pregateste pagina pentru tiparire

 
 CATEHEZĂ 

Teologia trupului
pr. Richard M. Hogan

sursa: www.nfpoutreach.org

capitolul urmatorCuprinscapitolul anterior Capitolul II.
Semnificația nupțială a trupului

Secțiunea 7.
Iubindu-se, Adam și Eva fac vizibilă iubirea lui Dumnezeu

În mod evident, această descoperire a lui Adam și a Evei a fost parțial făcută atunci când s-au văzut pentru prima oară unul pe celălalt chiar înainte de uniunea lor deplină. Acest fapt este dezvăluit de strigătul de bucurie: "Iată aceasta-i os din oasele mele și carne din carnea mea" [32]. Descoperirea a fost completă prin uniunea lor maritală. Desigur, ambele evenimente s-au petrecut când ei erau goi. Autorul Genezei remarcă chiar că "Adam și femeia lui erau amândoi goi și nu se rușinau" [33]. Însă cel mai important lucru pe care Papa Ioan Paul al II-lea a dorit să îl arate în pasajele care vorbesc despre semnificația nupțială a trupului nu este acela că Adam și Eva erau goi, ci că ei au descoperit că au fost creați pentru a iubi și pentru iubire, adică au descoperit semnificația nupțială a trupului.

Este aproape imposibil pentru noi cei născuți cu moștenirea păcatului să experimentăm goliciunea în același fel ca Adam și Eva și să descoperim semnificația nupțială a trupurilor noastre așa cum au făcut-o Adam și Eva. Păcatul ne-a întunecat modul în care vedem și înțelegem adevărata valoare a altor persoane. Geneza vorbește despre această lipsă după păcat atunci când menționează faptul că după ce au păcătuit, Adam și Eva "au cunoscut că erau goi, și au cusut frunze de smochin și și-au făcut acoperăminte" [34]. "Doar goliciunea care face din femeie un 'obiect' pentru bărbat, sau viceversa, este o sursă de rușinare. Faptul că ei 'nu se rușinau' [înainte de păcat] înseamnă că femeia nu era un 'obiect' pentru bărbat și nici el pentru ea" [35]. În experiența unității originale, atât Adam cât și Eva au ales liber să se dăruiască pe sine unul altuia. Ei au dorit să ofere pe sine unul altuia pentru binele celuilalt. Aceasta este iubirea. După cădere, pofta trupească, produsă de păcat, i-a făcut pe unul sau pe altul dintre ei să îl dorească pe celălalt. În loc să se dăruiască pe sine în mod liber - înțelegând că celălalt era dar complet și total - pofta trupească i-a făcut să îl ia pe celălalt pentru sine. În loc de o dăruire, este o dorință de a lua așa cum facem cu lucrurile. Această dorință se manifesta în trupurile lor și amândoi au observat această manifestare a dorinței de a lua. Ei erau amândoi rușinați în prezența celuilalt deoarece știau că nu se cade să îl reducă pe celălalt la un obiect, și totuși, după păcat, dorința lor de a-l lua pe celălalt era evidentă în starea lor de goliciune. Așadar, pentru aceia dintre noi care suntem moștenitori ai păcatului - întreaga rasă umană după Adam și Eva cu excepția Mariei și a lui Cristos - este dificil, să nu spunem imposibil, să descoperim semnificația nupțială a trupului în felul în care au făcut-o Adam și Eva. Desigur, acesta este unul dintre motivele pentru care ne este revelată, nu doar în mod obiectiv în primul capitol al Genezei, ci și prin relatarea experiențelor lui Adam și ale Evei din al doilea capitol al Genezei.

Descoperind semnificația nupțială a trupului, Adam și Eva au înțeles că ei erau un dar unul pentru celălalt, oferit fiecăruia de Dumnezeu. Așa cum darul lor unul pentru celălalt a fost unul de iubire, și darul lui Dumnezeu, prin care îl dăruia pe celălalt fiecăruia dintre ei, a fost un dar de iubire. Ei au ajuns astfel să înțeleagă că iubindu-se unul pe celălalt, dăruindu-se pe sine unul celuilalt, reflectau darul lui Dumnezeu pentru ei. Uniunea lor de iubire a fost în mod simultan o oglindă, o reflecție, o imagine a iubirii lui Dumnezeu pentru ei. Uniunea lor făcea vizibilă viața interioară a lui Dumnezeu. Trupurile fiecăruia dintre ei luate individual erau expresia a ceea ce erau ei și o revelație a ceea ce este Dumnezeu; dar mai mult, acționând, iubindu-se unul pe celălalt, Adam și Eva făceau vizibilă iubirea lui Dumnezeu, adică iubirea din însăși Preasfânta Treime. Desigur, necunoscând existența Treimii, Adam și Eva nu au putut reflecta în mod conștient iubirea Dumnezeului Trinitar, dar erau conștienți că reflectă iubirea pe care Dumnezeu a revărsat-o asupra lor atunci când i-a creat unul pentru celălalt și, desigur, iubirea arătată de Dumnezeu când a creat întreaga lume pentru ei. Papa observa că iubirea lui Adam și a Evei este "un sacrament primordial, înțeles ca un semn care transmite efectiv în lumea vizibilă misterul invizibil ascuns în Dumnezeu din timpuri imemoriale. Și acesta este misterul Adevărului și al Iubirii, misterul vieții divine, la care omul participă cu adevărat" [36].

Potrivit analizei făcute de Papa Ioan Paul al II-lea asupra capitolelor al doilea și al treilea din Geneză, conștientizarea de către Adam și Eva a primelor lor experiențe i-a condus la a descoperi adevărurile despre ei înșiși ca indivizi. Adam și Eva ajung amândoi să cunoască faptul că sunt creați fiecare după chipul lui Dumnezeu ca persoane cu rațiune și voință. Ei ajung să înțeleagă că trupurile lor îi exprimă pe ei înșiși și îl revelează pe Dumnezeu. Ei știu că sunt un dar unul pentru celălalt și că Dumnezeu a fost extrem de darnic cu ei creându-i unul pentru celălalt. În aceste auto-descoperiri realizate prin propriile lor experiențe subiective, ei confirmă adevărurile revelate în mod obiectiv în primul capitol al Genezei.

Aceste experiențe originale, deși fac întotdeauna parte din noi toți, deoarece suntem înrădăcinați în preistoria noastră teologică, nu pot fi repetate niciodată. Păcatul ne-a rănit în așa măsură încât nu putem niciodată re-trăi unicitatea așa cum a trăit-o Adam sau unitatea originală așa cum au trăit-o Adam și Eva. Schimbarea din noi datorată păcatului reiese din Geneză. Înainte de păcat, ei erau goi și nu se rușinau. După păcat, erau goi și și-au cusut acoperăminte din frunze de smochin. Aceasta trădează o schimbare radicală în Adam și Eva. Despre această schimbare și efectele ei a vorbit Papa în al doilea ciclu al Teologiei trupului.
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire