pregateste pagina pentru tiparire

 
 APOLOGETICĂ 

Existența istorică a lui Isus Hristos
Ioan Miclea

achizitionare: 28.08.2003; sursa: Casa de Editură Viața Creștină

capitolul urmatorCuprinscapitolul anterior Enigma enigmelor istorice sau creștinism fără Hristos

Există o lege a cauzalității, conform căreia tot ce există, tot ce apare, tot ce se mișcă și se schimbă, devine, trebuie să aibă o cauză eficientă. Nimic nu se întâmplă fără cauză, iar nimicul nu este cauză. Aceasta nu este însă numai o lege a naturii, ci și a istoriei. Iar în istorie, evenimentele, aparițiile, marile prefaceri, răscoalele, revoluțiile, războaiele, toate își au cauzele lor. Curentele ideologice, descoperirile și invențiile în domeniul științei, artei, literaturii se leagă de asemenea de numele unor oameni care stau la începuturile și progresul lor. Chiar domeniul religiei, se supune de asemenea acestei legi. Și aici, dacă ceva apare, înseamnă că a fost provocat de o cauză. Nu ne putem închipui, nu avem voie să ne închipuim că ar putea să existe confucianismul fără Confucius, laotzeismul fără Lao Tze, budismul fără Budha, mahomedanismul fără Mahomed, mozaismul fără Moise, luteranismul fără Luther și calvinismul fără Calvin. Toate religiile, chiar și sectele, au un întemeietor, un inițiator, de la care pornesc și de numele căruia se leagă.

În filosofie, socratismul, platonismul, aristotelismul, tomismul, scotismul, ochhamismul, kantismul, hegelianismul și marxismul există fiindcă au existat niște oameni care au conceput aceste sisteme de gândire ce le poartă numele.

Nu există nici o singură concepție filosofică sau artistică, curent literar care să fie rezultatul unei apariții spontane, "fără paternitate".

Mai interesant ni se pare faptul conform căruia marile fenomene istorice nu sunt determinate de colectivități anonime, de așa-numitele "mase largi ale poporului", ci de către o singură individualitate copleșitoare. Clasicismul, romantismul, realismul, simbolismul sunt curente literare ce par să fie creații sau direcții rezultate dintr-o străduință comună, și nu opera unui singur artist. Ei bine, chiar și acestea își trag izvorul de la un singur creator. Cercetătorii i-au identificat în fiecare caz: V. Hugo, E. Zola, Rimbaud etc., sunt considerați inițiatorii acestora.

Ar fi absurd să se presupună posibilitatea de a exista chiar forme noi ale unor concepții vechi fără un reformator, precum formele originale.

Ei bine, dacă toate acestea sunt evidențe istorice, atunci cum ar putea fi posibil ca un fenomen de anvergura, proporțiile spațio-temporale ale creștinismului să facă excepție de la această lege universal valabilă? Ca numai în acest caz unic, cel mai tipic, legea să fie frântă.

Din două, una: ori nici una din religiile lumii n-are întemeietor, deci nici creștinismul - adică budismul există fără Budha, zoroastrismul fără Zoroastru, aristotelismul fără Aristotel și cartesianismul fără Descartes - creștinismul fără Hristos -, ori nici una dintre acestea nu poate există fără cel ce le-a conceput; însă în acest caz nici creștinismul nu poate să facă excepție; creștinism cu Hristos, de la Hristos.

Dacă n-a existat Hristos, nu poate exista nici creștinismul; dacă Hristos n-a fost decât o ficțiune, o creație fantezistă, la fel trebuie să fie și creștinismul. Dar creștinismul există de două mii de ani ca realitate istorică, tangibilă, experimentabilă, prin urmare și Hristos trebuie să fi existat ca persoană istorică. Căci dacă Hristos n-are existență istorică, deși toate marile figuri creatoare de evenimente istorice au existență istorică, atunci ne aflăm în fața unei ENIGME, a unei TAINE, a unui MIRACOL istoric, sau în fața unei absurdități a istoriei.

Ca orice fenomen care există în timp și în spațiu și este supus fluctuațiilor și vicisitudinilor, contingențelor istorice, și creștinismului trebuie să aibă un început; el nu este din vecie, căci numai lucrurile veșnice n-au început. De unde începe, de la cine, care-i este izvorul, cauza? Doar el există, fără să fi existat totdeauna. Când și cum a luat ființă? Este apariția lui o minune istorică? Însă tocmai adversarii lui Hristos resping ideea unor astfel de ipoteze, deși ar fi singura explicație plauzibilă ce-ar avea-o la dispoziție după ce au eliminat cauzalitatea naturală.

Creștinismul are un nume: al cui? Cine l-a iscodit? Cum l-a impus? Toate fenomenele istorice poartă numele celor care le-au creat? Dacă Hristos n-a existat, al cui este numele pe care-l poartă Christianismul? Din nou miracol istoric? Numai creștinismul să poarte numele unei persoane care n-a existat?

Iată-ne în fața acestui râu colosal care de două milenii nu încetează să fertilizeze ogoarele lumii în lung și-n lat. Nimeni nu-i poate nega existența și rolul pe care l-a avut în lume. Un singur lucru îi neagă adversarii, și anume faptul că acest fluviu ar avea undeva un izvor: el, creștinismul, din toată Istoria, este singurul fluviu fără început, fără origine.

- Este o creație anonimă a unor inteligențe exaltate, stăpânite și obsedate de dorința după un Mântuitor...

- Slabă explicație. Niște ființe exaltate, mărginite, au putut să creeze oare o Personalitate atât de copleșitoare, sublimă, înțeleaptă, armonică? O figură care depășește orice personalitate istorică. Dacă au existat acești creatori ai lui Hristos și ai creștinismului, ei trebuie să fi fost ceva mai mult decât însuși Hristos pe care l-au creat. În acest caz, unde sunt urmele lor?

Apoi, cum e posibil ca acești creatori de persoane fanteziste să-și dea viața pentru scornitura închipuirii lor? Nu cumva este adevărat ce spunea Rousseau: "Ușor crezi unor astfel de martori"? Nu cumva este mai adevărat ce spunea Rénan: "Ca să se facă adorat în această măsură, trebuie ca Isus să fi fost adorabil. Noi n-am ști nimic despre El, dacă n-ar fi pasiunea pe care a imprimat-o în anturajul Său, despre care de asemenea trebuie să afirmăm că a fost mare și pură. Credința, entuziasmul, constanța primei generații creștine nu se explică decât presupunând la originea întregii mișcări un om de poporții colosale" , Vie de Jésus? Deci, ca să existe creație, trebuie să existe entuziasm, ca să existe entuziasm, trebuie să existe o cauză a entuziasmului, o persoană în stare să-l provoace. Deci ca să existe un Hristos ca o "creație" a apostolilor și a credincioșilor trebuie să existe un Hristos, drept cauză a entuziasmului creator. Concluzia logică: ca să existe Hristos, trebuie să existe Hristos.

Cei ce încearcă să-L elimine pe Hristos din existența istorică sunt siliți să introducă în țesătura ei enigma, miracolul, generația spontanee, atât de dragă lor, chiar și absurdul. Sărmanii de ei, cât de puțin își dau seama că odată cu Hristos pleacă însăși istoria reală și în locul ei se introduce o istorie închipuită, imposibilă și goală! Ce mai rămâne din istorie dacă-L scoatem din ea pe Hristos, urmele, înfăptuirile, gândurile, relațiile, condițiile, sistemele, curentele născute, crescute și hrănite din viața și gândurile Lui. Eliminați-L pe Hristos din viața socială, din filosofie, artă, morală, politică, literatură, sculptură, arhitectură, poezie, pictură, viața familială și internațională, din educația celor două mii de ani! Cu ce veți rămâne? Cu păgânismul antecreștin, cu o Europă barbară, sângeroasă și cufundată în negura ignoranței. Cu Hristos, prin Hristos, cu vestitorii mesajului Său divin, începe civilizația barbarilor, orânduirea unei vieți sociale omenești, eliberarea robilor, fraternitatea între oameni de condiții și rase diferite, primele focare de cultură, de la școlile parohiale, episcopale, abațiale până la falnicele universități. Dacă Hristos pleacă din istorie și ia cu Sine toată moștenirea pe care ne-a lăsat-o, întrebarea nu este numai aceea că oare cu ce rămânem, ci oare mai rămânem? Dar vedem bine că pe măsură ce i se restrânge rolul în viața noastră individuală, familială, socială și internațională, se reîntoarce victorioasă barbaria și teroarea cea mai savantă. Creștinism fără Hristos: lumină fără izvor - istorie fără înțeles!
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire