pregateste pagina pentru tiparire

 
 CULTURA VIEȚII 

Manual de bioetică
Elio Sgreccia și Victor Tambone

achizitionare: 20.09.2003; sursa: Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice București

capitolul urmatorCuprinscapitolul anterior Capitolul al V-lea
A doua parte: Bioetica și tehnologiile de fecundare umană

Evaluare etică a selectării sau prestabilirii sexului

Prin sintagma "prestabilire și selecție a sexului" sunt indicate acele procedee care le pot permite părinților să aleagă și să stabilească sexul copiilor ce se vor naște. (92)

Problemele etice implicate sunt multe și se referă îndeosebi la legitimitatea predeterminării înseși a sexului de către părinți și deci la motivații; în plus trebuie să se pună întrebarea dacă astfel nu s-ar instaura un fel de ideologie "sexistă", care ar putea fi cultivată în mentalitatea socială și exploatată chiar de puterea politică; în sfârșit, trebuie să ne punem întrebarea asupra consecințelor în sensul unor disproporții sociale în raportul bărbați/femei și asupra consecințelor de ordin sanitar ce derivă din folosirea unor tehnologii selective (de exemplu, cele microchirurgicale).

În sfârșit, moralitatea metodelor variază după puterea lor de determinare, în funcție de riscurile pentru embrion și de caracterul lor de manipulator al patrimoniului genetic.

Nu se pot emite judecăți etice analitice definitive în lipsa unei validări a fiecărei metode în parte. Credem că putem oferi, însă, câteva orientări de natură etică, înțelese ca orientări maximale, referitor la finalitatea și la mijloacele utilizate.

Scopul terapeutic, relativ la prevenirea bolilor genetice legate de sex, presupusă validitatea etică a metodei întrebuințate, apare cel mai legitim și admisibil din punct de vedere etic, în virtutea principiului terapeutic considerat sub aspect preventiv.

Oricum, nu ni se pare că -și în acest caz - societatea ar putea, eventual, să le impună părinților alegerea sexului considerat ca nepurtătorul anomaliei genetice. Părinții sunt responsabili asupra deciziei procreative și asupra numărului copiilor; deci amestecul statului ar fi neîngăduit dacă ar comanda limitarea numărului de copii sau abținerea de a procrea: nu trebuie să fie de competența statului determinarea sexului copiilor pe cale de a se naște, nici chiar din motive eugenice. Statul poate propune, eventual, o educație sanitară, dar nu poate impune o selecție a copiilor nenăscuți.

Se poate afirma că astăzi se observă mai puțin sensul superiorității unui sex asupra altuia - cu scop ideologic - în urma campaniilor de paritate și de egală demnitate a bărbatului și a femeii; dar pot apărea în anumite contexte sociale sau în situații de război impulsurile ideologice sau de apologie a unui sex preferat. În acest caz, ideologia dăunătoare la adresa respectului datorat persoanei umane, care are demnitate egală în cazul fiecărui individ în parte, indiferent de sex, va încuraja acțiunea electivă și o va face dăunătoare la adresa valorilor morale. Cu atât mai grav ar apărea acest fapt atunci când ideologia ar fi condusă de puterea politică și finanțată cu scopuri dominatoare de tip rasist.

În privința finalității educative și de echilibru familial, credem că existența în familie a fiilor de sex diferit pare a fi de mai mare utilitate educativă și de mai mare echilibru psihologic. Dar nu trebuie ca aceasta să reprezinte o finalitate, evident, nepermisă. A dori un băiat după nașterea uneia sau mai multor fete, și invers, ni se pare lipsit de orice vină, cu condiția ca această dorință să se măsoare după necesitățile copiilor și nu după gusturile și dorințele părinților și ca aceștia să rămână deschiși oricum să primească noul fiu, indiferent care va fi sexul său și fără respingeri de ordin psihologic sau avortiv.

Cât privește finalitatea reglementării nașterilor, ni se pare că o justă reglementare a numărului de fii, conform principiului procreării responsabile, este admisibilă și chiar investigațiile asupra diversității copiilor din punct de vedere sexual; dar decisivă este absența egoismului, și în privința aceasta , motivul cel mai serios pentru limitarea nașterilor - care devine relevant - este alegerea mijloacelor. Sunt excluse finalitățile pur experimentale; evident, fiind vorba despre om, mai ales dacă acestea sunt supuse riscurilor.

 

Liceitatea metodelor și a tehnicilor

Acest capitol al problemei este mai greu și mai complex. Sunt excluse, în orice caz, tehnicile care presupun suprimarea embrionilor sau a blastocistelor de sex nedorit, ca folosirea microchirurgiei și a diagnozei preimplantatorii selective. Sunt excluse și tehnicile de manipulare embrionară sau genetică, în absența unei finalități riguros terapeutice și cu atât mai mult în prezența unor riscuri pentru viața embrionară.

Trebuie excluse tehnicile caracterizate printr-un determinism tehnologic absolut. Consiliul Europei a înterzis în mod explicit prestabilirea sexului prin manipulări biologice și această interdicție este prezentă și în Instrucțiunea"Donum Vitae", care consideră aceste tehnici "contrare demnității personale a ființei umane, integrității și identității ei." (93) Licit este să se condiționeze sexul copilului așteptat, atunci când există motive valide, dar cu deschiderea de a primi copilul, indiferent de sexul lui. Ni se par deci acceptabile tehnicile care se bazează pe respectarea embrionului și a persoanei soților, a relației lor sexuale în demnitatea nu doar fizică, ci și afectivă și spirituală. Asemenea metode pot fi cele ce țin cont de mediul biochimic potrivit, de fiziologia actului procreator, precum și "metoda ovulației".

În concluzie, pentru că normalitatea este elementul care determină liceitatea scopurilor urmărite, precum și a metodelor folosite, putem spune că este licită dorința de a stabili sexul dorit atunci când se întrebuințează pentru aceasta mijloacele naturale care asigură condiții favorabile actului conjugal; în plus, doar dacă alegerea este cerută de motive de ordin terapeutic, sau de echilibrul psiho-pedagogic al familiei; în sfârșit, cu condiția ca o atare alegere să nu fie impusă din afara cuplului.

 

Note


92 G. Largey, Reproductive technologies: sex selection, in Encyclopedia of Bioethics, pp. 1439-1443; L. De Marinis-A. Barbarino-A. Serra, Biologia della differenziazione sessuale; L. McSweeney, Preselection of the sex of baby in Nigeria using Billings Method, in Report to the 6th International Institute of Ovulation Method, Los Angeles 1980; J.C. Fletcher, Is sex selection ethical?, in "Progress in Clinical and Biological Research", 1983, 28, pp. 333-334; R.B. Diasco-R.H. Glass, Effects of pH on the migration of x and y sperm, "Fertility and Sterility", 1971, 22, pp. 303 ss.; J.T. France et al., A prospective of the preselection of the sex of offspring by timing intercourse relative to ovulation, "Fertility and Sterility" 1984, 42, pp. 894-900; S. Harlap, Gender of infants conceived on different days of the menstrual cycle, "NEJM", 1979, 300, pp. 1145 ss.; P. Zarutskie et al., The clinical relevance of sex selection techniques, "Fertility and Sterility", 1989, 6, pp. 891-904.

93 Congregazione per la Dottrina della Fede, Istruzione..., p. I, n. 6.
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire