pregateste pagina pentru tiparire

 
 CATEHEZĂ 

Credința, Biserica, lumea după Conciliul Vatican II
Cateheze pentru adulți

sursa: Robert Lazu

Cateheza a XVIII-a:
Mirul, pecetea Duhului Sfânt (III)

Motto: "Din celebrare rezultă că rodul sacramentului Mirului este revărsarea deplină a Duhului Sfânt" - Catehismul Bisericii Catolice, art. 1302).

 

Introducere

Pentru ca lucrurile să fie cât mai clare și ușor de reținut, cateheza de azi va insista asupra anumitor aspecte practice ale Sacramentului Mirului: 1) cine poate primi Mirul; 2) cine poate administra Mirul; 3) în ce constă Sacramentul Mirului; 4) care sunt roadele Mirului. Pentru început să citim Canonul 879 din Codul de Drept Canonic (tr. Pr. Ioan Tamaș), care ne introduce în miezul acestui Sacrament al inițierii creștine:

"Sacramentul Mirului, care imprimă un caracter și prin care cei botezați, continuând itinerarul inițierii creștine, sunt îmbogățiți de darul Duhului Sfânt și le gați mai strâns de Biserică, îi întărește și îi obligă mai puternic să fie martori ai lui Cristos prin cuvinte și fapte și să răspândească și să apere credința".

Iată deci că și în cazul Mirului ca în acela al Botezului, credinciosul care primește Sacramentul nu poate păstra pentru el comoara moștenită. E obligat să se străduiască atât cât îi stă în putință ca și ceilalți oameni să primească lumina credinței și a harurilor pe care el însuși le-a primit mai întâi. Dacă am lua cu adevărat în serios această obligație, nu-i așa că s-ar schimba lumea? Închipuiți-vă că toți, dar absolut toți credincioșii catolici (care sunt numeric destul de mulți) ar deveni apostoli autentici, mânați și călăuziți de Duhului Sfânt. Cât ar trebui ca lumea să se convertească? Dacă câțiva apostoli au încreștinat culturi, popoare și imperii vă dați seama ce ar trebui să realizeze milioane de apostoli? Dar dacă nu se întâmplă așa, problema e clară: pentru noi credința nu mai este focul vieții, ea nu ne mai călăuzește spre asemenea fapte eroice, ci a devenit ritualism gol și steril. De aceea trebuie să reflectăm mereu asupra sacramentelor: pentru a ne reaminti care sunt îndatoririle noastre: în primul rând aceea de a ne lupta să trăim ca și creștini, apoi aceea de a ne strădui ca și alții să audă credința, auzind-o să creadă și crezând să intre în Biserica Mântuitorului Isus Cristos spre a-și găsi mântuirea.

 

Cuprins

Foarte succint spus "Sacramentul Mirului este conferit prin ungerea cu crismă pe frunte, făcută cu impunerea mâinii, și prin cuvintele prescrise în cărțile liturgice aprobate" (canonul 880). De asemenea, despre crismă aflăm din Dicționarul creștin catolic (Iași: Sapientia, 2001, pp. 80-81) că este: "Ulei de măsline, amestecat cu balsam, consacrat de episcop în cadrul Liturghiei crismei din Joia Sfântă. Este folosit în general pentru toate consacrările de persoane și de lucruri, dar în special la Botez, la Confirmațiune sau Mir și la Preoți". După cum am văzut în cateheza anterioară, Sacramentul Mirului semnifică ungerea credinciosului care-i conferă demnitatea regală ce-l face asemenea Mântuitorului Isus Cristos Regele Universului. Însă această demnitate, în perspectiva creștină, are un singur sens: aceea de a fi cu adevărat în slujba tuturor oamenilor. Căci după cum a spus El însuși, Dumnezeu a venit pe pământ ca să slujească, nu ca să fie slujit. Pe cine slujească? Evident, pe toți cei care au nevoie de mântuire. Asemenea Lui, noi toți trebuie să fim slujitorii tuturor oamenilor, prin cuvinte și fapte vestitoare ale Împărăției Cerurilor. Această exigență trebuie mereu și mereu să revină în atenția noastră, întrebându-ne: oare am făcut tot ce puteam face pentru oamenii din jurul meu, cunoscuți și/sau necunoscuți?

Să vedem acum, în ordine cele patru puncte principale fixate de Codul de drept canonic. Mai întâi, cine poate primi Mirul? Răspunsul este simplu și clar: "(...) orice Botezat, și numai el, care nu este încă miruit" (can. 889). În afara cazurilor extreme, care implică pericolul morții iminente, cei care vor fi Miruiți trebuiesc pregătiți, educați într-un mod adecvat pentru a putea reînnoi făgăduințele făcute la Botez. Un al doilea aspect, foarte important, se referă la persoana ce poate conferi Mirungerea. Spre deosebire de Botez, unde sacramentul putea fi conferit chiar și de către un laic (în cazul în care nu exista un preot disponibil), Sacramentul Mirului este conferit doar de Episcopul locului, și, dacă acesta mandatează un anumit preot, poate fi conferit de către acesta. De asemenea, ca și în cazul Botezului, trebuie să existe un naș care să îndeplinească condițiile canonului 874: să aibă minimum 16 ani; să fie catolic și să fi primit Mirul și Sfânta Euharistie; să nu fie sub incidența vreunei pedepse canonice; să nu fie tatăl sau mama celui care se botează. Să vedem acum în ce constă Sacramentul Mirului. Mai întâi există un moment care precede acest Sacrament pentru a pregăti Crisma: "Episcopul este acela care, în Joia Sfântă, în timpul Liturghiei crismale, consacră sfânta crismă pentru întreaga dieceză" (Catehismul Bisericii Catolice, art. 1297). Crisma fiind astfel pregătită, ritualul se desfășoară după cum urmează: Episcopul întinde mâinile asupra grupului celor ce vor primi Mirul. Acesta este un gest de o mare vechime, apostolică, care simbolizează invocarea, chemarea Duhului Sfânt asupra celor care primesc Mirul. În acest răstimp Episcopul rostește o rugăciune de mare profunzime:

"Dumnezeule atotputernic, Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, care din apă și Duh Sfânt i-ai renăscut pe acești fii ai tăi, eliberându-i de sub jugul păcatului, Doamne, Tu însuți trimite asupra lor pe Duhul Sfânt, Mângâietorul. Dăruiește-le lor Duhul înțelepciunii și al înțelegerii, Duhul sfatului și al tăriei, Duhul științei și al pietății, și umple-i de Duhul temerii de Dumnezeu. Prin Cristos, Domnul nostru".

După acestea urmează partea esențială. Căci "Sacramentul Mirului este conferit prin ungerea cu sfânta crismă pe frunte, făcută cu impunerea mâinii și însoțită de cuvintele: 'Primește pecetea darului Duhului Sfânt'" (Catehismul Bisericii Catolice, art. 1300).

 

Concluzii

Orice Sacrament conferit de Sfânta Biserică ne oferă daruri neprețuite, care, atunci când suntem pregătiți cum se cuvine, aduc roade numeroase: "Din celebrare rezultă că rodul sacramentului Mirului este revărsarea deplină a Duhului Sfânt, așa cum le-a fost dăruită și apostolilor în ziua de Rusalii". Nimic în plus nu ne mai trebuie pentru a putea primi Sfânta Euharistie și, punând în lucrare aceste roade și haruri, să luptăm împotriva păcatelor și a viciilor, practicând virtuțile și transmițând tuturor celor din jurul nostru valorile Credinței mântuitoare în Isus Cristos cel Înviat.
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire