pregateste pagina pentru tiparire

 
 CATEHEZĂ 

Teologia trupului
pr. Richard M. Hogan

sursa: www.nfpoutreach.org

capitolul urmatorCuprinscapitolul anterior Capitolul V.
Învierea trupului

Secțiunea 6.
Învierea nu va fi o "revenire" la starea purității originare

În cer, participarea va atinge un nivel dincolo de imaginația noastră, deoarece participarea noastră va fi cu Dumnezeu Însuși. Creatorul Însuși, Care ne-a făcut pe noi toți după chipul și asemănarea Sa, va confirma demnitatea și valoarea noastră dăruindu-ni-se pe Sine nouă astfel încât El să pătrundă ființa noastră. Cum pot fi confirmate demnitatea și valoarea cuiva mai mult decât prin dăruirea lui Dumnezeu Însuși? În plus, pătrunși de Puterea divină, vom putea de asemenea să Îl confirmăm dăruindu-ne pe sine Lui așa cum El se dăruiește pe Sine nouă. (Desigur, Dumnezeu nu are nicidecum nevoie de confirmarea noastră, dar ne iubește atât de mult încât vom putea să Îl iubim {să participăm cu El} în același fel în care El ne iubește {participă cu noi}. Acest Dumnezeu va fi o extindere {dincolo de orice ne-am putea imagina} a ceea ce facem noi pe pământ atunci când în rugăciune Îl lăudăm pentru bunătatea Lui, pentru puterea Lui, etc.)

În acest act reciproc de participare, vom experimenta transcendența, auto-determinarea și integralitatea până la punctul în care vom deveni complet ceea ce suntem meniți să fim: imagini ale lui Dumnezeu. De fapt, nu putem să atingem acest scop (de a deveni perfect cine suntem ca imagini ale lui Dumnezeu) până nu vom ajunge în cer, deoarece numai în cer vom fi capabili să iubim perfect prin transcendență, auto-determinare și integralitate. Cu alte cuvinte, vom acționa perfect ca persoane umane. Faptele noastre și elementele faptelor noastre vor atinge o perfecțiune dincolo de orice suntem capabili în această lume.

Mai mult, vom atinge această perfecțiune doar în cer deoarece doar în cer vom fi complet uniți cu Cel după al cărui chip suntem creați cu toții. În această unire, există un schimb reciproc - fiecare persoană primește darul celeilalte persoane și într-un anumit sens "posedă" cealaltă persoană. (Această posedare este prin intermediul primirii darului pe care îl constituie celălalt, nu prin intermediul stăpânirii.) A-l "poseda" pe Dumnezeu înseamnă că nu doar vom fi imagini ale lui Dumnezeu, ci realmente îl vom "avea" pe Dumnezeu Însuși atât de perfect pe cât este posibil pentru ființele umane să Îl "posede". Toate acestea au loc prin darul de iubire al lui Dumnezeu, dar fără ca El (ceea ce este în orice caz imposibil) sau noi (teoretic posibil) să ne pierdem pe noi înșine. Dumnezeu nu ne absoarbe. Mai degrabă, El ni se dăruiește nouă și face posibil ca noi să ne dăruim pe sine Lui. Nici Dumnezeu nici persoanele umane nu își "pierd" identitatea sau nu încetează să existe, ci fiecare ajunge să îl "posede" pe celălalt prin iubire, iubirea realizată prin transcendență, auto-determinare și integralitate.

A acționa perfect ca ființe umane, dăruindu-ne pe sine din iubire lui Dumnezeu (prin darul harului lui Dumnezeu) și primindu-l în schimb pe Dumnezeu Însuși, înseamnă o participare perfectă cu Acela către Care suntem cu toții atrași deoarece El ne-a creat. Doar în Dumnezeu putem fi satisfăcuți deoarece doar în El, cu El și prin El "trăim, ne mișcăm și suntem" [21]. Doar primind darul Său de Sine din iubire demnitatea și valoarea noastră ca imagini ale lui Dumnezeu pot să fie definitiv și perfect confirmate. Desăvârșit în ceea ce privește dăruirea și primirea, cerul va fi cu siguranță ceea ce "ochiul nu a văzut și urechea nu a auzit și la inima omului nu s-a suit" [22].

În timp ce toți cei din cer vor fi legați individual într-o comuniune a persoanelor cu Dumnezeu Însuși în misterul Său trinitar, prin Dumnezeu va exista o legătură cu toți ceilalți din cer. "Trebuie să gândim despre realitatea din 'lumea cealaltă' în categoriile redescoperirii unei noi și perfecte subiectivități a fiecăruia și în același timp ale redescoperirii unei noi și perfecte intersubiectivități a tuturor" [23]. Fiecare dintre noi va fi total concentrat asupra lui Dumnezeu, dar prin Dumnezeu, fiecare va fi legat cu toți ceilalți deoarece în iubire, El ne va "poseda" pe noi toți și "posedându-l" pe El prin iubire, noi, la rândul nostru, vom fi uniți cu toți ceilalți în cer. Astfel, în Dumnezeu, vom fi uniți în special cu aceia pe care i-am cunoscut pe pământ. Desigur, acesta este doar unul dintre motivele pentru care trebuie să ne rugăm cu fervoare pentru mântuirea celor pe care îi iubim - pentru ca să îi cunoaștem în cer prin Dumnezeu.

În ultimele trei discursuri din acest ciclu, nn. 70-72, Papa Ioan Paul al II-lea a făcut o analiză a cuvintelor Sf. Paul despre învierea trupului. Papa arăta că perspectiva lui Paul este diferită de cea a lui Cristos. Atunci când Cristos a răspuns la întrebarea pe care i-au pus-o saducheii, El nu a folosit propria Lui înviere ca argument pentru învierea trupului. Deoarece acel eveniment nu avusese loc, nu putea face referire la el. Paul însă, deoarece l-a văzut pe drumul Damascului pe Cristos înviat, la câțiva ani după Învierea Sa, cu siguranță a putut și a și făcut referire la ridicarea Sa din morți. Sf. Paul scrie: "se seamănă [trupul uman] în putrezire și se învie în neputrezire; se seamănă în rușine și se învie în mărire; se seamănă în slăbiciune și se învie în putere; se seamănă un trup firesc și învie un trup spiritual, căci dacă există un trup firesc, există și unul spiritual" [24]. În mod evident, Sf. Paul contrapune felul în care este unitatea trup-suflet a persoanei umane acum pe pământ ("omul istoric") cu felul în care va fi în cer la învierea trupului. Paul evidențiază spiritualizarea trupului atunci când scrie că "dacă există un trup firesc, există și unul spiritual". Acest trup spiritualizat va fi în slavă și puternic. Toate acestea, desigur, confirmă analizele anterioare referitoare la răspunsul dat de Cristos saducheilor.

Papa a arătat că în viziunea lui Paul trupul uman înviat nu doar va "reveni" la starea purității originare, adică la starea de dinainte de păcat, ci mai degrabă va avea o "nouă plinătate" [25]. Nu poate avea loc o simplă întoarcere la starea lui Adam și a Evei de dinainte de păcat, deoarece aceasta ar însemna că omenirea nu ar avea nici o speranță a vederii lui Dumnezeu. Fără perspectiva cerului, a spiritualizării trupului într-o nouă plinătate - diferită de starea în care erau Adam și Eva înainte de păcat - întreaga logică a Creației, ca să nu mai spunem și a Răscumpărării, ar cădea. Dumnezeu i-a creat pe Adam și pe Eva pentru a împărți cerul cu El. La un anumit moment ei urmau să experimenteze bucuriile cerului. Ei așteptau să îl vadă pe Dumnezeu "față la față". Cu siguranță, misiunea lui Cristos nu putea să însemne pur și simplu că noi trebuie să ne întoarcem la acea stare anterioară fără nici o speranță de a-l vedea pe Dumnezeu "față la față".

Cu remarcile privind viziunea lui Paul despre învierea trupului, Papa a încheiat acest al treilea ciclu al seriei sale privind Teologia trupului. El a încheiat de asemenea analiza "cuvintelor" lui Cristos despre căsătorie și relația trup-suflet a persoanei umane. Următoarele trei cicluri ale seriei Teologiei trupului aplică analizele deja făcute la domeniile celibatului și fecioriei (al patrulea ciclu), al căsătoriei (al cincilea ciclu), și la învățătura Bisericii privind legătura dintre actul marital și procreație (al șaselea ciclu). Deoarece celibatul și fecioria au fost întotdeauna înțelese de Biserică drept un semn al viitoarei perfecțiuni a omenirii în Împărăția lui Dumnezeu după învierea trupului, analizele Papei Ioan Paul al II-lea privind cuvintele lui Cristos și ale lui Paul despre învierea trupului sunt fundamentale pentru examinarea sa privind celibatul și fecioria realizată în următorul ciclu, al patrulea. Următorul capitol, așadar, urmând ordinea Papei Ioan Paul al II-lea, va aplica analizele despre învierea trupului din acest capitol la problema fecioriei și a celibatului în viețile oamenilor 'istorici'.
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire