pregateste pagina pentru tiparire

 
 CULTURA VIEȚII 

Manual de bioetică
Elio Sgreccia și Victor Tambone

achizitionare: 20.09.2003; sursa: Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice București

capitolul urmatorCuprinscapitolul anterior Capitolul al V-lea
Prima parte: Bioetică, sexualitate și procreare umană

Metode de reglementare naturală a fertilității

Prin metode diagnostice ale fertilității sau metode naturale sau metode de reglementare naturală a fertilității se indică, din contra, un ansamblu de metode care fac femeia capabilă să își cunoască perioadele de fertilitate și de nonfertilitate ale propriului ciclu menstrual și de a-și putea reglementa raporturile sexuale în măsura în care, de comun acord cu soțul, ar dori să obțină sau să evite temporar sau definitiv o sarcină.

Printre acestea, cele mai acreditate sunt metoda temperaturii bazale, metoda ovulației sau Billings - după numele soților John și Evelyn Billings , care au descoperit-o - și metodele sintotermale.

Fiecare metodă diagnostic a fertilității se bazează pe descoperirea unor simptome și semne, denumite indici de fertilitate, care îi permit femeii să știe dacă ovulația este pe cale de a se petrece sau deja a avut loc. Indicii de fertilitate la care se face referire de obicei sunt următorii: 1) temperatura bazală corporală, care, prezentând în mod normal o evoluție bifazică în raport cu modificările hormonale ale ciclului menstrual, dă posibilitatea identificării - după o creștere a ei, apoi stabilizarea față de faza precedentă - ovulația instalată; 2) mucusul cervical, care fiind produs de celule particulare ale canalului cervical, este nu numai un indice de fertilitate dar și un factor de fertilitate, căci, dacă lipsește mucusul cervical, femeia trebuie considerată sterilă. Cantitatea și aspectul mucusului cervical suferă modificări importante în timpul ciclului menstrual, ca răspuns la diferite nivele plasmatice ale hormonilor ovarieni: femeia se află în situația de a aprecia aceste variații ale mucusului cervical, care sunt obiective (modificarea aspectului, a fluidității, a transparenței) sau subiective (senzație de uscat sau de umed sau de ud).

Indicilor de fertilitate menționați mai sus trebuie să li se adauge modificările colului uterin și, chiar dacă mai puțin de așteptat în privința legăturii cu momentul ovulației, pierderi de sânge între o menstruație și cea următoare, durere abdominală la jumătatea ciclului, tensiune mamară, creștere în greutate, modificări ale dorinței, modificări umorale și de apetit.

Deja depășită de metodele care servesc pentru descoperirea obiectivă a indicilor de fertilitate este așa-zisa:

Metodă a lui Ogino-Knaus, după numele a doi medici care au pus-o la punct, metodă bazată pe un calcul matematic și probabiblistic al evenimentului ovulației.

Din start necunoscute și prea des subevaluate, metodele diagnostice ale fertilității, în particular metoda Billings, au cunoscut o nouă dezvoltare mai ales după ce Organizația Mondială a Sănătății le-a supus unei experimentări în mai multe centre și a publicat rezultatele referitoare și la eficiența în termenii distanțării unei sarcini: deseori metodele diagnostice ale fertilității sunt propuse ca strategie preferată atât din rațiuni de ordin sanitar cât și dintr-un sentiment bioecologic și pentru că respectă în măsură mai mare libertatea-responsabilitatea cuplului (33) .

În același timp a scăzut încrederea în concentrația hormonală din motive medico-sanitare, pe care deja le-am menționat.

În panorama reglementării naturale a fertilității se privește deseori spre viitor și deci spre posibilitatea, pentru femeie, de a doza în mod rapid și autonom hormonii indicatori ai prezenței sau nu a ovulației - estrogenii și progesteronul: cu scopul acesta a fost pus la punct un dispozitiv (monitor ovarian) pentru măsrurarea urinară a hormonilor ovarieni prezenți în timpul ciclului menstrual. Tehnica, pusă la punct de profesorul J. Brown, permite urmărirea dozelor de cataboliți ai hormonilor ovarieni în urină, adică ai estro-glucuronidelor, derivat estrogenic pentru definirea începutului fazei fertile; precum și a pregnadiolo-glucuronidei, derivat progestinic pentru definirea sfârșitului fazei fertile. Monitorul ovarian imaginat de Brown este în măsură să determine evenimentul ovulator într-un arc de timp de 12 ore și demonstrează fără dubii momentul în care a fost instalată ovulația. Acest instrument diagnostic, utilizat atât de cuplurile care doresc să distanțeze o graviditate, cât și de cuplurile care o caută în mod activ, nu substituie metoda reglementării naturale a fertilității, ci o confirmă și o întregește. Mai mult, în cursul ciclurilor cu desfășurare neclară (neregularități coincizând cu stresul, boli, călătorii, alăptare, pre-menopauză, post-pilulă) se constată eventuale situații neobișnuite (34) .

Aceste mijloace, care pot servi la stabilirea prevederii ovulației femeii și care nu-I dăunează acesteia sunt considerate în sine licite. Evident, și finalitatea utilizării lor trebuie să fie ireproșabilă din punct de vedere moral, o utilizare non egoistă, ci pentru administrarea umană și responsabilă a darului procreației.

Pentru a înțelege mai bine acest punct care este receptat cu dificultate de mentalitatea tehnologică și eficientistă de astăzi, să examinăm câteva obiecțiuni care se aduc de obicei.

În primul rând se obiectează: ce diferență ar exista între cei care în mod responsabil vor să evite o naștere folosind pentru aceasta o tehnică contraceptivă și cei ce se află în aceeași situație etică, dar utilizează o "metodă naturală", atâta timp cât rezultatul este același?

Se înțelege bine - răspundem - că este vorba despre o mentalitate care privește mai ales rezultatul (eficientismul) și puțin interesează persoana; deși trebuie să considerăm și faptul că moralitatea unui act nu se deduce doar din scop, pe care în cazul acesta îl presupunem a fi bun și justificat, ci trebuie înțeleasă și în privința mijloacelor și metodelor care se utilizează: acum, în alegerea metodelor naturale, metoda respectă totalitatea expresivă și ontologică a persoanei, în timp ce în folosirea mijloacelor contraceptive persoana nu este exprimată în totalitatea sa, ci împărțită în actul său conform scopului - o parte este acceptată, alta este respinsă, acceptarea dimensiunii erotico-satisfactorie și blocarea dimensiunii procreatoare; oricare ar fi mijlocul și la orice nivel al organismului ar acționa, dezordinea devine etico-ontologică și nu doar fizico-biologică.

Altă obiecțiune, avansată de mai multe ori și de diverși autori, se referă la principiul "totalității", aplicat în manieră extensivă: se spune că cine întrebuințează tehnicile contraceptive pentru a distanța, în mod motivat, nașterile, nu înțelege să respingă sensul procreator in toto, pentru tot cursul vieții fertile, ci doar în acea perioadă precisă și din rațiuni valide; deci în numele totalității se sacrifică o valoare parțială sau un moment din posibila procreare.

Răspunsul nu este greu și e dublu: în primul rând, în cazul acesta, principiul totalității este extins în mod arbitrar la situația globală a cuplului, aceasta are valabilitate, în virtutea principiului terapeutic, în interiorul unui organism fizic, unic și identic; dacă acest principiu este extrapolat, atunci poate justifica și sterilizarea, sau chiar suprimarea unui individ în beneficiul grupului și așa mai departe. Mai mult, trebuie spus și că dacă o normă morală este valabilă în mod obiectiv pentru ansamblul vieții, ea este valabilă și pentru actele separate: dacă nu se poate fura în general este pentru că nu se poate fura în particular.

Altă obiecțiune este aceea a așa-zidului "rău minor" sau "bine prevalent" . Relele "mai mari" care sunt luate în considerare sunt două: pericolul unei rupturi a legăturii conjugale, când dintr-o parte există necesitatea de a-și exprima afecțiunea conjugală, iar din cealaltă, temerea unui rezultat dificil sau nesigur al utilizării mijloacelor naturale.

Celălalt "rău mai mare" este acela al avortului: se spune mai bine contracepție decât avort.

Răspunsul la această serie de obiecțiuni este oferit deja atât pe plan general cât și pe planul celor două ipoteze asupra răului mai mare. Pe plan general trebuie notat că principiul răului minor pe care alții preferă să îl numească "bine prevalent" - tocmai pentru că răul, din punct de vedere etic, nu se poate dori niciodată -, în primul rând cere ca situația respectivă să fie una cu adevărat dilematică, pentru care, deci, nu există o terță posibilitate, iar în cazul nostru, întrebuințarea metodei naturale reprezintă tocmai cea de-a treia cale care consimte atât expresia afectivității cât și reglementarea nașterilor dacă aceasta este motivată. Siguranța mai mare sau mai mică este depășită doar prin efortul de a învăța și de a reuși.

Mai mult, întotdeauna pe un plan general, principiul sus menționat nu se aplică la răul "moral", ci doar la evaluarea unei daune "fizice" mai mari sau mai mici, acolo unde atare daună este oricum justificată : de exemplu, când este necesară intervenția chirurgicală pentru o tumoare (motiv terapeutic) eu sunt obligat să fac răul minor, adică să-i procur organismului cea mai mică daună cu putință. Dar nu se poate justifica, de exemplu, o minciună mai mică pentru a evita o minciună mai mare, sau o ofensă mai puțin gravă adusă unei persoane pentru a evita una mai gravă.

În fiecare caz trebuie să se facă distincție între situația subiectivă a realității obiective: pot exista situații subiective în care, din lipsă de informație sau de înțelegere între cei doi soți, unele gesturi - în sine inadecvate- să fie "subiectiv" trăite ca intevitabile pentru menținerea păcii, dar obiectiv gestul rămâne ceea ce este el de fapt și este depășit în primul rând prin informare și educare.

O astfel de informare și educare poate necesita un drum treptat, ca urcușul unui munte, cu eventualitatea involuntare a unui pas înapoi, dar legea gradualității pedagogice nu autorizează afirmația "gradualitatea legii" obiectiv înțeleasă.

În privința celui de al doilea rău care planează, cel al avortului - în afara celor afirmate până acum - este știut că o obișnuință negativă nu este deloc remediul pentru prevenirea unei situații mai rele: este știut, în plus, că obișnuința mentală îndreptată împotriva procreației și a considerării acesteia ca un fapt negativ este cea mai bună cale pentru favorizarea avortului. De fapt, diferitele campanii de "planificare" au procedat întotdeauna conform acestei gradații, experimentată psihologic și sociologic ca eficientă: mai întâi contracepția, apoi avortul, apoi sterilizarea. În privința aceasta, iată ce scrie Ioan Paul al II-lea la nr. 13 al Scrisorii enciclice "Evangelium vitae": "se poate întâmpla ca mulți să recurgă la anticoncepționale și cu intenția de a evita apoi ispita avortului. Dar anti-valorile inerente "mentalității contraceptive" - cu totul diferită de exercitarea responsabilă a paternității și maternității, înfăptuită în respectul adevărului deplin al actului conjugal - sunt de o asemenea natură încât fac mai puternică tocmai această ispită, în fața eventualei conceperi a unei vieți nedorite (...)

Desigur, contracepția și avortul, din punct de vedere moral, sunt rele specific diferite: unul contrazice adevărul integral al actului sexual ca expresie proprie a iubirii conjugale, celălalt distruge viața unei ființe umane; primul se opune virtuții castității matrimoniale, cel de-al doilea se opune virtuții dreptății și violează direct porunca divină "să nu ucizi".

Însă chiar cu această diferită natură și greutate morală, ele se află deseori într-o relație intimă, ca roade aleunei aceleiași plante și, în foarte multe cazuri, astfel de practici își au rădăcinile într-o mentalitate hedonistă și deresponsabilizantă față de sexualitate și presupun o concepție egoistă asupra libertății care vede în procreare un obstacol în desfășurarea propriei personalități. Viața care ar putea izvorî din întâlnirea sexuală devine astfel dușmanul care trebuie absolut evitat, iar avortul unicul răspuns posibil de rezolvare în fața unei contracepții eșuate.

Din păcate, strânsa legătură care, la nivel de mentalitate, se petrece între practicarea contracepției și aceea a avortului merge mult mai departe și acest lucru este demonstrat în mod alarmant de punerea la punct a unor preparate chimice, dispozitive intrauterine și vaccinuri care, distribuite cu aceeași ușurință ca în cazul anticoncepționalelor, acționează în realitate ca agenți avortivi în stadiile cele mai de început ale dezvoltării vieții noii ființe umane" (35) .

Adevărata angajare este deci: pe plan științific, pentru a oferi metode care să consimtă exercitarea personalistă și integrală a iubirii conjugale împreună cu responsabilitatea procreației; pe plan educativ, pentru a ajuta cuplurile să cunoască ritmurile și bogăția propriei sexualități și capacități de procreare, astfel încât să consimtă exercitarea vieții sexuale intraconjugale în mod personalist, corect din punct de vedere etic și valid din punct de vedere sanitar. De altfel, autoorganizarea liberă și responsabilă a sexualității conjugale de către cuplu, armonizată în privința efectelor și a înțelegerilor, reprezintă o mare valoare și o bogăție spre care trebuie să se tindă.

 

c) Principiul sincerității

Principiul sincerității se referă la motivațiile soților cu privire la situațiile reale de responsabilitate conjugală, pe când principiul adevărului se referă, după cum am arătat, la realitatea actului și a expresiei sexuale.

Vreau să spun că, și în cazul întrebuințării metodelor corecte din punct de vedere etic, se întâmplă ca unele rațiuni care impun acceptarea sau amânarea fertilității procreatoare să fie sincer și etic fondate.

Cu alte cuvinte cinbe vrea să urmărească oricum scopuri egoiste, ar putea-o face chiar și cu "metodele naturale", folosindu-le tocmai cu mentalitatea "contra-ceptivă": o poziție subiectiv și intențional perversă nu ar justifica în mod concret, oricum și întotdeauna utilizarea metodelor naturale.

Aceasta totuși nu trebuie să ne facă să uităm sau să trecem sub tăcere diferența etică și obiectivă dintre folosirea metodelor naturale și a mijloacelor contraceptive artificiale, după cum am afirmat despre necesitatea ca, din punct de vedere etic, pentru ca o acțiune să fie licită, trebuie să fie licit scopul și să fie licite - în mod obiectiv - mijloacele și metodele.

Așadar, colaborarea medicului cu un cuplu care solicită contraceptive trebuie să se reglementeze în felul următor:

  1. Înainte de toate trebuie amintit că toate "interceptivele" și "contragestativele" pot acționa și ca avortive, pentru că împiedică implantarea sau determină desprinderea ovulului deja fecundat, adică a unui embrion aflat în fazele inițiale de dezvoltare. (36)

  2. Nu este licită în mod obiectic prescrierea antifecondativilor cu scop contraceptiv, datorită rațiunilor expuse înainte, mai mult, chiar și dintr-un punct de vedere deontologic ni se pare că aceasta nu intră tocmai în atribuțiile medicului, a cărui datorie este aceea de a vindeca bolile sau de a le preveni: contraceptivul nu previne și nu vindecă o maladie decât în sensul extensiv și ambiguu de a împiedica o sarcină care ar putea cauza o maladie. Și invers, datoria medicului este de a informa asupra riscurilor și asuopra daunelor pentru sănătate pricinuite de contraceptive și, în general, de a informa - cu argumente la zi - asupra posibilităților de a utiliza metodele de reglementare naturală a fertilității.

  3. Medicul va putea și va trebui să prescrie un medicament indicat drept contraceptiv doar atunci când acesta ar avea ca scop primar unul terapeutic, adică ar fi necesar pentru reglementarea unor disfuncții (de exemplu, în cazul policistozei ovariene), dacă din această terapie pe bază de estro-progestinici poate deriva o perioadă de infertilitate indusă medicamentos, ca efect secundar al curei, aceasta nu constituie un fapt ilicit. (voluntar indirect) (37)

Este evident că principiul sincerității în viața soților nu se aplică doar la intențiile de procreare ci cuprinde întreaga gamă a raporturilor interpersonale și, mai ales, este reflexul unei conștiințe luminată de valorile care îmbogățesc și definesc căsătoria și familia.

În mod clar, aceste principii se implică și se cheamă unele pe altele, căci responsabilitatea presupune adevăr și cere sinceritate.

 

Note


32. M.L. Di Pietro-R.Minacori, Sull'abortivita della pillola estroprogestinica...

33. Cercetarea Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) asupra metodelor naturale și rezultatelor a fost reliată și comentată în art. Cappella-Navarretta-Giacchi, Il metodo della ovulazione Billings: dati e valutazioni dello studio multicentrico della OMS, "Medicina e Morale", 1982, 4 pp, 371-387; J. Brown et al, Corelation between the mucus symptom and the hormonal markers of fertility through reproductive life, în J.J. Billings, The ovulation method, Melbourne 1985, pp. 104 ss (cartea a fost trad. De Centro Ricerche Studi Regolazione naturale della fertilita, dell'Universita Cattolico del Santo Cuore, Roma; JJ Billings, Il metodo dellîovulazione, Roma 1992; S. Mancuso.-P.F. Van Look, La regolazione naturale della fertilita oggi, Milano 1992; A. Lopez Trujillo-E. Sgreccia (sub îngrijirea) Metodi naturali per la regolazione della fertilita: l'alternativa autentica, Milano 11994; A. W. Cappella-E. Giacchui-G. Pompa-Castagna, Metodi naturali e cultura della vita-Valutazione di un'esperienza di insegnamento, "Medicina e Morale", 1996, 4, pp. 669-682.

34. AWCappella-A Saporosi, Impiego di moderne tecnologie nella regolazione naturale della fertilita: il monitor ovarico di Brown, "Medicina e Morale", 1997,

35. Ioan Paul al II-lea, Enc. Evangelium Vitae, n. 13.

36. În legătură cu acest mecanism de acțiune este considerată astăzi problema reglementării accesulului la o asemenea "contracepție" în cadrul legii italiene194/78, care reglementează cererea avortului (v. capit. Despre avort)

37. Astfel Humanae Vitae n. 15: "Biserica...nu consideră deloc ilicită folosirea mijloacelor terapeutice cu adevărat necesare pentru a vindeca bolile organismului, chiar dacă ar rezulta din aceasta un impediment contra procreației cu condiția ca acest impediment să nu fie voit direct."
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire