pregateste pagina pentru tiparire

 
 FAMILIA 

Familia creștină, încotro?
achizitionare: 14.07.2003; sursa: Editura Sapientia

capitolul urmatorCuprinscapitolul anterior

IDENTITATEA TEOLOGICĂ ȘI SPIRITUALĂ A FAMILIEI
ÎN MAGISTERIUL PAPEI PAUL AL VI-LEA
[124]
Pr. prof. dr. Alois Bișoc (Iași)

În ciclonul rapidelor transformări sociale, culturale și morale care au atacat identitatea familiei, s-a simțit nevoia unor studii mai aprofundate și a unor intervenții mai concrete și mai hotărâte pentru salvgardarea ei. Într-adevăr, în ultimele decenii s-a verificat o tot mai crescândă sensibilitate față de familie. Nenumărate sunt articolele, cărțile și tratatele care se ocupă de ea, căutând să facă mai multă lumină în acest câmp atât de problematic. Ca arhiepiscop de Milano, cardinalul Montini, viitorul papă Paul al VI-lea, afirmă că "toate acestea nu slujesc decât pentru a trezi în noi dorința unei doctrine mai clare și mai complete, cea pe care noi trebuie să o posedăm actualmente pentru a rezolva în calitate de creștini această vitală problemă a familiei" [125].

Evident, Biserica s-a ocupat foarte mult de familie. Dar, spre deosebire de alții, ea s-a plasat mai întâi și în mod principal în ascultarea cuvântului lui Dumnezeu; a căutat să redescopere adevărata concepție despre familie, extrăgând-o din gândul original al lui Dumnezeu și din proiectul lui Dumnezeu restaurat și sfințit de Cristos. Într-adevăr, Conciliul a orientat doctrina sa asupra căsătoriei și a familiei, sprijinindu-se în mod cu totul deosebit pe fundamente biblice. Așa va face și papa Paul al VI-lea, considerând că Biblia este indispensabilă pentru a înțelege ce este familia.

Desigur, nu este vorba de o tratare detaliată și sistematică asupra căsătoriei și familiei în Sfânta Scriptură, dar, cu toate acestea, se află în ea niște elemente care servesc ca adevăruri permanente și altele care servesc ca puncte de plecare pentru o dezvoltare ulterioară. E necesar, însă, în spirit de credință, să ne plasăm sub lumina ei pentru a descoperi o sănătoasă și solidă teologie a familiei. Urmând acest drum, vom vedea împreună cu papa Paul al VI-lea, în paginile următoare, ontologia divino-umană a familiei, adică ce este familia în planul inițial al lui Dumnezeu, cum a fost ea apoi sfințită de Cristos, esența sa de "Biserică familială", încheind cu directivele sale speciale pentru actualizarea și promovarea identității familiei.

1. Familia în planul lui Dumnezeu
     1.1. Căsătoria și familia sunt opera lui Dumnezeu
     1.2. Comunitate de viață și iubire
     1.3. Comunitate născătoare de viață

2. Familia sfințită de Cristos
     2.1. Prin reconfirmarea proiectului inițial
     2.2. Prin sacramentul Căsătoriei
     2.3. Prin harul dat spre perfecțiune

3. Familia ca "Biserică familială"
     3.1. Natura "Bisericii familiale"
     3.2. Sanctuar al iubirii creștine
     3.3. Sanctuar de credință
     3.4. Comunitate în rugăciune
     3.5. Chemare la apostolat

4. Directive speciale pentru salvarea și promovarea familiei
     4.1. Importanța și necesitatea educației
     4.2. O pregătire morală și spirituală la iubire
     4.3. Pregătirea proximă și necesitatea unor forme moderne
     4.4. Puncte de bază și apeluri pentru pastorația familiei Note


[124] Textul reprezintă capitolul III din teza de doctorat susținută de către părintele Alois Bișoc la Universitatea Pontificală din Lateran, Roma, în anul 1984. Titlul tezei este Crisi e identita della famiglia nel magistero di Paolo VI.

[125]G.B. Montini, Lettera pastorale Per la famiglia cristiana (Lett. past.): Magistero episcopale, Lettere pastorali, 1960, Cittadella 1961, 841.


 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire