pregateste pagina pentru tiparire

 
 CATEHEZĂ 

Teologia trupului
pr. Richard M. Hogan

sursa: www.nfpoutreach.org

capitolul urmatorCuprinscapitolul anterior Capitolul VI.
Celibatul și fecioria

Secțiunea 7.
Interpretarea cuvintelor Apostolului Paul despre căsătorie

Nu toți în istoria Bisericii au prezentat relația dintre vocația la căsătorie și vocația la celibat sau feciorie așa cum a făcut-o Papa Ioan Paul al II-lea. Citându-l pe Sf. Paul: "Așa încât cel care își dă în căsătorie fecioara sa face bine, iar cel care nu o dă în căsătorie va face și mai bine" (1Corinteni 7,38), unii au susținut că Sf. Paul învață că starea feciorelnică sau de celibat este "mai bună" decât starea căsătorită, adică nu doar mai bună pentru un anumit individ, ci mai bună în sens obiectiv. Cu alte cuvinte, ceea ce s-a susținut uneori a fost că fecioarele sau celibii sunt, prin însăși starea lor de viață, mai sfinți decât cei căsătoriți. (Sf. Bernard de Clairvaux, în secolul al XII-lea, sugera că este foarte greu pentru un călugăr să ajungă la gloria cerească și aproape imposibil pentru oricine nu este în viața consacrată.) Papa Ioan Paul al II-lea a analizat învățătura Sf. Paul despre căsătorie din prima lui Scrisoare către Corinteni în nn. 82-86, în ultimele cinci discursuri din cel de-al patrulea ciclu (nn. 73-86).

Papa Ioan Paul al II-lea a arătat că în capitolul al șaptelea din această scrisoare, Paul vorbește ca răspuns la întrebările adresate lui de Biserica din Corint. Primele cuvinte ale capitolului sunt: "Referitor la cele ce mi le-ați scris" [30]. El răspunde la întrebări legate de căsătorie și feciorie puse lui de discipolii săi din Corint. Este răspunsul unui păstor la o problemă particulară. În timp ce aceasta nu înseamnă că învățătura lui Paul nu are forță dincolo de contextul imediat, înseamnă însă că pasajul trebuie citit în conformitate cu abordarea pastorală a lui Paul față de o problemă. Este de asemenea foarte important să remarcăm că Sf. Paul răspunde nu doar într-un mod abstract, ci foarte personal. El scrie: " Eu aș vrea ca toți oamenii să fie ca mine", adică celib [31], și: "Eu aș vrea ca voi să fiți fără griji", adică de grijile unei persoane căsătorite. Acestea sunt note foarte personale luate din propria lui viață și din observațiile lui pastorale privind persoanele căsătorite.

Există, de asemenea, pasaje care conțin învățătură doctrinală foarte clară în capitolul al șaptelea din 1Corinteni, de exemplu: " Celor căsătoriți le poruncesc, nu eu, ci Domnul: femeia să nu se despartă de bărbat" [32]. Așadar sarcina pentru a înțelege corect intenția Sf. Paul este de a reciti 1Corinteni 7 în conformitate cu învățătura doctrinală (clar conturată și prezentată), interpretând notele personale și pastorale în lumina acelei învățături doctrinale. Aceasta este sarcina pe care Papa Ioan Paul al II-lea a îndeplinit-o în ultimele patru discursuri ale celui de-al patrulea ciclu.

Nu mai puțin de trei ori în cel de-al șaptelea capitol din prima Scrisoare către Corinteni, Sf. Paul vorbește despre Dumnezeu care cheamă oamenii la o vocație particulară. În versetul 7, scrie: "Fiecare își are carisma proprie de la Dumnezeu". În versetul 17, auzim: "Să trăiască fiecare așa cum i-a dat Domnul, așa cum l-a chemat Dumnezeu pe fiecare. Astfel stabilesc eu în toate Bisericile". (Este foarte important să înțelegem că în acest pasaj, Sf. Paul învață acest principiu ca pe o poruncă.) În fine, în versetul 20, auzim că "Fiecare să rămână în starea în care era când a fost chemat". În toate aceste trei versete, Sf. Paul vorbește despre o vocație, o chemare din partea lui Dumnezeu. El spune de asemenea clar că toți trebuie să urmeze vocația dată lui sau ei de Dumnezeu și să rămână în acea vocație. Toate celelalte remarci ale lui Paul despre căsătorie și feciorie sau celibat trebuie să fie citite în lumina acestor "porunci" despre care a scris.

Întrebările la care răspunde Paul sunt din partea unor indivizi din Biserica din Corint, din secolul I. Acești oameni sunt Neamurile convertite la creștinism. Ei nu erau înrădăcinați în tradiționala înțelegere iudaică din Vechiul Testament privind căsătoria și procreația. Înțelegerea lor privind căsătoria a fost modelată de cultura păgână care a existat în imperiul roman în timpul lui Cristos. "Căsătoria, în acest mediu, era înțeleasă ca un mod de 'a te folosi de lume' - diferit de cum era în întreaga tradiție iudaică (în ciuda anumitor pervertiri pe care Isus le-a arătat în conversația Lui cu fariseii și în Predica de pe Munte)" [33]. Vorbind despre căsătorie și feciorie turmei lui din Corint, Paul nu trebuie doar să susțină posibilitatea fecioriei și a celibatului pentru împărăția cerurilor, ci de asemenea trebuie să se asigure că adepții lui înțeleg căsătoria în contextul creștin adecvat. Așadar, Paul subliniază caracterul trecător al acestei lumi. În versetul 29, el insistă asupra faptului că "timpul s-a scurtat", deoarece dorește să sublinieze lumea viitoare a cerului la care sunt chemați toți. El repetă această idee în versetul 31: "căci chipul acestei lumi trece".

Pe aceia care obișnuiau să se bucure de toate plăcerile acestei lumi (și căsătoria era un mod de "a folosi lumea" în acest sens) Paul îi avertizează că această lume nu este totul, că există o lume viitoare pentru care toți creștinii, căsătoriți sau necăsătoriți, sunt destinați. În felul său pastoral, Paul le spune cititorilor lui căsătoriți că trebuie să trăiască în căsătorie diferit de cum ar dicta cultura lor. "Fără îndoială, toate acestea explică stilul răspunsului lui Paul. Apostolul este foarte conștient de faptul că încurajând renunțarea la căsătorie, în același timp trebuie să sublinieze un mod de a înțelege căsătoria care să fie în conformitate cu întreaga ordine evanghelică a valorilor" [34]. A interpreta remarcile lui Paul ca o critică la adresa căsătoriei este o interpretare greșită și merge direct împotriva la ceea ce Sf. Paul mai învață în acest pasaj: "Totuși, dacă te căsătorești, nu păcătuiești" [35]. El repetă aceeași idee în versetul 36.
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire