pregateste pagina pentru tiparire

 
 CATEHEZĂ 

Teologia trupului
pr. Richard M. Hogan

sursa: www.nfpoutreach.org

capitolul urmatorCuprinscapitolul anterior Capitolul II.
Semnificația nupțială a trupului

Secțiunea 1.
Scurtă recapitulare

Așa cum am menționat în capitolul trecut [1], fenomenologia studiază persoana umană examinând experiențele umane individuale. Așadar ea re-conectează realitatea (lumea externă) cu persoana umană, deoarece experiențele individuale fac parte din realitate. Această re-unire a lumii individuale cu cea reală depășește dualismul implicit de la Descartes. Acesta și o mare parte din reflecția filozofică ulterioară au separat persoana umană de lumea exterioară, reală.

Această re-unire a realității cu persoana umană individuală asigură o deschidere pentru studiul persoanei umane așa cum este ea în sine. Fenomenologia conduce la o examinare a persoanei umane, adică conduce la probleme ce țin de adevărurile legate de existența umană. Pentru Wojtyla, aceste adevăruri sunt acelea revelate de Dumnezeu. Fenomenologia așadar este un drum, o cale care leagă experiența umană de Revelație.

În plus, prin Max Scheler, fenomenologia a devenit un mijloc pentru a depăși "imperativul categoric" al lui Kant. Kant a divorțat valorile etice de realitatea externă și a susținut că ele nu pot fi cunoscute, dar sunt necesare pentru societate. Dimpotrivă, Scheler a argumentat că valorile etice fac parte din conținutul experienței umane. Fiecare experiență legată de lumea reală, externă a unei persoane umane individuale are un conținut etic, deoarece fiecare simte fie atracție fie respingere față de obiectele experienței. Fenomenologia asigură instrumente care pot fi folosite pentru a identifica aceste valori etice. Așadar aceste valori etice nu doar pot fi cunoscute, ci și sunt legate de lumea reală, externă.

Criticând etica lui Scheler, Wojtyla a văzut totuși că acesta a contribuit la re-conectarea eticii cu experiența. Prin studiul fenomenologic al experiențelor umane, putem înțelege valorile pe care un individ le-a adunat din experiența umană. Legând aceste valori cu natura autentică a persoanei, revelată de Dumnezeu, le putem evalua și susține sau corecta în funcție de circumstanța fiecăreia.

Așa cum ne învață fenomenologia, fiecare experiență este "conținută" în conștiința omului, în conștiința de sine din fiecare act. (Ca persoane, noi nu doar acționăm, ci și ne "privim" pe noi înșine acționând, prin conștiința noastră de sine. Mai mult, această conștiință "conține" toate experiențele noastre. Așadar, experiențele noastre ne modelează deoarece ele devin parte din noi, parte a conștiinței noastre. Putem de asemenea "privi" la ceea ce conțin experiențele și conștiința noastră și să descoperim ce am devenit.) Persoanele umane se pot analiza pe ele însele, își pot analiza experiențele, în funcție de adevărurile revelate cu privire la cine sunt ele și cum trebuie să acționeze, și apoi decid pentru sine dacă au acționat în mod cuvenit. Ele pot de asemenea să decidă pentru sine că acționeze diferit sau să continuă să acționeze în același fel. Însă cheia era că această evaluare are loc în cadrul misterului fiecărui individ. Moralitatea (etica) pot să fie acum văzute ca ceva dat din interiorul și în lumina experienței umane, mai degrabă decât ceva din exterior. Prin studierea experienței umane, fenomenologia a legat valorile etice extrase din experiență cu misterul persoanei umane.

În timp ce studiul experienței umane subiective poate conduce la un sistem etic complet arbitrar diferit pentru fiecare individ, Wojtyla a depășit acest punct slab în lucrarea lui Scheler prin adevărul revelat că fiecare persoană umană este creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Deoarece fenomenologia conduce la misterul persoanei umane și la un studiu al valorilor (care sunt văzute de fiecare persoană ca fiind bune sau rele pentru ea), în mod necesar conduce la întrebarea pusă în metafizică: "Cine este persoana umană?" sau "Cine sunt?" și întrebarea corolar: "Cum trebuie să acționeze o persoană?" sau "Cum trebuie să acționez?" Aceste întrebări depășesc investigațiile fenomenologice și sunt revelate doar de Dumnezeu. Răspunsul lor fundamental, susține Papa Ioan Paul al II-lea, este dat de Dumnezeu atunci când ne revelează faptul că suntem creați după chipul și asemănarea Sa [2].

Acest adevăr, în centrul persoanei umane, răspunde la întrebările pe care fiecare ființă umană ajunge să și le pună prin propriile-i experiențe. Și odată ce adevărul revelat este cunoscut, acesta explică și iluminează întreaga viață și experiență umană. Răspunde la întrebările subiective. Acest adevăr revelat este îmbrățișat de individ deoarece răspunde la întrebările existenței umane ridicate prin experiența umană. În schimb, acest adevăr devine norma subiectivă internă pentru acțiunile de mai apoi, pentru experiențele de mai apoi. Iar experiențele ulterioare validează și mai mult adevărul revelat.

Așa cum am menționat în capitolul anterior, calitatea de persoană a omului este un fapt obiectiv, datorită faptului că Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea sa. În același timp, acest adevăr este motivația pentru care fiecare persoană umană este un subiect personal, adică fiecare persoană este capabilă să acționeze și să se modeleze pe sine prin faptele sale. Este de asemenea rațiunea pentru care fiecare persoană are o viață interioară. Prin adevărul că ființele umane sunt create după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, Wojtyla a putut să lege subiectivitatea fenomenologilor fără a pierde obiectivitatea Evangheliei.

Metoda fenomenologică aplicată în reflecția teologică se află în centrul Teologiei trupului a Papei Ioan Paul al II-lea. Dacă implicațiile acestei metode nu sunt clar înțelese, atunci punctele principale ale seriei Teologiei trupului nu vor fi înțelese sau chiar vor fi greșit interpretate. Pentru a folosi o expresie favorită a Papei Ioan Paul al II-lea, să re-citim Teologia trupului în lumina metodei sale fenomenologice.
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire