pregateste pagina pentru tiparire

 
 FAMILIA 

MSA Dossier: Familia
achizitionare: 08.12.2003; sursa: Mesagerul Sfântului Anton

Inapoi la cuprins 
Codul paulin al familiei
Mons. Anton Despinescu

Familia, celulă a societății, a stat și merită să stea în centrul atenției tuturor responsabililor de soarta popoarelor. Felul în care a fost reglementată viața familială de-a lungul istoriei omenirii prezintă modalități diverse. Juriștii, istoricii, filosofii, sociologii ș.a., fac cercetări minuțioase, prevalându-se de numeroase date, oferind studii comparative impresionante. Epoca modernă, epocă de revoluții nimicitoare, de industrializare masivă cu urmări sinucigașe, cu conflagrații generatoare de crize mondiale multilaterale, a compromis în mare măsură valoarea și rostul adevărat al familiei. Pretextând drepturile fundamentale ale omului, repetând până la saturație formule «magice» precum libertate, egalitate, fraternitate, mass-media - care dispune de resurse materiale uriașe - propagă amorul liber, infidelitatea conjugală, violența în toate domeniile și pericliează grav ordinea și sănătatea socială.

Biserica, conștientă de responsabilitatea ei în opera de îndrumare a creștinilor, în lumina adevărului revelat și al principiilor de morală creștină, este ridiculizată de către factori distrugători care acționează din umbră, tinzând la dominație mondială. Față de mulțimea de legi sofisticate al căror număr nu-l mai țin minte nici legiuitorii, și al căror rost, nu de puține ori, jurații îl trec cu vederea, oamenii luminați de Dumnezeu, în numele său propun semenilor lor norme de conduită corespunzătoare demnității persoanei umane, în stare să promoveze realmente binele personal și comun. Este arhicunoscută, în istoria antichității creștine, misiunea încredințată de Isus lui Saul din Tars, prigonitorul, pe care îl convertește pe drumul Damascului și îl face Apostol al neamurilor în opera de evanghelizare. Aceasta este oglindită în scrisorile lui pe care le trimite unor comunități creștine din Roma, Corint, Efes, Tesalonic etc., și câtorva ucenici notorii, de pildă Timotei, Tit, Filimon.

Am selectat din aceste scrisori, preocupările sale și îndrumările pe care le oferă membrilor familiilor creștine, ca un părinte duhovnicesc al lor, îndrumări care pot fi considerate drept cod al familiei. M-am oprit îndeosebi la Scrisoarea către Efeseni, capitolul al cincilea, versetele 21-33 și capitolul al șaselea, versetele 1-9.

În primele, pedagogul creștin Paul, îi are în vedere pe soții și soțiile creștine pe care îi îndeamnă să fie supuși unii altora în frica lui Cristos, adică din respect desăvârșit față de Acela care este mântuitor și îi va trage la răspundere pentru felul în care și-au îndeplinit vocația lor căsătorească. Femeii îi cere supunere față de bărbat, nu precum unui simplu om, ci ca unuia care poartă în el pecetea Domnului care l-a creat pentru a fi în fruntea familiei, «cap al femeii». Argumentul, cu putere de simbol al acestei atitudini, izvorăște din realitatea, la inima apostolului, aceea a trupului tainic al lui Cristos, Biserica, al cărei cap și mântuitor este. Așa cum Biserica, adică mădularele Trupului Tainic, se supune lui Cristos, tot așa femeia să fie supusă bărbatului. Pentru ca femeia să nu fie complexată de inferioritate, se cere numaidecât bărbatului să-și iubească soția. Motivul temeinic, supranatural, al acestei iubiri, stă în analogia iubirii lui Isus față de Biserică, voind s-o sfințească, s-o purifice prin baia botezului, văzând-o ca o Biserică glorioasă, «fără pată sau rid, ci sfântă și neprihănită». Și ca să nu fie nici o îngăimare, se cere bărbatului să-și iubească soția ca pe trupul propriu: «Cine își iubește soția, se iubește pe sine» (v. 28). În acest sens, Apostolul face referință la ceea ce a stabilit Dumnezeu: «omul își va lăsa tatăl și mama sa și se va uni cu soția sa și cei doi vor fi un singur trup» (Gen 3,3; reluare în Mt 19,5). E vorba de o simbioză tainică! Sf. Paul declară: «Misterul acesta este mare: eu o spun cu privire la Cristos și Biserică, dar și cu privire la voi; fiecare să-și iubească soția ca pe sine însuși, iar soția să aibă respect față de bărbat» (v. 32-33). Nici că se poate mai clar și convingător!

Cât privește rodul simbiozei soț și soție, copiii, acestora li se cere să asculte de părinți, cu aceeași precizare, «în Domnul», căci așa este drept, pentru că însuși Dumnezeu o cere: «Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca să-ți fie bine și să trăiești mult pe pământ» (Ex 20,12; reluare în Mt 15,4).

Ca un excelent pedagog, în timp ce copiilor le cere maximum de respect, nu-i scapă din vedere nici pe părinți, apelând la tactul lor înțelept, delicat: «voi, părinților, nu-i provocați pe copiii voștri la mânie (exasperare, prin sâcâire nesăbuită), ci creșteți-i în disciplina și învățătura Domnului» (Ef 6,4).

Ca și corolar la codul paulin al familiei, versetele 5-9 din același capitol, al șaselea, Sf. Paul prezintă îndrumări creștine privind relațiile dintre angajați și patroni (servitori și stăpâni). În concepția creștină, servitorii sunt considerați ca făcând parte din familie - familiares, datorită aportului în favoarea binelui comun al acesteia; ca atare, aceleași motive superioare vor să orienteze relațiile celor vizați: «servitorilor, ascultați de stăpânii voștri temporali, cu teamă și respect, în sinceritatea inimii, ca de Cristos... știind că veți primi răsplată de la Domnul pentru binele pe care îl faceți» (vv. 5-8). Răsplata adevărată, deci, este de la Domnul, salariul social fiind doar o modalitate echilibrată de asigurare a traiului pământesc. La fel ca și părinților, stăpânului i se atrage atenția să renunțe la mijloacele forte, ca de pildă, amenințările, «știind că Domnul, și al lor și al vostru, este în ceruri, și la El nu este părtinire» (v. 9).

Știind că Scriptura este inspirată de Duhul Sfânt, acceptând și aplicând minicodul paulin al familiei, putem să întrevedem o învigorare reală a familiei și ipso facto a societății.
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire