pregateste pagina pentru tiparire

 
 FAMILIA 

Familia creștină, încotro?
achizitionare: 14.07.2003; sursa: Editura Sapientia

capitolul urmatorCuprinscapitolul anterior

"FAMILIA CREȘTINĂ" ÎN MAGISTERIUL PAPEI IOAN PAUL AL II-LEA
Antologie de texte și traducere de pr. conf. dr. Wilhelm Dancă

Papa Ioan Paul al II-lea a vorbit despre familie în foarte multe împrejurări - pastorala familiei fiind una dintre coordonatele fundamentale ale pontificatului său. Am ales structura îndemnului apostolic Familiaris consortio (1981) ca bază de orientare în selectarea celor mai semnificative texte rostite de Sfântul Părinte în legătură cu tema familiei, pe care am clădit un edificiu ideatic orânduit în patru părți principale: familia astăzi, lumini și umbre; planul lui Dumnezeu despre căsătorie și familie; datoriile familiei creștine, persoanele și rolul lor; slujirea vieții. În aceste patru părți ale antologiei, am scos la lumină numeroase aspecte din viața de familie și am încercat să oferim principiile de înțelegere și de rezolvare a problemelor care se ivesc într-o familie obișnuită, dar nu avem pretenția că le-am epuizat.

Această selecție de texte în legătură cu tema familiei din magisteriul papei Ioan Paul al II-lea se adresează tinerilor, cateheților, preoților care îi pregătesc pe tineri la căsătorie și, într-un chip deosebit, membrilor familiilor formate sau în curs de formare [1] .

 

Planul lucrării

Partea I: Familia astăzi, lumini și umbre

 • Pastorația familiei
 • Biserica în serviciul familiei
 • Familia, calea Bisericii
 • Bunul prețios al căsătoriei și al familiei
 • Situația familiei în lumea de azi
 • Dreptul la viață și la sănătate
 • Progresul științific să respecte demnitatea omului
 • Cum trebuie îngrijită și protejată familia
 • Biserica crede în familie și o apără
 • Trăirea iubirii conjugale în adevărul ei
 • Familia, "sanctuar al vieții"

Partea a II-a: Planul lui Dumnezeu despre căsătorie și familie

 • Omul este chipul lui Dumnezeu-Iubire
 • Isus Cristos, mirele Bisericii și sacramentul căsătoriei
 • Semnificația eclezială a căsătoriei
 • Modalități de promovare a spiritualității conjugale
 • Copiii, cel mai prețios dar al căsătoriei
 • Familia, comuniune de persoane
 • Chemarea creștină a soților
 • Căsătoria și familia sunt realități sacre
 • Spiritualitatea cuplului
 • Înțelegerea adevărată a căsătoriei
 • Învățătura neschimbătoare a Bisericii cu privire la căsătorie și familie
 • Binele comun al căsătoriei și familiei
 • Nou-născutul realizează binele comun al familiei

Partea a III-a: Datoriile familiei creștine, persoanele și rolul lor

"Familie, fii ceea ce ești!"

I. Formarea unei comunități de persoane

 • Iubirea, începutul și forța comuniunii
 • Unitatea indivizibilă a comuniunii conjugale
 • O comuniune indisolubilă
 • Familia: comunitate și comuniune de persoane
 • Comuniunea mai largă a familiei
 • Școală pentru soți și familii
 • Comunitate de iubire și viață
 • Rolul familiei în societate și în Biserică
 • Valorile fundamentale ale familiei
 • Familia, punct de sprijin pentru Biserică
 • Familia în centrul binelui comun
 • Familia, punct de referință

II. Imaginea și obligațiile femeii

 • Demnitate și responsabilitate egală
 • Rolul femeii în societate
 • Ofense aduse demnității femeii
 • Reevaluarea datoriilor materne
 • Femeia care recurge la avort
 • Nu lăsați ca mama să rămână singură
 • Locul femeii în societatea modernă
 • Femeia și "noul feminism"

III. Rolul bărbatului în familie

 • Soț și tată
 • Valoarea solidarității
 • Legătura strânsă dintre muncă și familie
 • Evanghelia muncii

IV. Copiii, centrul împărăției lui Dumnezeu

 • Drepturile copilului
 • Copil în brațele Mariei preasfinte
 • Pace pentru toții copiii lumii
 • Prima școală este familia
 • Educarea fiilor la iubire
 • Cinstirea părinților și cinstirea copiilor
 • Școala exemplului

V. Bătrânii în familie

 • O pastorală adecvată
 • Contribuția bătrânilor
 • Iubire și recunoștință față de bătrâni
 • Rolul de neînlocuit al bătrânilor
 • Bătrânii vor să fie "acasă"
 • Bătrânii slujesc Evanghelia vieții

Partea a IV-a: Slujirea vieții

I. O iubire care unește și dă viață

 • Colaboratorii iubirii lui Dumnezeu creator
 • Doctrina și norma Bisericii: vechi și mereu noi
 • Biserica este de partea vieții
 • Concepția integrală despre om și vocația lui
 • Politica demografică să respecte omul
 • Importanța fundamentală a familiei
 • Paternitatea responsabilă și realismul conștient

II. Educația creștină a copiilor

 • Dreptul-datoria educativă a părinților
 • Educația la valorile esențiale ale vieții
 • Primii educatori sunt părinții
 • Tinerilor, "de voi depinde viitorul"!
 • Învățați să fiți oameni!
 • Școlile catolice și pluralismul educativ
 • Educația se hrănește din Evanghelia iubirii

III. Participarea la dezvoltarea societății

 • Familia, celula de bază a societății
 • Rolul social și politic al familiei
 • Biserica și statul în slujba familiei
 • Familia, primul spațiu pentru angajarea socială
 • Opoziția față de avort, cultura morții
 • Destinul Europei este în mâinile voastre
 • Familia și societatea

IV. Participarea la viața și misiunea Bisericii

 • Familia în misterul Bisericii
 • Familia creștină crede și evanghelizează
 • Instrument de evanghelizare
 • Misiunea apostolică a familiei
 • Deschiderea față de viața "cu alții" și "pentru alții"
 • Familia vestește, celebrează și slujește evanghelia vieții
 • "Evanghelia familiei" are nevoie de martori vii

V. O comunitate în dialog cu Dumnezeu

 • Biserica se roagă pentru familii
 • Educarea copiilor la rugăciune
 • Prezența sfintei Fecioare Maria în familie și în lume
 • Binecuvântat este rodul trupului tău
 • Toți suntem frați și surori ai Mariei preasfinte
 • Dimensiunea mariană a vieții

VI. O comunitate în slujba omului

 • Ospitalitatea și respectul
 • Separările forțate și situația imigranților
 • Familia și "ecologia umană"

Note

[1] Sursa bibliografică principală din care am preluat textele pe care le prezentăm în continuare este "Supplemento nr. 2 a Famiglia cristiana nr. 38 din 28.09.1988, Mondadori, Milano 1988, 15-172. Cu puține excepții, toate textele au fost traduse din limba italiană în limba română sau a fost revizuită traducerea lor de către W. Dancă.


 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire