pregateste pagina pentru tiparire

 
 CATEHEZĂ 

Teologia trupului
pr. Richard M. Hogan

sursa: www.nfpoutreach.org

capitolul urmatorCuprinscapitolul anterior Capitolul VII.
Căsătoria

Secțiunea 7.
Limbajul trupului în Cântarea Cântărilor

După o pauză de peste cincisprezece luni (cu ocazia Anului Sfânt al Mântuirii, 1983) Papa Ioan Paul al II-lea a continuat al cincilea ciclu al Teologiei trupului începând din 23 mai 1984. În nn. 109, 110 și 111, Papa a comentat Cântarea Cântărilor. În nr. 112, a vorbit despre istoria lui Tobia și Sara din Cartea lui Tobit. Nr. 113 constituie încheierea celui de-al cincilea ciclu. Papa a scris chiar la începutul nr. 109: "Ceea ce intenționez să explic în săptămânile care vor urma constituie oarecum încununarea la ceea ce am ilustrat" [28].

Cele trei discursuri ale Papei Ioan Paul al II-lea despre Cântarea Cântărilor constituie aproape o poezie în sine. Papa și-a folosit toate aptitudinile lui poetice și dramatice (și, desigur, la Papa acest talent era substanțial deoarece el a fost un foarte bun poet și dramaturg) pentru a demonstra că mirele și mireasa din Cântarea Cântărilor sunt descriși în timp ce vorbesc "limbajul trupului" în conformitate cu adevărul iubirii lor reciproce. Mireasa, scria Papa, îi vorbește mirelui "prin fiecare trăsătură feminină, dând naștere acelei stări mintale care poate fi definită ca fascinație, încântare. Acest 'eu' feminin este exprimat aproape fără cuvinte; cu toate acestea, 'limbajul trupului' exprimat fără cuvinte își găsește un ecou bogat în cuvintele mirelui, în vorbirea lui care este plină de transpuneri poetice și metafore, dând mărturie despre trăirea frumuseții, a iubirii și a satisfacției" [29]. Nici un alt Papă nu a mai vorbit vreodată astfel!

În nr. 110, Papa Ioan Paul al II-lea le amintește cititorilor lui (și ascultătorilor, la vremea în care a fost ținută audiența) că mirele și mireasa sunt amândoi receptivi la un set de valori ținând de persoana umană în tot adevărul masculinității sau feminității unui individ. El a insistat că valorile pe care mirele și mireasa le văd unul în celălalt sunt constituite nu doar de trupul, ci și de persoana fiecăruia. Fiecare este receptiv față de persoana revelată în și prin trupurile lor - nu doar trupului însuși. Mirele o numește pe iubita lui "soră", și acest termen semnifică o istorie împărtășită, ca și când amândoi ar fi fost din aceeași familie. "Cuvintele mirelui, prin apelativul 'soră', tind să reproducă, aș spune, istoria feminității persoanei iubite. El o vede în continuare în timpul copilăriei ei și îmbrățișează întregul ei 'eu', suflet și trup, cu o tandrețe dezinteresată" [30]. Termenul 'soră' semnifică de asemenea o anumită responsabilitate pe care fiecare o au unul față de celălalt. Această responsabilitate față de un frate sau o soră ne amintește că Papa ne-a învățat înainte că soții s-au încredințat pe ei înșiși, ființele lor întregi, unul altuia și că demnitatea lor umană este într-un anumit sens "încredințată" ca o responsabilitate celuilalt soți. Fiecare dintre soți trebuie să asigure ca demnitatea celuilalt să nu fie violată sau lezată, în mod special în viața lor de căsătorie.

Într-o interesantă interpretare a cuvintelor: "Ești grădină încuiată, sora mea, mireasa mea, fântână acoperită și izvor pecetluit" [31], Papa a văzut o afirmare a faptului că mirele este "stăpânul propriului ei mister". "'Limbajul trupului' recitit în adevăr ține pasul cu descoperirea inviolabilității interioare a persoanei" [32]. Papa reamintea în acest pasaj că chiar și în "apartenența" intimă a soților, persoana individuală, care este în cel mai profund punct al ei incomunicabilă, rămâne. Deși soții aparțin unul altuia prin dăruirea lor de sine reciprocă, propria lor calitate de a fi persoană nu dispare niciodată în celălalt. Propriile lor mistere individuale ca imagini ale lui Dumnezeu rămân întotdeauna. Inviolabilitatea persoanei conduce la o continuă și constantă descoperire și re-descoperire reciprocă. Dacă nu ar exista întotdeauna ceva nou, ceva fascinant legat de celălalt, adică dacă tot ceea ce este legat de celălalt ar putea fi cunoscut și "posedat" în prima săptămână sau în primul an, căsătoria ar fi agonie. Dar chiar și după decenii, soții se descoperă și redescoperă încă unul pe celălalt deoarece fiecare dintre ei își păstrează (și nu poate decât să își păstreze) propria calitate de a fi persoană, care nu poate fi niciodată comunicată pe deplin.

Papa Ioan Paul al II-lea a reiterat acest punct în discursul lui următor când a scris că în dinamica iubirii zugrăvite în Cântarea Cântărilor "este indirect revelată imposibilitatea ca ființa unei persoane să fie însușită și stăpânită de celălalt. Persoana depășește toate măsurile de însușire și dominare, de posedare și de obținere a satisfacției" [33]. Deoarece "limbajul trupului" vorbit în Cântarea Cântărilor pare, pe de o parte, să tindă spre posedare, dar, pe de altă parte, recunoaște imposibilitatea unei astfel de posedări, există o tensiune nu pe de-a-ntregul rezolvată în acest text. Papa Ioan Paul al II-lea a văzut rezolvarea tensiunii în cuvintele Sf. Paul despre iubire: "Iubirea este îndelung răbdătoare, iubirea este binevoitoare, nu este invidioasă, iubirea nu se laudă, nu se mândrește. Ea nu se poartă necuviincios, nu caută ale sale, nu se mânie, nu ține cont de răul [primit]. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suportă, toate le crede, toate le speră, toate le îndură. Iubirea nu încetează niciodată" [34]. "Limbajul trupului", recunoscând demnitatea personală și inviolabilitatea celeilalte persoane, cere ca iubirea romantică (Papa a folosit termenul "eros") să fie încadrată în iubirea altruistă care ne-a fost în mod clar revelată de către Cristos. Doar în acea iubirea rafinată, caracterizată de puritate, poate să se realizeze "încredințarea" către celălalt a demnității fiecăruia dintre soți.
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire