pregateste pagina pentru tiparire

 
 CATEHEZĂ 

Cateheze diverse
sursa: www.ercis.ro

CÂND ȘI CUM ÎI ÎNCREDINȚEAZĂ CRISTOS LUI PETRU PRIMATUL?

Pe ce bază se întemeiază primatul lui Petru și deci al papei?

Se întemeiază pe voința lui Cristos însuși.

Unde apare această voință a lui Cristos?

În paginile Evangheliei și în parte în Faptele Apostolilor sunt prezente "numeroase indicii" care manifestă voința lui Cristos de a-i atribui lui Petru o importanță specială în cadrul colegiului apostolilor. De exemplu:

* El este unicul apostol căruia Isus îi dă un nume nou, Chefa, care înseamnă "piatră". În această privință, evanghelistul Ioan scrie astfel: "Privindu-l Isus i-a zis: Tu ești Simon, fiul lui Ioan; tu te veni numi «Chefa» - care înseamnă Petru" (In 1,42).

Isus nu obișnuia să schimbe numele discipolilor săi. Dacă se face exceptează apelativul de "fiii tunetului", adresat într-o circumstanță precisă fiilor lui Zebedeu (cf. Mc 3,17) și nefolosit în continuare, el nu a atribuit niciodată un nume nou unui discipol al său.

În schimb, a făcut-o cu Simon, numindu-l Chefa, nume care apoi a fost tradus în greacă Petros, în latină Petrus. Și a fost tradus tocmai pentru că nu era doar un nume; era un "mandat" pe care Petrus îl primea în acel mod de la Domnul. Nu trebuie uitat că în Vechiul Testament, schimbarea numelui era în general un preludiu la încredințarea unei misiuni (cf. Gen 17,5; 32,28 și urm. etc.). Noul nume Petrus va reveni de mai multe ori în Evanghelii și va ajunge să înlocuiască numele originar Simon.

* Alte indicii sunt:

- după Isus, Petru este personajul cel mai cunoscut și citat în scrierile neotestamentare: este menționat de 154 de ori cu supranumele de Petros, "piatră", "stâncă";

- Evangheliile ne informează că Petru este între primii patru discipoli ai Nazarineanului (cf. Lc 5,1-11);

- la Cafarnaum, Învățătorul merge să locuiască în casa lui Petru (cf. Mc 1,29);

- atunci când mulțimea se îmbulzește în jurul lui pe malul Lacului Genezaret, între cele două bărci trase la mal, Isus o alege pe cea a lui Simon (cf. Lc 5,3), și astfel barca lui Simon devine catedra lui Isus;

- când, în circumstanțe deosebite, Isus este însoțit numai de trei discipoli, Petru este amintit mereu ca primul din grup: astfel la învierea fiicei lui Iair (cf. Mc 5,37; Lc 8,51), la schimbarea la față (cf. Mc 9,2; Mt 17,1; Lc 9,28), și în sfârșit în timpul agoniei din Ghetsemani (cf. Mc 14,33; Mt 16,37);

- lui Petru i se adresează perceptorii de taxe pentru templu și Învățătorul plătește pentru sine și numai pentru Petru (cf. Mt 17,24-27);

- numai pentru el se roagă să nu scadă în credință și să-i poată întări apoi în credință pe ceilalți discipoli (cf. Lc 22,3031).

Petru este conștient de această poziție specială a sa?

* Da. De fapt:

- adesea, el, și în numele celorlalți, vorbește cerând explicarea unei parabole dificile (cf. Mt 15,15), sau sensul exact al unui precept (cf. Mt 18,21) sau promisiunea formală a unei recompense (cf. Mt 19,27);

- el rezolvă rușinea anumitor situații, intervenind în numele tuturor. Astfel, atunci când Isus, îndurerat din cauza lipsei de înțelegere a mulțimii după cuvântarea despre "pâinea vieții", întreabă: "Vreți să plecați și voi?", răspunsul lui Petru este imediat: "Doamne, la cine să mergem? Tu ai cuvintele vieții veșnice" (cf. In 6,67-69);

- la fel de hotărâtă este mărturisirea de credință pe care, tot în numele celui doisprezece, el o face în părțile Cezareii lui Filip. Lui Isus care întreabă: "Voi cine spuneți că sunt eu?", Petru răspunde: "Tu ești Cristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu" (Mt 16,15-16).

* Petru l-a urmat pe Isus cu elan, a depășit încercarea credinței, abandonându-se lui. Totuși vine momentul în care și el cedează în fața fricii și cade: îl trădează pe Învățător (cf. Mc 14,66-72). Petru care promisese fidelitate absolută, cunoaște amărăciunea și umilința tăgăduirii. Dar se căiește, recunoscând păcatul său grav: izbucnește într-un eliberator plâns de pocăință.

* Și Isus îi încredințează chiar lui Petru o misiune specială, care este descrisă de evanghelistul Ioan în acel vestit dialog care are loc între Isus și Petru (cf. In 21,15-18). În acest dialog se observă un joc de verbe foarte semnificativ. În greacă verbul "fileo" exprimă iubirea de prietenie, tandră, dar nu totalizatoare, în timp ce verbul "agapao" (agape) înseamnă iubirea fără rezerve, totală și necondiționată. Isus îl întreabă pe Petru prima dată: Simon... mă iubești tu (agapas-me) cu această iubire totală și necondiționată (cf. In 21,15)? Înainte de experiența trădării, apostolul ar fi spus desigur: "Te iubesc (agapo-se) în mod necondiționat". Acum că a cunoscut tristețea amară a infidelității, drama propriei slăbiciuni, spune cu umilință: "Doamne, te iubesc (filo-se)", adică "te iubesc cu sărmana mea iubire umană". Cristos insistă: "Simon, mă iubești tu cu această iubire totală pe care eu o vreau?". Și Petru repetă răspunsul umilei sale iubiri umane: "Kyrie, filo-se", "Doamne, te iubesc așa cum știu să iubesc". A treia oară Isus îi spune lui Simon numai: "Fileis-me?, "Mă iubești?". Simon înțelege că lui Isus îi este suficientă sărmana sa iubire, singura de care este capabil, și totuși se întristează că Domnul a trebuit să-i spună așa. De aceea îi răspunde: "Doamne, tu toate le știi, tu știi că te iubesc (filo-se)".

Care este declarația solemnă care definește, o dată pentru totdeauna, rolul lui Petru în Biserică?

* Este atunci când Isus afirmă: "Și eu îți zic: tu ești Petru și pe această piatră voi zidi Biserica mea... ?ie îți voi da cheile împărăției cerurilor: ceea ce vei lega pe pământ va fi legat în ceruri, iar ceea ce vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri" (Mt 16,18-19).

* În această afirmație, sunt foarte clare cele trei metafore la care recurge Isus:

- Petru va fi fundamentul stâncos pe care se va sprijini edificiul Bisericii;

- el va avea cheile împărăției cerurilor pentru a deschide sau a închide pentru cel care i se va părea just;

- în sfârșit, el va putea să lege sau să dezlege în sensul că va putea stabili sau interzice ceea ce va considera necesar pentru viața Bisericii, care este și rămâne a lui Cristos. Este mereu Biserica lui Cristos și nu a lui Petru.

* Astfel este descris, cu imagini de o claritate plastică, ceea ce reflecția ulterioară va defini cu termenul de "primat de jurisdicție".

Această poziție de proeminență, pe care Isus a voit să o confere lui Petru, se întâlnește și după învierea lui Isus?

* Desigur. De fapt:

- Isus le dă femeilor misiunea să ducă vestea lui Petru, deosebit de ceilalți apostoli (cf. Mc 16,7);

- la el și la Ioan aleargă Maria Magdalena pentru a informa despre piatra dată la o parte de la intrarea în mormânt (cf. In 20,2), și Ioan îi va ceda lui întâietatea atunci când cei doi ajung în fața mormântului gol (cf. In 20,4-6);

- apoi, dintre apostoli, Petru va fi primul martor al unei apariții a Celui Înviat (cf. Lc 24,34; 1Cor 15,5).

* Acest rol al său, subliniat cu hotărâre (cf. In 20,3-10), marchează continuitatea între proeminența avută în grupul apostolic și proeminența pe care va continua să o aibă în comunitatea născută o dată cu evenimentele pascale, așa cum atestă cartea Faptele Apostolilor (cf. Fap 1,15-26; 2,14-40; 3,12-26; 4,8-12; 5,1-11.29; 8,14-17; etc.).

* Comportamentul său este considerat așa de decisiv încât este în centrul observațiilor dar și al criticilor (cf. Fap 11,1-18; Gal 2,11-14).

* La așa-numitul Conciliu din Ierusalim, Petru desfășoară o funcție de conducere (cf. Fap 15 și Gal 2,1-10) și tocmai datorită faptului că este martorul credinței autentice, însuși Paul va recunoaște în el o anumită calitate de "primul" (cf. 1Cor 15,5; Gal 1,18; 2,7 și urm. etc.).

* Apoi faptul că diferite texte cheie cu referință la Petru pot fi plasate în contextul Cinei de Taină, în care Cristos îi conferă lui Petru slujirea de a-i întări pe frați (cf. Lc 22,31 și urm.), arată că Biserica ce se naște din memorialul pascal, celebrat în Euharistie, are în slujirea încredințată lui Petru unul din elementele sale constitutive.

Care este sensul ultim al primatului lui Petru?

* Această contextualizare a primatului lui Petru la Cina de Taină, în momentul de instituire a Euharistiei, Paștele Domnului, indică și sensul ultim al acestui primat:

- Petru, pentru toate timpurile trebuie să fie păzitorul comuniunii cu Cristos; trebuie să conducă la comuniunea cu Cristos;

- trebuie să aibă grijă ca mreaja să nu se rupă și astfel să poată dura comuniunea universală. Numai împreună cu Petru putem să fim cu Cristos, care este Domnul tuturor.

* Responsabilitatea lui Petru este de a garanta astfel comuniunea cu Cristos, cu iubirea lui Cristos, conducând la realizarea acestei iubiri în viața de fiecare zi.

În ce mod primatul lui Petru este legat de Roma?

* Petru a mers la Roma, centrul Imperiului, simbol al lui "Orbis" - "Urbs" care este "Orbis", pământul" - unde termină cu martiriul alergarea sa în slujba evangheliei. Pentru aceasta, scaunul din Roma, care a primit cea mai mare onoare, a adunat și sarcina încredințată de Cristos lui Petru: să fie în slujba tuturor Bisericilor locale pentru edificarea și unitatea întregului popor al lui Dumnezeu.

* Astfel scaunul din Roma a fost recunoscut ca scaun al succesorului lui Petru, iar "catedra" episcopului Romei a reprezentat catedra apostolului căruia Cristos i-a dat misiunea de a paște întreaga sa turmă.

Acest lucru îl atestă cei mai antici părinți ai Bisericii, ca de exemplu:

- sfântul Irineu (episcop de Lyon, dar venea din Asia Mică), care în tratatul său Împotriva ereziilor, în anul 180 d.C., descrie Biserica din Roma ca "mai mare și mai veche, cunoscută de toți; ... întemeiată și constituită la Roma de cei doi preaglorioși apostoli Petru și Paul"; și adaugă: "Cu această Biserică, prin superioritatea sa deosebită, trebuie să fie în acord Biserica Universală, adică credincioșii care sunt pretutindeni" (III, 3, 2-3);

- Tertullian, puțin mai târziu (în anul 200 d.C.), la rândul său afirmă: "Această Biserică din Roma, cât este de fericită! Înșiși apostolii au vărsat în ea, cu sângele lor, întreaga învățătură" (Prescrierea ereticilor, 36);

- și așa scrie sfântul Ieronim (care s-a născut prin anul 340 la Stridone, la granița cu Panonia): "Am decis să consult catedra lui Petru, unde se află acea credința pe care gura unui apostol a preamărit-o; acum vin să cer o hrană pentru sufletul meu aici, unde odinioară am primit haina lui Cristos. Eu nu urmez alt primat decât pe cel al lui Cristos; pentru această mă pun în comuniune cu preafericirea ta, adică cu catedra lui Petru. Știu că pe această piatră este zidită Biserica" (Scrisori I, 15,1-2).

Care este misiunea papei?

"Papa, episcopul Romei și succesor al sfântului Petru, este principiul și fundamentul perpetuu și vizibil al unității Bisericii. Este vicarul lui Cristos, capul colegiului episcopilor și păstorul întregii Biserici, asupra căreia, din orânduire divină, are putere deplină, supremă, nemijlocită și universală".

Când este infailibil papa?

"Infailibilitatea se realizează atunci când pontiful roman, în virtutea autorității sale de păstor suprem al Bisericii, sau colegiul episcopilor în comuniune cu papa, mai ales reunit într-un conciliu ecumenic, proclamă printr-un act definitiv o învățătură referitoare la credință sau la morală și atunci când papa și episcopii, în magisteriul lor obișnuit, sunt în acord în propunerea unei învățături ca definitive. La aceste învățături fiecare credincios trebuie să adere cu supunerea credinței" (Compendiul Catehismului Bisericii Catolice, nr. 182. 185).

Ce putem face noi pentru papa?

Putem și trebuie să ne rugăm pentru ca primatul lui Petru, încredințat unor sărmane persoane umane, să poată fi exercitat mereu în acest sens originar voit de Domnul și astfel să poată fi recunoscut mereu în adevărata sa semnificație de frații care încă nu sunt în comuniune deplină cu Biserica Catolică.

Mons. Raffaello Martinelli,
primat al bazilicii "Sfinții Ambrozie și Carol" din Roma

Traducere după Zenit de pr. Mihai Pătrașcu
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire