pregateste pagina pentru tiparire

 
 DIVERTISMENT 

Rebusuri

Cuprins 

 123456789101112
10 
11 
12 

INDICAȚII

  • dacă vă împotmoliți dați ENTER într-o căsuță din rebus pentru a afla litera corectă din acea poziție

  • scrieți cu litere de tipar, fără diacritice

  • în Internet Explorer puteți folosi săgețile pentru a vă deplasa între căsuțele rebusului

  • odată încărcată pagina, rebusul se poate rezolva și off-line (dacă folosiți conexiune dial-up)

     
Misterul pascal

Orizontal: 1) "Cristos, Paștele nostru, a fost jertfit (1Cor 5,7); acestei victime pascale i se aduce preamărire de către întreaga omenire, căci cel fără de păcat a salvat turma de vinovăția grea și a răscumpărat-o cu sângele său prețios (cf. Secvența de Paști) - Sărbătoarea Paștelui celebrează misterul pătimirii, morții și învierii lui Cristos, jertfa pascală, care a făcut posibilă eliberarea din robia păcatului și dobândirea vieții adevărate. 2) Pentru orice creștin este o necesitate și o datorie presantă de a lupta împotriva răului și de a îndura suferința, pentru ca, asociat la misterul pascal și făcut asemenea lui Cristos întru moarte, întărit de speranță, să se îndrepte spre momentul revelării plenare a misterului pascal (cf. Gaudium et spes, 22) - Decret (arh.). 3) 145 de stareți! - Preoți care exercită în mod stabil grija pastorală în cadrul unei comunități sau al unui grup de persoane, în conformitate cu normele Dreptului Bisericii și sub autoritatea ordinariului locului (cf. CDC, can. 564). 4) Toiagul lui Bachus - Lipsiți de valoare afectivă sau stilistică (spec.). 5) Munte în Norvegia - Leagăn. 6) Patima, moartea și învierea Domnului nostru Isus Cristos au fost prețul pentru eliberarea omenirii de sub jugul păcatului și al morții. 7) Suferințe îndurate de Isus Cristos din iubire față de noi, prin care ne-a dobândit mântuirea și ne-a făcut părtași la viața sa dumnezeiască - Golf în Irlanda. 8) În zare! - Lună de toamnă din calendarul iudaic - La mijlocul secolului! 9) Prin învierea sa glorioasă, Isus a distrus moartea și ne-a eliberat din robia celui rău - Cuie de fier folosite la roți (sing.). 10) Cristian Ursache - A reține esențialul! - Popas (înv., pl.). 11) "Fragmente" seculare - Centre romane! 12) Cea mai veche traducere în limba greacă a Vechiului Testament, realizată la Alexandria în anul 250 î.C. (abr.) - Răstimp.

Vertical: 1) Biserica nu încetează să se adune pentru a celebra acest moment fundamental al revelării misterului lui Dumnezeu-iubire, citind din Sfânta Scriptură cele referitoare la Cristos, celebrând Euharistia și aducând mulțumire lui Dumnezeu în Isus Cristos, prin puterea Duhului Sfânt [cf. Sacrosanctum Concilium, 6] (2 cuv.). 2) Motivul condamnării lui Cristos la moarte, așezat din porunca lui Pilat pe crucea lui Isus (abr.) - Localitate în Elveția. 3) Cel mai înalt masiv muntos de pe Terra - 510 la romani. 4) În colibă! - Uscăciune (livr.). 5) În trecut! - Conform tradiției apostolice, care datează încă din ziua învierii lui Cristos, Biserica celebrează misterul pascal în fiecare a opta zi, care este numită pe bună dreptate dies Domini (pl.). 6) Vestea minunată a învierii Domnului a fost comunicată ucenicilor de către Maria Magdalena (cf. In 20,18) - Sens profund! 7) Râu în Franța - Societatea Națională de Televiziune (abr.). 8) Semn al unității și legătură a carității (cf. Sacrosanctum Concilium, 47), ce actualizează întregul mister al pătimirii, morții și învierii Domnului nostru Isus Cristos (neart.). 9) Totalitate a valorilor materiale și spirituale create de omenire - Numele șefului sinagogii căruia Isus i-a înviat fiica (cf. Mc 5,22). 10) Distanță între șinele de cale ferată. 11) Suferințe (fig.) - Ferment lactic. 12) Dovezi finale! - Termen teologic folosit pentru a desemna prezența reală a ceea ce a avut loc cândva în istoria mântuirii; amintirea care actualizează misterul pascal al lui Cristos.

Dicționar: UCAZ; TIRS; EIDS; TISRI; AARAU


sursa: Lumina creștinului, mar. 2003
autor: Emanuel Imbrea

 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire