pregateste pagina pentru tiparire

 
 FAMILIA 

MSA Dossier: Familia
achizitionare: 08.12.2003; sursa: Mesagerul Sfântului Anton

Inapoi la cuprins 
Familia: capodoperă a iubirii divine
Mons. Anton Despinescu

Dumnezeu, Creatorul cerului și al pământului, după ce a înzestrat universul cu mulțimea de specii din regnul vegetal, a voit ca în imensitatea verde să se zbenguie o faună numeroasă. Împărăția apelor a voit să o populeze cu mulțimea diversificată a peștilor, iar bolta nemărginită a pus-o la îndemâna înaripatelor neastâmpărate. Autorul Genezei, înșirând etapele creației, adaugă după fiecare: «Și a văzut Domnul că este bine» (vv. 4,8,10,12,18 și 25).

Și a voit Dumnezeu-Iubire să încredințeze cele create unui cuplu: «Și a făcut Dumnezeu pe om după chipul său: a făcut pe bărbat și femeie» (v. 27). Apoi a adăugat: «Creșteți și vă înmulțiți și umpleți pământul și supuneți-l» (v. 28). Ultimul verset al capitolului este expresia superlativului absolut: «Și a privit Dumnezeu toate câte le-a făcut și, iată, erau foarte bune!». Dacă enciclopediile cuprind rezultatele sârguincioaselor explorări ale celor de pe pământ, din zări, din oceane, din spațiul cosmic, etc., în fața creației, cum să nu exclamăm și noi cu psalmistul: «Doamne, cât de puternic este numele tău pe tot pământul» (Ps 8,1). Această realitate ne invită la reflecții cât se poate de serioase.

Neascultarea primilor oameni, accentuată progresiv, a afectat, fără îndoială, cuplurile umane. Intervențiile Părintelui Ceresc au fost deseori salutare. Decisivă a fost hotărârea Providenței divine, în istoria omenirii, «la plinirea timpurilor, când Dumnezeu a trimis pe Fiul său, născut din femeie, născut sub Lege, ca pe cei de sub Lege să-i răscumpere, ca să dobândim înfierea» (Gal 4,4-5).

Familia din Nazaret, în care a trăit Isus Cristos, alături de Fecioara Maria și Iosif cel drept, devine prototip al oricărei familii creștine. O elogiem prin titlul «Sfânta Familie» care reflectă sfințenia Sfintei Treimi, la care este chemat orice om.

Isus Răscumpărătorul, a sfințit familia prin prezența sa la nunta din Cana, săvârșind, cu această ocazie și prima sa minune. Cuplul uman, în lumina lui Cristos, devine o taină sfântă. Dumnezeu-Iubire revarsă în copiii săi iubire și dorește ca iubirea lor să fie rodnică, binecuvântată. Din nefericire, chiar și în era creștină, familia a fost și este asaltată de multe și mari primejdii. Magisterul Bisericii le-a semnalat și a intervenit cu orientări și remedii de sanare. Este cunoscută grija actualului succesor al Sfântului Petru la cârma Bisericii, Papa Ioan Paul al II-lea, pentru re-evanghelizarea lumii, pornind de la nucleul societății umane, inclusiv al Bisericii, FAMILIA.

Iată, în sinteză, ideile principale ale exortației apostolice Familiaris Consortio (comunitatea familială), document de mare importanță pentru familia creștină, emis la 22 noiembrie 1981, rod al lucrărilor episcopilor, în frunte cu Papa.

Chemat la existență, din iubire, omul este chemat la iubire. Altfel spus, iubirea este primul și ultimul cuvânt al existenței omului. Această rațiune de a fi și a trăi este înscrisă în chiar inima ființei umane care este înainte de toate persoană, adică ființă capabilă de a fi iubită și de a iubi, capabilă de dăruire reciprocă și totală.

În experiența familiei, omul este chemat să trăiască și să realizeze în mod privilegiat chemarea fundamentală de a iubi. Viitorul omenirii depinde de familie, în care omul se consideră înrădăcinat, realizat, făcând parte din familia umană și din aceea a Bisericii.

În lumina creației și a răscumpărării prin Cristos, se poate înțelege natura adevărată a familiei creștine, ca o comunitate de persoane, ca primă experiență a Bisericii, o biserică mică sau domestică, în care este primită, recunoscută și împărtășită experiența iubirii lui Dumnezeu față de oameni.

Familia zilelor noastre este invitată să se deschidă pentru a primi lumina Evangheliei propusă de Biserică pentru a înțelege adevărul deplin al familiei și al căsătoriei.

Sexualitatea își are adevăratul rost ca expresie a unui angajament de iubire fără rezerve, trăit în căsătorie, ca temei al familiei, considerată comuniune de persoane.

Comuniunea dintre bărbat și femeie în căsătorie este simbol al alianței de iubire între Dumnezeu și oameni, împlinită în Isus Cristos. Cu alte cuvinte, căsătoria creștină dă mărturie despre Evanghelia iubirii lui Dumnezeu față de oameni. De aceea, misiunea ei este de a păzi, a descoperi și de a comunica iubirea. Aceasta înseamnă angajament pe viață al soților de a fi împreună, respect reciproc și disponibilitate conștiincioasă și responsabilă în serviciul vieții.
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire