pregateste pagina pentru tiparire

 
 FAMILIA 

MSA Dossier: Familia
achizitionare: 08.12.2003; sursa: Mesagerul Sfântului Anton

Inapoi la cuprins 
Climatul familial optim
pentru educația copiilor

Nicolae Costruț

În viața de familie un rol deosebit îl are crearea unui climat sau mediu familial optim, bazat pe înțelegere și dragoste. Căminul familial, casa în care trăim, este un spațiu cu totul aparte, deosebit de important pentru viața conjugală a soților, dar pentru creșterea și educarea copiilor. Climatul, mediul familial are cel puțin trei dimensiuni: factor de coagulare în plan afectiv, loc de ocrotire, de siguranță și spațiu eterogen pentru învățarea primelor experiențe de socializare.

Unirea partenerilor prin căsătorie își are originea în ordinea naturală stabilită de Dumnezeu. Familia se consideră, pe drept cuvânt, o treaptă superioară de legătură interpersonală, intimă, realizată prin dragoste, un raport natural ale cărui exigențe de viață și de drept sunt înscrise în chiar ființa psihică și fizică a bărbatului și a femeii. Prin unirea partenerilor și fondarea familiei se dă răspuns unor compartimente majore ale vieții, din punct de vedere social și moral: se ascultă de regulile elementare ale naturii; cuplul nu dispare în neființă, el procreează, se perpetuează prin urmași; în calitate de celulă elementară a societății, el se conformează nevoilor publice de a da societății buni cetățeni, sănătoși fizic și moral. Familia trebuie să fie un garant de securitate, de protecție fizică, afectivă, mentală, morală și socială pentru toți membrii ei, dar mai cu seamă pentru copii. În familie se nasc oameni, persoane, cetățeni și tot aici ei deprind virtuțile sociale și morale. Climatul sau mediul familial are prin urmare o importanță covârșitoare pentru evoluția, consistența și finalitatea oricărui cuplu, a oricărei familii sau căsătorii.

Relațiile care se creează în comunitatea familiei sunt de un tip special și se bazează pe două componente inseparabile: dragoste și instinct. Dragostea sau iubirea ține de suflet, de spirit, de tot ceea ce este în noi uman, iar instinctul reprezintă partea materială a ființei, biologicul, cu toate legile lui.

Dimensiunea afectivă a mediului familial este componenta de cea mai mare forță, de cea mai mare importanță pentru viața de familie, dar, în același timp, poate deveni și componenta cea mai vulnerabilă. În anumite situații, iubirea se poate transforma mai ușor în ură decât în nepăsare, iar membrii unei familii cu greu pot fi indiferenți unii față de alții. Iubirea însăși nu-i totdeauna dezinteresată: ea poate fi posesivă, tiranică, devoratoare. Afirmațiile de dragoste pot ajunge, la un moment dat, divergențe, chiar dacă la început convergența lor părea solidă. Din acest motiv, credem că tinerii, înainte de a face pasul în căsătorie, trebuie să se cunoască foarte bine, să conștientizeze responsabilitatea pe care și-o asumă. «Una este poziția tinereții, generozitatea și eleganța ei, și alta lupta vieții de mai târziu, pentru a întemeia un cămin care să desăvârșească fericirea soților, creșterea și, desigur, fericirea copiilor»(N. Mărgineanu). Cea mai mică tulburare în echilibrul afectiv al părinților poate aduce tulburări nebănuit de mari în psihicul copiilor. Uneori nesăbuința partenerilor poate duce la destrămarea familiei, cu consecințe extrem de grave în plan psihic și moral pentru toți membrii ei. Nimeni nu se poate considera mai nefericit decât un om, și cu atât mai mult un copil, care conștientizează că nu mai este iubit de părinți, de frați sau de surori. Lipsa dragostei pentru copil, mai ales din partea părinților, poate afecta grav tot parcursul vieții acestuia.

Un mediu familial lipsit de căldură sufletească sau, și mai grav, viciat este foarte nociv pentru creșterea și formarea copilului. Defectele părinților se vor regăsi, mai târziu, în comportamentul copilului devenit adult. Părinții lacomi transmit, vrând-nevrând, această trăsătură de caracter negativ și copiilor, îi împing pe calea avariției, a obținerii de cât mai mulți bani și bunuri materiale. Copiii crescuți într-un climat violent pot deveni, la rândul lor, la vârsta adultă, ei înșiși violenți. Juvenal făcea următoarea remarcă: «Părinții răi au fiii și mai răi. Dacă aceștia sunt crescuți în lăcomie și celelalte vicii, în cele din urmă ei se răzvrătesc împotriva părinților și asta se întâmplă după dreapta judecată a lui Dumnezeu». Din acest motiv, duioșia și tandrețea sunt înțelese ca cele mai naturale, mai firești manifestări ale vieții. Ele asigură cu certitudine căldura și confortul sufletesc al întregii familii.

Atmosfera căminului familial primește o mare încărcătură afectivă dacă dragostea se dăruiește reciproc și dacă fiecare persoană din familie dorește să fie prima care să poată oferi acest lucru. Această întrecere în dragoste generează respectul și deschide dialogul între părinți și copii, chiar în cele mai delicate și mai grele momente pe care le traversează familia. Un climat afectiv, creat cu măsură și înțelepciune de către părinți în casă, se constituie în prima școală la care copilul învață să pună relațiile dintre membri unei comunități sub semnul armoniei și echilibrului, nu sub cel deșănțat al egoismului, urii și furiei. Odată însușite aceste «lecții»"de către copil în familie, se poate sconta că el le va extinde, tot sub această formă, și în societate.

În tradiția creștină, mediul familial, părinții, împreună cu celelalte instituții de educație au datoria de a cultiva copiilor virtuți morale precum: iubirea, bucuria, veselia, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, blândețea, dispoziția de a face binele, fidelitatea, modestia, înfrânarea, curăția, dorința de a presta munci neplăcute și benevole în folosul oamenilor etc. «Virtuțile morale cresc prin educație, acte deliberate și perseveranța în efort. Harul divin le purifică și le înalță!» (Catehismul Bisericii Catolice, 1839), spre binele fiecăruia în parte și spre binele tuturor.
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire