pregateste pagina pentru tiparire

 
 CATEHEZĂ 

Credința, Biserica, lumea după Conciliul Vatican II
Cateheze pentru adulți

sursa: Robert Lazu

Cateheza a VII-a:
Inima Bisericii. Preasfântul Sacrament

Motto: "Euharistia este izvor și culme a întregii vieți creștine" (Lumen Gentium, art. 11).

 

Introducere

După multe semne îngrijorătoare am putea spune că vremurile pe care le trăim sunt cele prevestite de Mântuitorul Isus Cristos: "Din cauza înmulțirii fărădelegii, dragostea multora se va răci" (Matei 24,12). Iată numai câteva din aceste semne: crima avortului este legalizată în aproape toate statele moderne, divorțul, contracepția, adulterul prin legături extra- și pre-conjugale au devenit obiceiuri comune, neascultarea față de autoritatea Bisericii, batjocorirea lucrurilor sfinte sau răspândirea imoralității prin mijloacele de comunicare socială. Prin voia lui Dumnezeu - Regele Universului - într-un asemenea întuneric lumina strălucește perpetuu: ne referim la cultul Preasfintei Inimi ce ne aduce aminte care este centrul vieții noastre religioase, iubirea răspândită prin Sfânta Euharistie.

Conștientizând toate acestea obținem un criteriu foarte puternic de discernământ: Biserica întemeiată de Mântuitorul Cristos este acolo unde este Sfânta Euharistie. Iată cum aplică acest criteriu celebrul scriitor englez J.R.R. Tolkien: "(...) pentru mine acea Biserică în care Papa este capul recunoscut pe pământ are ca susținere principală faptul că este singura care a apărat (și încă apără) Sfântul Sacrament, îi dă cea mai mare onoare și-l pune pe primul loc (așa cum Cristos a intenționat). 'Paște-mi oile' a fost ultima Sa însărcinare pentru Petru; și cum cuvintele Lui sunt înțelese în primul rând literal, presupun că ele se referă în primul rând la Pâinea Vieții. Asta a fost împotriva a ceea ce revolta (sau Reforma) vest-europeană a întreprins realmente - vorbind despre 'blasfemiatoarea născocire a liturghiei' - și pentru care credința funcționează ca un tertip. Presupun că cea mai mare reformă a timpurilor noastre a fost aceea realizată de Pius al X-lea [1] (...)".

 

Cuprins

Deși liturgia Bisericii a cunoscut anumite reforme în contextul Conciliului Vatican II, cea mai mare reformă a timpurilor noastre o reprezintă încurajarea Împărtașaniei frecvente, care este indisolubil legată de Cultul Preasfintei Inimi a Mântuitorului. Să nu uităm că acesta este unul din lucrurile "revoluționare" pe care Isus i le-a cerut Sfintei Maria Margareta Alacoque: să se împărtășească cât de des îi îngăduie superiorii. Totul ne conduce la o singură certitudine: Mântuitorul Isus Cristos dorește să înlocuiască inimile noastre învârtoșate de păcat, de lipsa iubirii, cu o inimă simțitoare, plină de iubire și de credință. Acesta este sensul cultului Preasfintei Inimi a Mântuitorului, care va fi completat ulterior - odată cu apariția Fecioarei Maria la Fatima - prin cel al Inimii Neprihănite a Reginei Cerului și Pământului. Fără să greșim, cred că putem spune că cele două inimi, dumnezeiască - a lui Isus - și omenească - a Mariei - , sunt punctele de susținere a Cerului și a Pământului, polii între care axul iubirii - dăruită de Dumnezeu, omului, și de om lui Dumnezeu - restaurează unitatea originară, paradisiacă dintre Creator și creatură. În fond, ce altceva este Ierusalimul ceresc decât Inima uriașă, Preasfântă a lui Dumnezeu, în care locuiesc toți cei cu inimi curate?

Pentru a înțelege mai bine faptul că inima Bisericii este Preasfântul Sacrament, vom reflecta asupra cuvintelor pe care Mântuitorul Isus Cristos le-a rostit Sfintei Maria Margareta. Astfel, în 27 decembrie 1673, sfânta îl vede pe Isus în Sfântul Sacrament, pe când se afla în adorație în fața altarului. Iată cuvintele Mântuitorului: "Inima mea dumnezeiască este atât de aprinsă de dragoste față de oameni, și îndeosebi față de tine, încât nu-și mai poate stăpâni flăcările ei arzătoare, ci trebuie să le răspândească cu ajutorul tău, și să se arate oamenilor ca să-i îmbogățească cu comori neprețuite. Aceste comori ți le descopăr ție. Ele cuprind harurile care îi vor scoate pe păcătoși din adâncul pierzării. Pentru ca să fac acest mare lucru, te-am ales pe tine căci ești o prăpastie de nevrednicie și de neștiință, așa că toate vor fi făcute prin Mine".

În anul 1674 urmează alte apariții ale Mântuitorului, dintre care cea mai impresionantă e aceea în care Isus se arată strălucind în mărirea Sa dumnezeiască, cu cele cinci răni ca cinci sori din care țâșneau flăcări din toată ființa sa divină. Prin pieptul său deschis se vedea Inima Sa Preasfântă, izvorul viu al acestor flăcări de nestins. Atunci Isus a spus: "Aceste păcate (ale oamenilor - n.n.) Mă supără mai mult decât tot ce am suferit pentru ei în Patima Mea. Dacă oamenii mi-ar răsplăti Iubirea ce o am față de ei, nici n-aș lua în seamă suferințele ce le-am îndurat... Însă ei nu arată decât răceală și dispreț față de marea Mea grijă de-a le face bine. Tu, cel puțin, fiica Mea, dă-Mi această mângâiere, și înlocuiește pe cât poți nerecunoștința oamenilor". Cuvinte pe care le putem primi chiar acum ca adresându-se fiecăruia dintre noi!

În fine, în luna iunie anului 1675, o ultimă revelație privată îi va dezvălui Margaretei - și lumii întregi, prin intermediul ei - iubirea inimaginabilă pe care Dumnezeu o are pentru păcătoși. Ea vede Inima Preasfântă a Mântuitorului ieșită afară din pieptul acestuia, arzând ca un cuptor încins de flăcări, după care aude cuvintele: "Privește această Inimă care a iubit atât de mult pe oameni încât nu a cruțat nimic și s-a consumat cu totul spre a le dovedi dragostea ce le-o port. Drept recunoștință, din partea celor mai mulți nu primesc decât ingratitudine, prin lipsa lor de respect și prin sacrilegiile ce le săvârșesc, prin răceala și disprețul față de prezența Mea în Taina Sfântă a Euharistiei... Pentru aceasta îți cer ca prima vineri după a opta zi de la sărbătoarea Trupului și Sângelui Meu (Joia Verde) și fie dedicată cinstirii Inimii Mele, prin primirea Sfintei Împărtășanii și îndeplinirea unui act de reparare a ofenselor aduse onoarei Mele, adeseori rănită de purtarea nedemnă față de Preasfântul Sacrament al altarului. Îți promit că Inima Mea va revărsa din belșug darurile iubirii sale divine asupra tuturor acelora care îmi vor aduce această cinstire, și vor căuta ca și alții să facă acest lucru".

Cunoscând opoziția vehementă a celor din jur, Margareta Maria s-a mulțumit să-și împlinească impecabil îndatoririle. Așa se face că, văzându-i ascultarea, toți au început să fie tot mai convinși de adevărul mărturiilor ei. Lui Claudiu de Colombiere, călugăr iezuit de mare subțirime spirituală și adâncă știință teologică, i-a revenit rostul de a o apăra pe Margareta Maria de atacurile opozanților și a de a argumenta validitatea experiențelor ei. Ca întotdeauna când e vorba de voia lui Dumnezeu, adevărul a triumfat. Papa Benedict al XV-lea a ridicat-o la cinstea sfintelor altare în anul 1920, stabilind sărbătoarea sa pentru data de 17 octombrie. Astăzi, un imens tablou ce-l înfățișează pe Mântuitorul Isus Cristos care-i arată Inima Sa iubitoare Sfintei Maria Margareta Alacoque împodobește biserica Sfântul Petru.

 

Concluzii

Spre a înțelege de ce are întreaga lume nevoie de Euharistie, voi cita spre meditare un fragment extras dintr-o scrisoare apostolică a Papei Ioan Paul al II-lea: "Biserica și lumea au mare nevoie de cultul euharistic. Isus ne așteaptă în acest Sacrament al iubirii. Să nu cruțăm timpul în a merge să-l întâlnim în adorație, în contemplarea plină de credință și gata să repare vinovățiile grave și greșelile lumii. Să nu înceteze niciodată adorația noastră!"

 

Note

[1] După cum arată editorii scrisorilor lui Tolkien, Humphrey Carpenter și Christopher Tolkien, atunci când se referă la reforma lui Piux al X-lea, papă sfânt ce a trăit între 1835 și 1914, autorul se gândește, foarte probabil, la recomandarea acestuia pentru catolici de a se împărtăși cât mai frecvent, dacă se poate chiar zilnic (14, p. 450, [250], n. 1).
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire