pregateste pagina pentru tiparire

 
 CATEHEZĂ 

Credința, Biserica, lumea după Conciliul Vatican II
Cateheze pentru adulți

sursa: Robert Lazu

Cateheza a III-a:
Drepturile și obligațiile parohiale ale creștinilor laici

Motto: "În parohie, laicii au ca primă obligație aceea de a fi cu adevărat ucenici ai lui Cristos în tot ceea ce sunt și fac" (IPS Jean Claude-Périsset, Nunțiu apostolic în România).

 

Introducere

Cateheza de astăzi se va rezuma doar la prezentarea, succintă, a conținutului unei comunicări a Înalt Preasfinției Sale Jean Claude-Périsset, Nunțiu apostolic în România, cu ocazia unor cursuri de formare pentru laici care s-au desfășurat la Roman în anul 2001. Aici, Înalt Prea Sfinția Sa a prezentat o comunicare intitulată, semnificativ, "Drepturile și obligațiile laicului în parohie" (în Pr. Wilhelm Dancă - editor, Creștinii laici. Identitate și misiune, Iași, Sapientia, 2001, pp. 71-85). Iată deci, succesiv, atât drepturile cât și îndatorile ce decurg din acestea ale laicilor.

 

Cuprins

I. Drepturi ale laicilor în parohie

 1. Demnitate și participare egală a tuturor credincioșilor la misiunea Bisericii, motiv pentru care nimeni nu poate să împiedice vreun credincios să își îndeplinească misiunea - conform stării proprii de laic.

 2. Dreptul de a înființa și de a conduce în mod liber asociații cu scop de caritate.

 3. Dreptul de a cere sau, mai bine spus, de a adresa autorității competente instanțe care au în vedere favorizarea misiunii Bisericii.

 4. Dreptul la libertatea de gândire, respectând opinia publică în Biserică.

 5. Dreptul de a primi de la păstorii lor ajutoarele care provin din bunurile spirituale ale Bisericii, în special din cuvântul lui Dumnezeu și din sacramente.

 6. Dreptul de a da cult lui Dumnezeu conform prescrierilor ritului propriu și de a duce o formă proprie de viață spirituală, cu condiția ca aceasta să fie conformă cu învățătura Bisericii.

 7. Dreptul de a înființa și de a conduce în mod liber asociații cu scop de caritate sau cu scopul de a favoriza răspândirea chemării creștine în lume.

 8. Dreptul la educație creștină.

 9. Dreptul de a fi imun de orice constrângere în alegerea stării de viață.

 10. Dreptul la buna reputație și la respectarea intimității proprii.

 11. Dreptul de a avea anumite funcții ecleziastice, la cererea păstorilor, și de a fi chemați ca experți și consilieri.

 12. Laicii care au fost angajați în mod permanent sau temporar în slujba Bisericii au dreptul la retribuție onestă.

II. Obligații ale laicilor în parohie

 1. Laicii angajați temporar sau permanent în slujba Bisericii au obligația de a primi o instruire adecvată.

 2. Pentru laicii angajați în diferite oficii ecleziastice, există obligația de a demonstra concret aptitudinea lor după ce au urmat formarea necesară.

 3. Laicii au obligația de a se comporta astfel încât să dea mărturie despre starea de adevărat ucenic al lui Cristos.

 4. Au obligația de a-și însuși o formare creștină completă.

 5. Au obligația de a se îngriji de educația copiilor în spirit creștinesc.

 6. Au datoria fundamentală de a se angaja în răspândirea mesajului evanghelic.

 7. Au obligația de a veni în sprijinul nevoilor Bisericii, pentru ca ea să aibe cele necesare cultului divin, operelor de apostolat și de caritate dar și pentru întreținerea demnă a slujitorilor săi.

 8. În fine, laicii au obligația specială de a-l respecta pe preotul paroh ca pe păstorul lor, dându-i colaborarea lor generoasă în toate domeniile slujirii.

Concluzii

Dacă am expus aceste drepturi și obligații ale laicilor catolici în parohie, nu am făcut-o decât pentru a cunoaște mai bine cum anume trebuie să acționăm, contribuind și noi, după puteri și competențe, la răspândirea Evangheliei în lumea de azi. Bazate pe Codul de drept canonic al Bisericii Catolice, aceste drepturi și obligații ale laicilor, canoanele însele în ultimă instanță, "nu reprezintă niște frâne pentru viață - ci, după cum arăta IPS Jean Claude-Périsset - sunt ca niște indicatoare care ne arată ceea ce trebuie să facem - sau să nu facem -, așa încât toți să se poată bucura din plin de viață și să contribuie cât mai bine la starea societății în care trăim.
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire