pregateste pagina pentru tiparire

 
 CULTURA VIEȚII 

Manual de bioetică
Elio Sgreccia și Victor Tambone

achizitionare: 20.09.2003; sursa: Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice București

capitolul urmatorCuprinscapitolul anterior Capitolul al V-lea
Prima parte: Bioetică, sexualitate și procreare umană

Sexul corpului și sexul psihologic

Sexul face parte din corp, dar cu corpul și în corp marchează întreaga ființă personală, care totuși rămâne transcendentă prin spiritualitate. Am amintit deja că psihicul, conform concepției personaliste, nu aparține în întregime nici organismului corporal, chiar dacă din profunzimile acestuia își trage rădăcinile senzoriale, nervoase și emoționale, nici total spiritului, care exercită asupra acestui complex psihism o conștiință trează și de la care primește stimulii și condiționările. Concepția despre psihic este deci înțeleasă în sens "ilemorfic", ca rezultantă a celor două co-principii umane, cel fizic și cel spiritual sau metapsihic, după cum se exprimă unii psihologi. Nici nu putem reduce de aceea spiritul la psihism, nici nu putem considera omul ca rezultantă a trei co-principii ontologice: din punct de vedere ontologic omul este spirit unit cu corp; și în interiorul acestei unități vitale care se dezvoltă și se înscrie, în întreaga personalitate organică și conștientă, se află psihismul. (19)

Dacă viziunea psihologic totalizantă este excesivă, nu putem totuși nega faptul că vitalitatea psihică îmbogățește, condiționează și dramatizează și viața sexuală. Conflicte și tensiuni, pasiuni și eros se întâlnesc în viața psihologică a persoanelor și, dacă nu constituie, desigur, întreaga viață psihică, o interesează în mod profund. Și în psihism după cum și în corporal este vie complementaritatea sexelor și atracția lor reciprocă.

Nu este datoria noastră să ne referim la etapele dezvoltării psihosexuale a persoanei umane dar este clar că diferențele de ordin psihologic nu pot fi anulate sau atribuite doar influențelor socio-culturale. Nu doar cultura alcătuiește psihologia bărbatului și a femeii: psihicul își are rădăcinile atât în somatic cât și în spiritual care îl pătrunde cu vitalitatea sa (20).

Trebuiau amintite aceste noțiuni elementare și pentru a nota posibilitatea apariției unor conflicte și dificultăți de armonizare între sexualitatea corporală și cea psihologică și pentru că asupra celei din urmă apasă influența mediului cultural. Astfel se pot constata nu numai anumite dificultăți de dezvoltare, dar și anomalii adevărate și profunde ale psihicului datorită cărora sexul fizic nu este bine acceptat și se face apel la sexualitatea psihică pentru schimbarea celei fizice (21)

În interiorul acestui complex dinamism fizico-psihic și cultural și deasupra lui se află spiritualitatea omului, libertatea și responsabilitatea sa.

Întreaga viață sexuală deci va trebui să fie însoțită de responsabilitate, cu atât mai mult atunci când sexualitatea este impregnează iubirea conjugală și procrearea altor persoane. Responsabilitatea înseamnă și acceptarea sexualității pentru ceea ce este aceasta de fapt și pentru ceea ce comportă prin semnificațiile și prin consecințele ei.

Am dorit să apelăm la fundamentele personaliste ale sexualității, fără de care nu este posibil să înțelegem ulterioarele capitole referitoare la sensul unirii conjugale și la procreație.

 

Note


19. G. Cesari- M.L. Di Pietro, L'educazione della sessualita, Brescia 1996, pp. 17-38.

20. Gevaert, Il problema dell'uomo, pp. 80-85.

21. F. Castagnet, Sexe de l'ame et sexe du corps, Paris 1981.
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire