pregateste pagina pentru tiparire

 
 CULTURA VIEȚII 

Manual de bioetică
Elio Sgreccia și Victor Tambone

achizitionare: 20.09.2003; sursa: Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice București

capitolul urmatorCuprinscapitolul anterior Capitolul al V-lea
Prima parte: Bioetică, sexualitate și procreare umană

Etica procreării responsabile și a contracepției

În primul rând, trebuie evocat un principiu general referitor la dimensiunea morală a oricărei alegeri umane: pentru ca o acțiune să fie dreaptă trebuie ca scopul ei să fie drept, adică în conformitate cu binele total al persoanei umane și, în egală măsură trebuie să fie drepte mijloacele, adică și acestea să fie conforme cu binele total al persoanelor și să fie coerente cu scopul. Așadar, în actul procreeării umane se aplică același principiu.

Procrearea umană este actul cel mai înalt investit cu sens etic: este una dintre alegerile cele mai importante ale cuplului, este unul dintre scopurile principale ale căsătoriei, având ca rezultat nașterea unei noi persoane umane.

Procrearea, deci, care este înscrisă în finalitatea sexualității și în complementaritatea sexelor, este implicită vie?ii conjugale, deci cine a ales viața conjugală, nu poate exclude procrearea. A exclude în mod voluntar fecunditatea unei uniuni orientate spre acestă dimensiune înseamnă a contrazice finalitatea actului conjugal. Totuși nu se poate vorbi totuși de "dreptul la copil": dreptul emanat de căsătorie este acela de a realiza acte fecunde în sine; fecunditatea efectivă poate depinde de alte cauze. În rest, dreptul la copil este o expresie improprie, pentru că nimeni nu are "dreptul" de "a avea" o persoană ca și cum ar fi un lucru.

Pentru credincios, actul procreator asumă o semnificație și mai mare, prin faptul că antrenează o intervenție specială a lui Dumnezeu creatorul: "La originea oricărei persoane umane se află un act creator al lui Dumnezeu: nici un om nu apare pe lume din întâmplare, ci este întotdeauna termenul iubirii creatoare a lui Dumnezeu. Din acest adevăr fundamental de credință și de rațiune rezultă că această capacitate creatoare, înscrisă în sexualitatea umană, este - în adevărul său cel mai profund - o cooperare cu puterea creatoare a lui Dumnezeu. De aici mai decurge și faptul că bărbatul și femeia nu sunt arbitrii acestei capacități, nu sunt stăpânii ei, ci prin ea și cu ea, sunt chemați să fie părtașii voinței creatoare a lui Dumnezeu." (24) "Afirmând că soții, ca părinți, sunt colaboratorii lui Dumnezeu - creatorul la conceperea și generarea unei noi ființe umane nu ne referim doar la legile biologiei; înțelegem să subliniem mai degrabă că în paternitatea și maternitatea umană Dumnezeu însuși este prezent într-un mod diferit de orice altă generare "pe pământ". Într-adevăr, numai de la Dumnezeu pot proveni "chipul și asemănarea", proprii ființei umane conform celor petrecute în creație. Generarea este continuarea creației". (25)

 

Etica procreării, deci, va trebui să se inspire în următoarele principii:

a) Principiul responsabilității

Conform acestui principiu, se cuvine ca perechea conjugală bărbat-femeie, legitim constituită în cadrul căsătoriei și al întemeierii familiei, să ia decizia de a procrea sau nu cu privire la numărul copiilor: această decizie nu poate fi întreruptă de Stat, fiind un drept "personal" al cuplului.

Orice legislație care stabilește un maxim sau un minim de fii, sau care, mai rău, impune sterilizarea sau aplică restricții aplică sancțiuni sau penalizări asupra numărului copiilor este o legislație ilicită. Statul poate clarifica sau încuraja cu motive valabile legate de binele comun, dar nu poate impune măsuri prestabilite, directe sau indirecte.

Prima responsabilitate este dată de cunoaștere și deci, de tensiunea către adevărul actului procreator.

Care este adevărul actului procreator? Cum am spus deja, adevărul total al acestui act este că el trebuie să exprime întreaga sa realitate obiectivă, psihologică, corporală și procreatoare, nemaivorbind de faptul că procrearea se realizează în orice gest de iubire sponsală: "În momentul actului conjugal, bărbatul și femeia sunt chemați să confirme în mod responsabil darul reciproc de sine pe care l-au făcut în pactul matrimonial. Acum, logica dăruirii de sine celuilalt în totalitate comportă deschiderea potențială către procreare: viața de căsătorie este astfel chemată să se realizeze și mai deplin ca familie. Desigur, dăruirea reciprocă a bărbatului și a femeii nu are drept scop doar nașterea copiilor, dar este, în sine, o comuniune reciprocă de iubire și de viață" (26) .

Există o atitudine responsabilă dacă se respectă integritatea actului conjugal, chiar în condițiile în care intervin previziuni, în momente în care soții consimt o naștere efectivă sau consimt să o distanțeze. Invers, nu este responsabilă atitudinea de manipulare a actului conjugal în obiectivitatea sa totală și personală, printr-o atitudine care exprimă doar dimensiunea psiho - afectivă și nu pe aceea procreatoare, sau exprimă doar un fapt biologic, nu și unirea de natură afectivă și spirituală.

 

Responsabilitatea față de sine și față de soț sau soție comportă recunoașterea reciprocă a propriei ființei personale, exigența ca aceasta să fie respectată și nu exploatată: de exemplu bărbatul, care lasă pe seama femeii asumarea programării nașterilor, impunându-i acesteia opțiuni contraceptive sau chiar avortive nu îi recunoaște deplina demnitate.

Ambii soți au o responsabilitate în privința actului sexual ca atare și a propriei fertilități în general.

Pe lângă dreptul de a procrea se recunoaște, deci, dreptul de "non procreare" în sensul că soții, în anumite condiții, au dreptul de a îndeplini acte a căror non fertilitate se poate prevedea , sau să se abțină de la acte fertile și pot în anumite cazuri chiar să și excludă fecunditatea pentru motive independente de voința lor (risc de viață sau de sănătate).

În aceste cazuri un asemenea drept va trebui să fie exprimat în sensul că va obliga la "nerecurgerea la acte fertile", prin metode legitime: nu ar fi justificat de exemplu, avortul în numele dreptului de a nu procrea (27) .

Trebuie notat că înclinația subiectivă a cuplului către fertilitate este de fapt influențată de dragostea de viață și de încrederea în societate; cine nu își iubește propria viață și cine se teme de viață își exprimă această teamă și prin limitarea nașterilor; acesta este încă un semn al nevoii de armonie și de atașament față de valorile morale și este important ca o societate care dorește să încurajeze viața să știe să creeze o "cultură" favorabilă vieții și răspândirii ei.

 

b) Principiul adevărului iubirii

Acest principiu privește conținutul iubirii umane și în felul acesta, metoda de a-l urma. Fecunditatea sau procrearea se va regăsi ca expresie a unei iubiri adevărate dintre cele două persoane, iubire obiectiv adevărată și realizabil adevărată (28) .

Cum am spus deja, stă în libertatea soților efectuarea sau neefectuarea actului conjugal, precum și responsabilizarea lor în legătură cu previziunea sau timpul pe care îl consimt oportun pentru o eventuală naștere; dar nu ține de posibilitatea morală a soților manipularea actului în obiectivitatea sa totală și personală, pentru a exprima doar dimensiunea psihologic-afectivă și nu și pe aceea procreatoare, sau doar un fapt biologic determinat și nu și unirea afectivă și spirituală, de ordin superior.

Se înțelege astfel de ce sunt considerate ca respectând integralitatea și particularitatea actului conjugal "metode de reglementare naturală a fertilității", în timp ce "contraceptivele" sunt de fapt reductive ale acestei integralități și particularități; de aceea, trebuie considerate ilicite și nu deplin umane în sensul total al cuvântului, iar aceasta fără a ține cont de pericolul sanitar și psihologic pe care contraceptivele îl prezintă.

Efectul contraceptiv se poate explica în două feluri: 1. Prin blocarea eliberării celulei ou de către ovar (pilula estroprogestinică); 2. Prin împiedicarea întâlnirii celulei ou și a spermatozoidului în timpul actului sexual (condom sau, profilactic, diafragma, spermicide). Printre contraceptive se numără practica coitus interruptus, care constă în întreruperea raportului sexual chiar înainte de ejaculare pentru a nu se depune în vagin spermatozoizii.

În mod eronat este inclusă între tehnicile contraceptive sterilizarea; dar trebuie precizat - și de aceea am tratat problema într-un capitol separat - că pe când prin tehnicile contraceptive devine steril doar actul sexual respectiv, prin sterilizare - chiar dacă este posibilă o anumită reversibilitate - se alterează definitiv integritatea corpului bărbatului sau al femeii.

Dintre contraceptive trebuie să distingem interceptivele și contragestativele, care acționează primele împiedicând implantarea embrionului în primele stadii de dezvoltare (spirală sau IUD= Intra-Uterine Device; "pilula de a doua zi", progestinicii administrați intramuscular sau prin implant subcutanat) și secundar, provocând dezlipirea embrionului deja nidat în uter (RU486, prostaglandine, vaccin anti-gonadotropină corionică) (29) .

 1. Contraceptivele de barieră. Printre contraceptivele de barieră avem deci, "condomul" sau profilacticul și diafragma.

  Condomul cu Indicele Pearl (30) de 7-10%

  Diafragma cu Indicele Pearl de 14-15%

   

 2. Contraceptivele hormonale: pilula estroprogestinică. Pilula estroprogestinică este alcătuită - cum spune chiar numele său- din asocierea dintre doi hormoni sintetici, un estrogen și un progestinic, iar acțiunea sa "contraceptivă" se explică astfel: 1) inhibând sistemul hipotalamic-hipofizar și în consecință emiterea celulei ou și a hormonilor; 2) alterând succesiunea normală a modificărilor endometrului uterin prin care - atunci când se produce ovulația embrionul nu are posibilitatea să se implanteze în uter; 3)modificând motilitatea trompelor lui Falloppio și împiedicând trecerea spermatozoizilor care trebuie să întâlnească celula ou și, după eventuala concepere, coborârea embrionului spre uter; 4) alterând compoziția mucusului cervical, care devine inospitalierr pentru spermatozoizi și le împiedică înaintarea spre canalul cervical. Efectele 2) și 3) datorită faptului că se manifestă după ce s-a petrecut conceperea - trebuie considerate avortive și nu contraceptive, În lumina studiilor recente în materie se deduce că posibilitatea de a avea loc un avort în timpul efectului pilulei estroprogenistică, lipsind celelalte efecte contraceptive, ar fi similară unui avort cu fiecare 10 ani de folosire (31) .

  Indicele Pearl este pentru pilula estroprogestinică sub 1.

   

 3. Spermicidele, bureții și spălăturile vaginale.

  Spermicidele sunt folosite de obicei asociate cu alte metode de barieră.

  Bureții au o scăzută eficiență contraceptivă

  Spălăturile vaginale sunt o practică total ineficientă din punct de vedere contraceptiv.

   

 4. Interceptivele. Printre interceptive le distingem pe cele hormonale (minipilula, "pilula de a doua zi"; progestinicii cu administrare "depot" sau ca implant subcutanat) de cele mecanice (spirala sau IUD).

  Minipilula conține doar progestinici în cantitate minimă și se administrează zilnic. Mecanismul de acțiune al minipilulei este multiplu: 1) blochează în 30-40% din cazuri ovulația; 2) face ca mucusul cervical să fie impenetrabil spermatozoizilor; 3) alterează structura endometrului uterin făcându-l inospitalier pentru nidarea embrionului eventual conceput. S-a calculat că o femeie care folosește minipilula poate fi expusă unui avort la fiecare 5 ani de întrebuințare. Minipilula este rareori cauza unor efecte colaterale cunoscute ca foarte neplăcute, precum pierderi hematice neregulate și, în cazul conceperii, incidența sporită a sarcinilor extrauterine. Minipilula are un indice Pearl de aproximativ 1-6%.

  Administrările" depozit" de estroprogestinici sunt efectuate pe căi alternative celei orale, adică sub forma de preparate "depozit" injectate intramuscular sau conținute în capsule, care sunt implantate subcutanat și care desfac treptat, de la o zi la alta, principiile active. Cantitatea de progestinic administrată zilnic fiind foarte redusă, nu se realizează blocarea totală a ovulației și deci intră în acțiune celelalte mecanisme "de apărare", adică alterarea permeabilității mucoasei cervicale pentru spermatozoizi (mecanism contraceptiv) și a mucoasei endometriale care devine neospitalieră pentru embrionul eventual conceput (mecanism avortiv). Principalul dezavantaj al acestor preparate este prezența unor repetate pierderi hematice intermenstruale provocate de continua atacare a ciclului sanguin cu mici cantități de progrestinic; în rest, contraindicațiile și riscurile sunt similare celor descrise în cazul pilulei estroprogestinică. Indicele Pearl este cuprins între 0 și 2%.

  Pilula de a doua zi este o adevărată tehnică avortivă care, prin mecanismul de acțiune, nu are cu nimic de a face cu pilula estroprogestinică contraceptivă: să nu ne amăgească, deci, denumirea de "pilulă" sau compoziția chimică (estrogeni și /sau progestinici) similare pilulei contraceptive. Pilula de a doua zi nu există ca atare în comerț: se indică în general sub acest nume o creștere masivă de estrogeni sau de estroprogestinici la 72 de ore de la un raport sexual care este considerat că ar putea fi responsabil de o concepere; această creștere este repetată după 12 ore. Celelalte doze crescute de hormoni, administrate pe cale orală, când au atins circuitul sanguin, provoacă o puternică tulburare a echilibrului hormonal, predispus de obicei predispus să pregătească mucoasa uterină pentru a primi embrionul eventual conceput. Astfel, se întâmplă ca, dacă a avut loc conceperea, embrionul să nu reușească să se implanteze în endometrul substanțial modificat de produsul farmaceutic.

  Spirala sau dispozitivul intrauterin (IUD) este alcătuită dintr-un dispozitiv din material plastic sau din alt material (de exemplu, argint), de forme diferite (spirale sau dispozitive intrauterine) care este inserată netraumatic, prin colul uterin, în cavitatea uterină.

  Mecanismul prin care acționează spirala se explică în diferite moduri: inducerea unei reacții împotriva corpului străin, care provoacă o inflamare cronică a mucoasei endometriale, făcând-o neospitalieră pentru un eventual embrion gata să se implanteze (datorită faptului că spirala nu interferează cu ovulația, este mereu posibil să aibă loc o concepere urmată de acțiunea avortivă); alterarea compoziției mucoasei cervicale care împiedică înaintarea spermatozoizilor către canalul cervical și cavitatea uterină (acest efect este prezent în cazul în care spirala este tratată cu cupru sau cu un progestinic). Acestor efecte li se pot adăuga cele specifice progesteronului atunci când spirala este însoțită de tratament cu acest hormon.

  Riscurile și consecințele legate de folosirea dispozitivelor intrauterine sunt multiple: reacții sincopale sau perforări ale uterului în timpul manevrelor de inserare; risc sporit de a contracta o Maladie Inflamatorie Pelviană, incidența mai înaltă a sarcinilor extrauterine atât în timpul cât și după perioada de folosire a spiralei. Indicele Pearl este de 1-3%.

   

 5. Contragestativii. RU486, definită și pilula de după o lună, este alcătuită dintr-o substanță, mifepriston, care dezvoltă activitatăți antiprogestinice.

  Vaccinul anti-hCG este alcătuit din fracțiunea catenei beta a gonadotropinei corionice, vehiculat de un carrier: administrarea lui induce formarea de anticorpi contra subunității hormonului. Prin interferența acțiunii gonadotropinei corionice și căderea nivelurilor de progesteron, sunt compromise posibilitățile de nidare și dezvoltare a embrionului. Într-adevăr, corpul galben tinde să regreseze antrenând descompunerea endometrului și eliminarea embrionului.

 

Note


24. Ioan Paul al II-lea, Discursul către preoții participanți la un seminar de studiu despre Procrearea responsabilă, (17.9.1983), în Insegnamenti di Giovanni Paolo II, VI, 2, pp. 561-564.

25. Ioan Paul al II-lea, Scrisoarea către familii...n.9

26. Ioan Paul al II-lea, Scrisoarea către familii,... 12.

27. Desore conceptul de procreare responsabilă și pe criteriile de referință conforme unei atari răspunderi v. Paolo VI, Enciclica "Humanae Vitae"nn. 10 li 13.

28. Cafarra, La trasmissione della vita...J.M. Finnis, Personal integrity, sexual morality and responsabile parenthood, "Antropos", 1985, I, pp. 43-5; G. Grisez, Contraception and the Natural Law, Milkawe 1964; E.Lio, "Humanae Vitae" e coscienza în Aa.Vv, L'insegnamento di K. Wojtyla, teologo e papa, Roma, 1980; cfr. Atti del II Congresso Internazionale per la Famiglia d'Africa e d'Europa su "Procreazione responsabile": quale realta per la famiglia oggi?, Roma, 12.-15. 3 1988 îngrijit de Centro Studi e Ricerche sulla regolazione Naturale della Ferilita, Facolta di Medicina e Chirurgia della Universita Cattolica del S. Cuore, Roma 1989.

29. E. Diczfalusy- M. Bygdeman (eds.) Fertility regulation today and tomorrow. Serono Symposia Publications, New York 1987; G. Pescetto- L. De Cecco-D. Pecorari-A. Ragni, Manuale di Ginecologia e Ostetrica, I, Roma 1989; J.G. Raymond-R. Klein-L. Dumble, Ru486. Misconceptions, myths and morals, Cambridge, 1991; D.T.Baird-AF Glasier, Hormonal Contraception, "NEJM", 1993, 328, pp. 1543; R. Peyron- E. Aubeny et al., Early termination of pregnancy with mifepristone (RU a486) and the orally active prostaglandin misoprostal, "NEJM", 1993, 21, pp. 1509-1513; M.L. Di Pietro - R. Minacori, Sull'abortivita della pillola estroprogestinica e di altri "contracettivi", "Medicina e Morale", 1996, 5, pp. 863-900; Id. Universita Cattolica del Sacro Cuore, docum. Sulla cosidetta contraccezione d'emergenza"

30. Indicele lui Pearl este formula care se utilizează pentru a evalua "eficiența" unui contraceptiv și este bazat pe numărul de sarcini apărute la 100 de femei care au întrebuințat o tehnică anticonceptivă timp de un an (12 luni) conform formulei:

Indic. Pearl =(N. de sarcini - 12 luni de folosire) / (N. de luni de folosire a contraceptivului)

31. M.L. Di Pietro- R. Minacori, Sull'abortivita della pillola estroprogestinica: B. Bayle, L'activité antinidatoire des contraceptifs oraux, "Contracept. Fertil. Steril", 1994, 22(6), pp. 391-395; W. Rella , Die Wirkunsweise oraler Kontrazeptiv und die Bedeutung ihres noidationshemmenden Effekts, Wien 1994.
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire