține de cuvânt, care este prieten, care iubește, care caută, care nu vrea să stea fără acest popor, care nu vrea să facă mai puțin, care vrea să se dea cu totul.
- El este un Dumnezeu care se face cunoscut ca mire gelos care caută pe poporul său, care îl recuperează cu atenție.
- El este un Dumnezeu care ne-a făcut fii ai săi și ne-a dat disponibilitatea de a învinge puterea celui rău.

 

DUMNEZEU
ÎN BIBLIE

    

Dumnezeu se declară Dumnezeul poporului său, acela care este fidel, care se ține de cuvânt, care este prieten, care caută, care nu vrea să stea fără acest popor, care nu vrea să facă mai puțin, care are la inimă istoria acestui popor, care vrea să dea totul din sine.

Pentru a ne spune aceasta, Biblia scoate imagini mai sugestive din lumea complexă a relației iubitoare între bărbat și femeie, chiar pentru ca poporul să poată avea un punct de referire pentru a intui cine este Dumnezeu și să poată înțelege ce vrea să spună Dumnezeu când îi spune că îl iubește.

Dumnezeu care se revelează în Vechiul Testament se face cunoscut în evenimentele în care El ia inițiativa: îl cheamă pe Avram și îi promite mulți urmași și un pământ rodnic, în care curge lapte șimiere. Cu Moise eliberează pe poporul său. Cu David oferă pace și siguranță poporului său.

Dumnezeu este cunoscut în mod progresiv ca Dumnezeu care conduce istoria noastră, Dumnezeu care ne eliberează de condiționările care ne supun, Dumnezeu care ne conduce spre pace și fericire.

În Raport cu poporul său Dumnezeu eliberator propune o Alianță, acest termen foarte folosit în acel timp între familii, clanuri, triburi: angajare de a se respecta, de a se ajuta în caz de pericol, a se comporta ca prieteni loiali.

Dumnezeu se angajează cu Israelul: îi promite că îi va fi aproape pentru a-l proteja. Lui îi cere fidelitate față de legea sa: cele zece porunci. Prima și cea mai importantă între acestea: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți Dumnezeu în afară de mine.

Păcatul cel mai mare în care poate cădea Israelul este Idolatria, pentru că în acest mod nu mai recunoaște că Domnul care l-a salvat este unicul izvor al vieții sale, unicul fundament al speranței sale, și caută în idoli satisfacția nevoilor sale și garanția de siguranță.

Istoria alianței lui Dumnezeu cu poporul său nu este o istorie liniștită și pacifică, dar suferită și grea, făcută din îndepărtări și de reîntoarceri, din entuziasme și regândiri.

În toată această istorie Dumnezeu domină prin fidelitate.

Dumnezeu alege pe poporul său și odată ales, îl iubește cu iubire infinită, fidelă, iubitoare. Iubirea sa trece dincolo de răspunsul celui iubit: este iubire cu orice preț, în ciuda a toate. Este mereu gata de a încuraja și a ierta.

Dumnezeu este prezentat ca Mire gelos care recaută pe poporul său infidel, pe care îl recuperează cu afecțiune.

Profetul Osea vede poporul lui Israel ca un mire infidel, căzut în adulter și dedat prostituției. Dumnezeu nu rezistă la această viziune și decide să intervină: Iată, îl voi atrage la mine, îl voi conduce în deșert și voi vorbi inimii sale. Acolo va cânta ca în zilele tinereții sale, ca la ieșirea din Egipt. Și va veni ziua în care mă va numi: soțul meu, și nu mă va mai numi stăpân.

"Pentru aceasta, iată Eu o voi atrage și o voi duce în pustiu și voi vorbi inmii ei; Și îi voi da viile ei de acolo și valea Acor o voi preface în poartă de nădejde; și ea va fi voioasă ca în vremea tinereții ei, ca în ziua când tu ai scos-o din pământul Egiptului. Și va fi în vremea aceea - zice Domnul - că ea mă va numi: "Bărbatul meu" și nu-mi va mai zice: "Stăpânul meu".

Și te voi logodi cu Mine pe vecie și te voi logodi Mie după dreptate și bunăcuviință întru bunătate și dragoste; și te voi logodi mie întru credincioșie, ca să cunoști că eu sunt Domnul!"(Os 2,16-18.21-22).

Dumnezeu se declară Mirele poporului său, pe care îl seduce și îl face al său, așa cum un soț atrage la sine pe soția sa umplând-o de atenție și oferindu-i bunuri prețioase.

Darurile căsătoriei pe care Dumnezeu le oferă poporului său sunt:
- Dreptatea și Dreptul, capacitatea de a acționa loial și în mod fidel.
- Bunăvoința și Iubirea, căutarea binelui celuilalt în afecțiunea inimii care se dăruiește.

EZECHIEL

    

Profetul Ezechiel descrie istoria infidelităților Israelului printr-o alegorie lungă a unui mire care se dăruiește zeilor străini (Ez 16).

Ca un mire gelos, Dumnezeu este constrâns să-l pedepsească, dar pentru a-l reavea căit și reînnoit.

ISAIA

    

Profetul Isaia vorbește de iubirea acestui mire, Dumnezeu, care o iartă pe mireasa sa, Israel, pentru că o iubește.

"O clipă te-am părăsit, dar cu mari îndurări te iau lângă Mine. Într-o izbucnire de mânie, pentru o clipă mi-am întors fața de la tine, dar în îndurarea mea cea veșnică mă voi milostivi de tine, zice Răscumpărătorul tău, Domnul" (Is 54, 7-8).

Atitudinea lui Dumnezeu față de poporul său păcătos este deci asemenea cu cea a unui mire care iartă și reîmbrățișează cu imensă iubire femeia căsătorită în tinerețe.

Limbajul care exprimă cel mai bine cine este Dumnezeu pentru noi și cum acționează El în raport cu noi este acela al iubirii, și al iubirii între un bărbat și o femeie.

Cea mai frumoasă și cea mai adevărată demonstrație că Dumnezeu există sunt două persoane care se iubesc.

CONCLUZII

    

Din ceea ce s-a spus despre Dumnezeu, putem face unele observații.

Faptul că Biblia îl numește pe Dumnezeu Mire și că atribuie Israelului rolul de Mireasă, nu ne dă dreptul de a transfera în viața perechii același raport, conferind ceva divin, ca autoritatea și dominarea soțului și atribuind soției slăbiciunile și infidelitățile proprii Israelului.

Cei doi, împreună, sunt înaintea lui Dumnezeu în poziția de mireasă iubită, iertată și reconciliată.

Biblia vrea să ne facă să înțelegem că pentru a ne face o imagine adevărată posibilă despre Dumnezeu, trebuie să recurgem la ceea ce este mai intim, mai atent, afectuos, mai gelos care există în inima umană: iubirea între un bărbat și o femeie care au unit pentru totdeauna viețile lor.

Limbajul lui Dumnezeu, pentru a manifesta sentimentele sale față de umanitate, este acela tipic iubirii care leagă doi iubiți.

A se iubi, înseamnă a fi împreună de acord, a nu se certa nicodată, a nu avea neînțelegeri. Înseamnă a nu fi indiferenți unul față de celălalt: ceea ce i se întâmplă unuia îl implică și pe celălalt, durere și bucurie împărtășite, binele celuilalt stă la inimă ca și propriul bine.

Uneori raportul devine conflictual, dar tensiunile nu reușesc să rupă legătura, dimpotrivă aprofundează uniunea, dacă se ține cont de principiu: important este ca să fie mulțumit el, important este ca să fie mulțumită ea.

Să ne amintim că raportul pe care îl are Dumnezeu cu noi, are calitatea iubirii conjugale, este fidelă dincolo de orice infidelitate a noastră, caută mereu și în mod unic binele nostru.

Acesta este Dumnezeul nostru: el vrea ca iubirea voastră să fie o reflecție a iubirii sale. Se poate spune că Dumnezeu, privind la voi care vă iubiți, vrea să se vadă pe sine.


 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire