pregateste pagina pentru tiparire

 
 CULTURA VIEȚII 

Manual de bioetică
Elio Sgreccia și Victor Tambone

achizitionare: 20.09.2003; sursa: Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice București

capitolul urmatorCuprinscapitolul anterior Capitolul al IV-lea
A doua parte: Bioetica și avortul

Embrionul în lumina geneticii și biologiei umane

Prima clarificare a geneticii este următoarea: în momentul fecundării, adică al pătrunderii spermatozoidului în ovul, cei doi gameți ai părinților formează o nouă entitate biologică, zigotul, care poartă în sine un nou proiect de program individualizat , o nouă viață individuală.

"Este o observație obișnuită faptul că primul eveniment în formarea individului uman este fuziunea dintre două celule superior specializate, oocitul și spermatozoidul, prin procesul fertilizării. Un proces deosebit de complex prin care două celule extraordinare și cu scopuri precise, ce constituie două sisteme de sine stătătoare, dar destinate unul altuia, acționează reciproc pentru a da viață unui nou sistem.

Imediat ce are loc pătrunderea spermatozoidului în ovul, se declanșează un lanț de activități care indică clar că nu mai operează cele două sisteme în mod independent unul de celălalt, ci că s-a format un " nou sistem" care începe să activeze ca o "unitate" numită "zigot" sau "embrion unicelular". (6)

Cele două celule gametice conțin în sine un patrimoniu bine definit, programul genetic, de circa 23 de perechi de cromozomi: fiecare dintre celulele gametice conține jumătate din patrimonul genetic în ce privește celulele somatice ale organismului părinților, și cu o informație genetică diferită din punct de vedere calitativ de celule somatice ale organismului patern și matern. Acești doi gameți diferiți între ei, diferiți de celulele somatice părintești, dar complementari între ei, în momentul unirii activează un nou proiect-program în urma căruia embrionul este determinat și individualizat. (7)

 

Cei 46 de cromozomi ai zigotului reprezintă o combinație calitativ nouă de instrucțiuni, numită genotip ; această nouă combinație imprimă o nouă schemă de structură și activitate celulei pe care o posedă. Ca dovadă clinică a noutății este suficient exemplul rezultantei grupelor sangvine.

Ceea ce ce trebuie reținut în mod special este faptul că acest nou program nu este inert, nici " îndeplinit" de către organe fiziologice materne care se servesc de program în maniera în care un arhitect se servește de proiect ca de o schemă pasivă, ci este un nou proiect care se construiește pe sine și este propriul actor principal. Sistemele informaționale de origine maternă, care au dus la maturizarea ovulului, chiar dacă rămân active pentru o perioadă, totuși chiar din primul moment al fertilizării, intră în acțiune sistemele care controlează zigotul, chiar înaintea instalării: de la formarea blastomerilor prin repetare- duplicare, până la formarea blastocistei și a "cuibului", informația genetică intrinsecă noii realități.este pilotul sau arhitectul întregii construcții.

 

Sunt astfel relevate caracterele de determinare programată, scop, continuitate fără soluție calitativă și se realizează autoproducerea și autoconducerea programului în cadrul genomului și al embrionului. Autonomia la care ne referim nu trebuie înțeleasă însă în sens absolut, pentru că nu există nici măcar după naștere: și noi, adulții depindem de mediul vital care ne înconjoară (atmosferă, alimente, etc.) : ajunge să ne gândim la faptul că atunci când blastocista ajunge în uter, dezvoltarea ei se oprește dacă uterul nu a fost pregătit de extrogeni să primească sarcina. Este vorba aici oricum de o dependență extrinsecă asemănătoare cu cea a adultului față de mediu: ambientul matern oferă hrană și oxigenare, înlătură produsele din metabolism care pot fi toxice. Calitatea, impulsul și direcția de dezvoltare însă, nu depind de organele conducătoare materne ci de compoziția autogenetică a embrionului însuși.

A spune, deci, că embrionul este o parte din mamă este o eroare sau o mistificare cu caracter anti-științific.

In acest moment, dovezile biologice ale acestui fapt sunt oferite în mod mai eclatant de experiențele de fertilizare in vitro , prin care se demonstrează că se poate realiza fertilizarea prin unirea celor doi gameți și că din acel moment, într-un mediu adecvat, embrionul se dezvoltă prin mecanisme autoconstructive.

O altă dovadă a fost oferită de transferarea unor blastomeri în organe ale unor bărbați (ficat, rinichi, splină, creier), iar aceștia s-au putut dezvolta în embrion până în faze avansate.

Acest fapt demonstrează că dezoltarea embrionului depinde de mamă doar în mod extrinsec .

In aceste faze foarte primare pot avea loc evenimente extrinsece sau patologice, în care dintr-o celulă fecundată iau naștere doi gemeni omozigoți, sau două ovule fecundate se contopesc în una singură (hibridare) sau au loc întreruperi sau mini-avorturi, dar toate acestea nu schimbă natura și calitatea intrinsecă a genomului și a dinamismului său individualizat.

 

Note


6. A. Serra, Dalle nuove frontiere della biologia e della medicina nuovi interrogativi alla filosofia, al diritto e alla teologia, în Serra-Sgreccia-Di Pietro, Nuova genetica...pp. 69-7; A. Serra, Per uno statuto integrato dell' embrione umano. Alcuni dati della genetica e dell'embriologia. În S. Biolo (sub îngrijirea), nascita e morte dell'uomo, Genova 1993, pp. 55-105, A. Serra, Pari dignita all'embrione umano nell'Enciclica Evangelium Vitae, în Sgreccia-Sacchini, Evangelium Vitae ...pp. 147-173; A. Serra, Lo stato biologico dell'embrione umano. Quando inizia l'essere umano?, în Sgreccia-Lucas Lucas, Commentario interdisciplinare...pp. 573-597.

7. Id., Embrione umano, scienza e medicina - In margine al recente documento vaticano, "La Civilta Cattolica", 1987, II, pp. 247-261; Id.,Quando comincia un essere umano, în Sgreccia (sub îngrijirea), Il dono della vita...pp. 99-105.
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire