pregateste pagina pentru tiparire

 
 APOLOGETICĂ 

Existența istorică a lui Isus Hristos
Ioan Miclea

achizitionare: 28.08.2003; sursa: Casa de Editură Viața Creștină

capitolul urmatorCuprinscapitolul anterior Isus în fața Tribunalului Istoriei actuale

Poate că nici o epocă n-a pus cu atâta înverșunare problema lui Hristos, așa cum o pune epoca noastră. Răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu și a Fiului Său niciodată n-a fost mai hotărâtă și cu mai mare aparență de justificare "științifică și "istorică". Citind motivările care se aduc în favoarea acestei atitudini negativiste, ai impresia că cele nouăsprezece veacuri câte s-au scurs de la primul proces al lui Hristos, au trăit într-o eroare care, în sfârșit, abia acum și-a găsit distrugătorii. Aceștia sunt hotărâți să termine o dată pentru totdeauna cu această "poveste".

După ei, Hristos n-a fost nici Dumnezeu, nici om, nici Mesia, nici mit, nici legendă, nici personificare a unei forțe sau entuziasm, nici impostor, nici mag, fiindcă pur și simplu n-are nici o existență istorică, adică reală și personală. Hristos n-a fost nimic, existența Sa este de domeniul basmelor... iar Creștinismul nu este altceva decât o sinteză a tuturor superstițiilor care-și au izvorul în mitologia păgână, în fantezia ignoranților și în teama celor proști în fața fenomenelor naturii.

Prin urmare, iară și iară, Hristos este citat în fața Tribunalului Istoriei, spre a-și justifica, de astă dată, nu dumnezeirea sau calitatea de profet, învățător, arhiereu sau împărat, ca la început, ci calitatea și existența Sa ca om.

Pentru a face puțină lumină în această problemă noi ne permitem să convocăm Marele Tribunal al Istoriei actuale, ca să judece această cauză a cauzelor.

Tribunalul va fi constituit în felul următor:
Președinte: Istoria contemporană; br>Asesori: Arheologia și Filologia comparată;

Martorii acuzării:
- Teoreticienii Mitului și ai Legendei: Drews, Volney, Dupuis, Jensen, Roberttson, Smith etc.;
- Cei ce-I neagă existența istorică: Feuerbach, Bruno Bauer, pastorul Ralthoff, pastorul Pflüger, L. Couchóud, |uinet, Bebel și grupul marxiștilor materialiști: Marx, Engels, Lenin;
- Cei ce admit existența lui Hristos ca Om: Rousseau, Rénan, Strauss, Sabatier, Loisy, Weiss etc.;

Martorii apărării:
A. Adversari:
    a) Talmudiștii;
    b) Ereticii: gnosticii Basilides, Valentin, Carpocrat, Marcion;
    c) Filosofi păgâni: Scrapion, Abgar, Celsus, Lucian, Porphyriu, Hierocles, Lampridius, Calcidius, Phlegon, Iulian Apostatul.
B. Scrierile apocrife, agrafele, pseudoepigrafele, Papyrusurile exjhyridice și de la Bahnese.
C. Indiferenți: Josephus Flavius, Plinius Secundus, Cornelius Tacitus, Caius Suetonius Tranquilus.
D. Prieteni:
    Scriitori creștini: S. Clement, Didache Barnaba, Policarp, Papsias, Aristide, Iustin, Tetian, Atenagora, Teofil, Hegesipp, Ireneu, Ignațiu din Antiochia, |uadrat, Meliton, Apollinaire, Miltiade, Ciprian, Tertullian.
E. Apostolii și Evangheliștii: Matei, Marcu, Luca, Ioan, Petru, Pavel, Iacob și Juda.
F. Cadrul istoric și geografic: Regi - Aggripa II, Irod cel Mare, Filip, Irod Antipa; Procuratori - Pontiu Pilat, |uirinus, Vitelus.
G. Creștinătatea actuală.

Fiecare dintre aceste grupuri vor fi chemate să-și exprime convingerea, știința și motivele care le justifică atitudinea față de această cauză. Iar Istoria, după ce le va fi ascultat pe toate, va fi în măsură să judece de partea cui este adevărul, pronunțând sentința definitivă, ireformabilă și inapelabilă.
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire