pregateste pagina pentru tiparire

 
 FAMILIA 

Cartea de aur a familiei
achizitionare: 10.09.2003; sursa: Casa de Editură Viața Creștină

capitolul urmatorCuprinscapitolul anterior Botezul - intrarea în familie

Am auzit sau am citit bine-cunoscutele cuvinte ale Psalmului al 23-lea: "Domnul este Păstorul meu...". Regele David le-a compus după ce el însuși, ca tânăr păstor, avea grijă de turme: regele compară grija iubitoare a lui Dumnezeu pentru Poporul Său cu aceea a unui păstor pentru mioarele lui. Este un psalm îndrăgit de creștinii de pretutindeni. Dar cel mai drag le este creștinilor din Răsărit: vedem în el atât prefigurarea lui Isus, Păstorul cel Bun, cât și cum Îl întâlnim noi mai întâi și cum ne alăturăm familiei Sale: prin cele trei Sfinte Taine ale inițierii creștine - Botezul, Mirul și Sfânta Euharistie.45

"La apa odihnei m-a hrănit, sufletul meu l-a întors" sugerează creșterea din apa Botezului.

"Uns-ai cu untdelemn capul meu" ne aduce aminte de Mirul cu care suntem pecetluiți cu pecetea Spiritului Sfânt.

Sfânta Împărtășanie pune în lumină cuvintele: "Gătit-ai masă înaintea mea, împotriva celor ce mă necăjesc... paharul Tău mă adapă."

Credința mântuitoare în Sfânta Treime ne este dăruită prin cele trei Sfinte Taine de inițiere în viața lui Cristos. Aceste Sfinte Taine sunt date de obicei în una și aceeși ceremonie în Bisericile Răsăritene, după practica Bisericii Apostolice. Acela care voia să se unească cu Cristos în Biserică la începuturile ei, era curățit de păcatul strămoșesc prin apa Botezului, era pecetluit cu Spiritul Sfânt și primea darurile Sale ca ostaș al lui Cristos prin ungerea cu Sfântul Mir și se împărtășea din Sfântul Său Trup și Sfântul Său Sânge prin Sfânta Taină a Euharistiei.

La fel, copiii mici: nu numai că erau miruiți după ce erau botezați, ci erau și împărtășiți cu Trupul și Sângele Domnului ca o încununare a intrării în viața Bisericii. Floarea grâului, floarea vinului și floarea mirului din vechile colinde creștine tradiționale sunt cântate împreună de popor, ca repere inseparabile pentru definirea condiției de creștin46.

Tradiția de a lega Sfântul Botez de Sfântul Mir nu s-a întrerupt niciodată în Biserica noastră. Dar aceea a Împărtășirii copiilor mici a fost o vreme întreruptă, urmând să fie amânată până la vârsta de 9-10 ani. Pe alocuri asistăm astăzi la o refacere a tradiției: cei botezați și miruiți primesc și Sânta Împărtășanie. De atunci înainte, copii au voie să primească Sfânta Împărtășanie ori de câte ori familia îi duce la Sfânta Liturghie. Ajunși la vârsta maturizării simțului moral (în jurul vârstei de 10 ani sau mai devreme), copiii își mărturisesc păcatele în Sfânta Taină a Pocăinței și după aceea se împărtășesc după măsura propriei conștiințe, nu pe temeiul credinței familiei creștine, ca și până atunci.

Încă înaintea nașterii copilului este bine să luăm legătura cu părintele paroh, care ne poate ajuta să devenim conștienți de colaborarea cu Dumnezeu la Creația Sa la care este chemată familia noastră și ne poate explica rugăciunile legate de naștere și de intrarea copilului în viața lui Cristos și a Bisericii:

 • sfințirea apei în care va fi spălat pentru prima dată copilul;

 • binecuvântarea și tămâierea casei în care s-a născut, la lumina unei lumânări aprinse;

 • rugăciunea pentru moașă și pentru femeile care o ajută;

 • rugăciunea dintr-a opta zi din fața ușilor bisericii când i se pune copilului numele;

 • rugăciunea de sfințire a apei pentru Botez și a untdelemnului;

 • rugăciunile de la Botezul propriu-zis, de lepădare de satana și de unire cu Cristos;

 • rugăciunea la 40 de zile de la naștere.

Nașii trebuie aleși cu mare grijă: să fie persoane vii în credință, capabile să ne ajute pe noi, părinții, la formarea creștină a copilului.

Cămășuța albă este semn al curățirii de păcatul strămoșesc sau de orice alt păcat în cazul botezării unor persoane mature, curățire fără de care nu ne putem uni cu Cristos.

Cruciulița sau medalia pe care o primește copilul la Botez poate fi purtată la gât toată viața sau păstrată cu mare respect, căci este semn că prin Botez a primit roadele Jertfei și Învierii lui Cristos.

Lumânările aprinse la Botez pot fi păstrate la colțul icoanei și pot fi aprinse la sărbători, la zilele onomastice sau la aniversarea Botezului. Pot fi aduse și la celebrarea Căsătoriei, unde vor străluci alături de lumânările de nuntă.

 • "Mergeți așadar, faceți discipoli din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Spiritului Sfânt. Învățați-i să păzească toate cele ce vi le-am poruncit Eu. Iată, Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul lumii" (Mt. 28,19-20).

 • "Câți în Cristos v-ați botezat, în Cristos v-ați și îmbrăcat" (Gal. 3,27).

 • "Ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost duși la dreptate în numele Domnului nostru Isus Cristos și prin Spiritul Dumnezeului nostru" (1 Cor. 6,11).

 • "Noi toți (...) am fost botezați într-un singur Spirit ca să fim un singur corp și toți am fost adăpați cu un singur Spirit" (1 Cor. 12,13).

 • "Întoarceți-vă și fiecare dintre voi să se boteze în numele lui Isus Cristos și veți primi darul Spiritului Sfânt" (F.A. 2,38).

 • "Dar când vă vor da pe mâna lor să nu vă îngrijorați cum și ce veți spune, căci în ceasul acela vi se va da ce aveți de spus. Căci nu voi vorbiți, ci Spiritul Tatălui vostru" (Mt. 10,19 ș.u.).

 • "Aceasta este pâinea cea vie, coborâtă din cer. Dacă cineva va mânca din această pâine, va trăi în veci. Iar pâinea ce o voi da Eu este Trupul Meu, pentru viața lumii" (In. 6,50-51).

Toate puterile potrivnice să se frângă sub semnul Crucii Tale, căci prin Jertfa Ta mântuitoare ne-ai deschis Împărăția cerurilor: apa coastei Tale ne-a spălat de păcatul strămoșesc, Sângele Tău Preasfânt ne adapă, Preacuratul Tău Trup ne hrănește, iar Spiritul Tău ne pecetluiește în har, să Te vestim cu tărie și să mărturisim cu curaj, prin fapte și cuvânt, credința Bisericii primită prin Botez. Uniți cu Tine prin Sfintele Taine, dă-ne, Doamne, să lepădăm în fiecare zi pe omul cel vechi și să ne îmbrăcăm în cel nou, re-creat de Tine după chipul și asemănarea Ziditorului său.
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire